Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More


Εταιρική Υπευθυνότητα στη Space Hellas 

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

Έκθεση Ευρωπαϊκής Ταξινομίας 2022


Η Space Hellas δραστηριοποιείται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και έρχεται αντιμέτωπη καθημερινά με προκλήσεις που αφορούν τόσο στην αποδοτικότητά της όσο και στην υπόστασή της ως αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού και οικονομικού γίγνεσθαι. Ευαισθητοποιημένη στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης λειτουργεί με υπευθυνότητα απέναντι στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον, αναλαμβάνοντας οικειοθελώς δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα όρια των κοινών ρυθμιστικών και συμβατικών απαιτήσεων, οι οποίες τηρούνται έτσι και αλλιώς.

Στενά συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία της Space Hellas είναι η ενεργός μέριμνα για τον άνθρωπο τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Με προσανατολισμό στο μέλλον, αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και ενισχύει με κάθε τρόπο το αίσθημα της δίκαιης μεταχείρισης. Σε κάθε βήμα της πορείας της αναγνωρίζει τη συμβολή όλων των εργαζομένων και με συνεχή και αποφασιστική δέσμευση, προσφέρει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον όπου κυριαρχεί η αλληλεγγύη και ο σεβασμός. Το υψηλό επίπεδο τεχνολογικής υποδομής που προσφέρει στους συνεργάτες της, συντελεί στο να αξιοποιεί ο κάθε εργαζόμενος στο έπακρο τις δυνατότητες και τα ταλέντα του, παρέχοντας συγχρόνως στην  Space Hellas σημαντικό έργο. Η εκπαίδευση, ως αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας της Space Hellas, αποτελεί διαρκή προτεραιότητα.

Ως μέρος του κοινωνικού περιβάλλοντος, η Space Hellas αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο της στην κοινωνία και συνεισφέρει στη συνολική προοπτική ανάπτυξής της. Ανταποκρινόμενη με ευαισθησία στις εκάστοτε ανάγκες, μέσω ενίσχυσης φιλανθρωπικών οργανώσεων και κοινωφελών οργανισμών, προάγει τον πολιτισμό και την αξία του ανθρώπου. Η κοινωνική ευθύνη αποτελεί μέρος της εταιρικής κουλτούρας της Space Hellas και συνδράμει στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων.