Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More

Καλωσήρθατε στη Space Hellas

H Space Hellas είναι ένας κορυφαίος Digital Integrator και Value Added Solutions Provider στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και της ασφάλειας. Μελετά, σχεδιάζει, προμηθεύει, εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί ολοκληρωμένες λύσεις πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015. Επίσης, η πιστοποίηση της Space Hellas κατά ISO/IEC 27001:2013, εξασφαλίζει ότι στις διαδικασίες της εμπεριέχονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι σε θέματα εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας της πληροφορίας για να προστατεύουν τα δεδομένα και τους εμπλεκόμενους πόρους σε κάθε εμπορική δραστηριότητα.

Ανακαλύψτε το Spacetalk

Το Σεπτέμβριο του 2000, η Space Hellas ξεκίνησε την έκδοση του εταιρικού της newsletter, με τον τίτλο SpaceTalk.

Το SpaceTalk αποτελεί ένα κανάλι επικοινωνίας με τους συνεργάτες μας και προσφέρει ενημέρωση για τις τελευταίες κάθε φορά εξελίξεις, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Space Hellas.

Σας προσφέρουμε τις καλύτερες λύσεις

Δεν συμβιβαζόμαστε..

ICT

Δίκτυα Δεδομένων & Επικοινωνιών

Δίκτυα Δεδομένων & Επικοινωνιών

Με βάση τον παραδοσιακό εξοπλισμό, όπως οι δρομολογητές και οι μεταγωγείς, και διευρυμένες σε πιο προηγμένες λύσεις, όπως οι Application...

Διαβάστε Περισσότερα
Hybrid IT

Hybrid IT

Η μετάβαση σε υβριδικό περιβάλλον IT μπορεί να είναι μια προκλητική πορεία. Χρειάζεται να ληφθούν υπόψη πολλαπλές διαστάσεις, ενώ την...

Διαβάστε Περισσότερα
Security Systems & Solutions

Security Systems & Solutions

Η ασφάλεια αποτελεί παντού μείζων ζήτημα. Στο πλαίσιο αυτό οι Λύσεις και τα Συστήματα Ασφάλειας γίνονται απαραίτητα περισσότερο από ποτέ,...

Διαβάστε Περισσότερα
Infrastructure

Infrastructure

Το τμήμα Υποδομών της Space Hellas σχεδιάζει και παραδίδει λύσεις που κυμαίνονται από ένα απλό UPS έως ένα προηγμένο καινοτόμο...

Διαβάστε Περισσότερα
Cybersecurity

Cybersecurity

Οι  κυβερνοεγκληματίες του σήμερα έχουν υψηλό κίνητρο και εργάζονται σκληρά για να κατανοήσουν τι είδους άμυνες cybersecurity διαθέτει ενας οργανισμός....

Διαβάστε Περισσότερα
Unified Communications & Collaboration

Unified Communications & Collaboration

Οι άνθρωποι δουλεύουν μαζί με διάφορους τρόπους και χρησιμοποιούν πολλά εργαλεία συνεργασίας. Instant messaging & presence, φωνητικό ταχυδρομείο, web & video conferencing,...

Διαβάστε Περισσότερα
Customer Experience - CX

Customer Experience - CX

Η μελλοντική γενιά πελατών απαιτεί κάτι περισσότερο από ψηφιακές αφίσες σε σύγχρονα καταστήματα λιανικής. Για να κάνετε το ταξίδι στο...

Διαβάστε Περισσότερα
Business Solutions

Business Solutions

Οι επιχειρήσεις, όλο και περισσότερο αντιμετωπίζουν την πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ενσωμάτωσης δεδομένων, για την ανάγκη λήψης αποφάσεων....

Διαβάστε Περισσότερα

Λύσεις & Έργα

Περήφανοι για τα έργα μας

Νέα & Δημοσιεύσεις

Επενδυτές

Η SPACE HELLAS A.E. είναι εταιρεία με μετοχές εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τις 29 Σεπτεμβρίου 2000. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες πενήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (€6,973,052.40) και διαιρείται σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (6,456,530) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1.08 ευρώ η μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Οι συνεργασίες μας