Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More

Γνωστοποιήσεις συναλλαγών

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από υπόχρεα πρόσωπα σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Η Space Hellas (η εταιρεία) προς το σκοπό ενημέρωσης και διευκόλυνσης του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών και τη σχετική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007, την απόφαση 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις σχετικές διευκρινίσεις της ερμηνευτικής εγκυκλίου 33/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
Σύμφωνα με το ν. 3556/2007 αποτελεί ατομική υποχρέωση:

(α) κάθε μετόχου εταιρείας, της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, που αποκτά ή διαθέτει μετοχές που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου 
(β) ή του οποίου μεταβάλλονται τα δικαιώματα ψήφου συνέπεια εταιρικού γεγονότος και
(γ) κάθε προσώπου (μετόχου ή μη) που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου της ίδιας εταιρείας 
και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης αυτών, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ή ασκεί, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ή, εφόσον κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη του 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, να ενημερώσει σχετικά με το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ως αποτέλεσμα αυτής της απόκτησης ή διάθεσης την εταιρεία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δημοσιοποιούνται στον διαδικτυακό της τόπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να προβούν στην ανωτέρω γνωστοποίηση το συντομότερο δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης. 

Η ταυτόχρονη ενημέρωση του εκδότη και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται με την υποβολή σχετικού εντύπου γνωστοποίησης (ΤR1) υπόδειγμα του οποίου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/participantcompany) στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, νόμιμα υπογεγραμμένου από το ίδιο το υπόχρεο πρόσωπο ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Το έντυπο συνοδεύεται από παράρτημα που συμπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα με τα προσωπικά τους στοιχεία – συνιστάται να αναγράφεται και το πατρώνυμο των υπόχρεων προσώπων – και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Μαζί με τη γνωστοποίηση υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία και ισχύουν εφεξής μέχρι την ανάκλησή τους. Η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης και του συνοδευτικού παραρτήματος, αποτελεί υποχρέωση των υπόχρεων προσώπων, τα οποία ευθύνονται για τυχόν λάθη και παραλείψεις.

Το νόμιμα υπογεγραμμένο έντυπο γνωστοποίησης TR1 υποβάλλεται:

α) στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της εταιρείας στη διεύθυνση Λ. Μεσογείων 302, 155 62 Χολαργός Αττικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (μεταξύ 09.00 και 16.00) και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sharehold@space.gr ή με fax στον αριθμό +30 210 6504153. Ο υπόχρεος θα πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και την παραλαβή τους από την Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της εταιρείας. 

β) στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη διεύθυνση Ιπποκράτους 3-5, 106 79 Αθήνα και απευθύνεται στη Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιρειών, Τμήμα Διαρκούς Πληροφόρησης με την ένδειξη «γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3356/2007». Η υποβολή γίνεται και με αποστολή είτε στο fax με αριθμό +30 210 3377243 είτε στο e-mail:  tr1@cmc.gov.gr. Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας και τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων. Ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και την παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω υποχρεώσεων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλει επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι 1.000.000 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 3556/2007.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της εταιρείας (τηλ. +30 210 6504458) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (μεταξύ 09.00 και 16.00) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Επιτροπής Kεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr). 
Αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην ιστοσελίδα της οποίας είναι αναρτημένο τα σχετικό έντυπο γνωστοποίησης (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/participantcompany).


Νομοθεσία 
Κατάχρηση Αγοράς 
Υποχρεώσεις Διαφάνειας 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συναλλαγές των ως άνω Υπόχρεων Προσώπων.
Πίνακας Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων

Οι συνεργασίες μας