Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More

A Broad experience
in R&D programs

Δραστηριότητες

Η ανταγωνιστική θέση της Space Hellas εξαρτάται ιδιαίτερα από την επιστημονική και τεχνολογική αριστεία στις περιοχές των δραστηριοτήτων της. Το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης αυτής, αναλύοντας τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις και επενδύοντας στις τεχνολογίες εκείνες που έχουν δυναμική εμπορικής εκμετάλλευσης στο άμεσο ή και το απώτερο μέλλον.

Με τη συμμετοχή σε πιλοτικά και ερευνητικά έργα τόσο Εθνικά και Ευρωπαϊκά όσο όμως και εσωτερικά έργα, η εταιρεία υιοθετεί και αναπτύσσει νέες τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα διευρύνει το δίκτυο των συνεργατών της. Σε συνεργασία με το τμήμα Innovation και Business Development αναζητούνται συνεχώς ευκαιρίες εμπορικής εκμετάλλευσης των προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται. Επιπλέον, η τεχνογνωσία από τα έργα αυτά βρίσκει άμεση εφαρμογή σε μεγάλα εμπορικά έργα της εταιρείας, αποτελώντας έτσι ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη Space Hellas.

Οι δραστηριότητες του τμήματος R&D εστιάζουν ιδιαίτερα στις παρακάτω τεχνολογικές περιοχές:

  • Open-source Intelligence (OSINT)
  • Cybersecurity
  • Future networks, 5G and satellite communications
  • Cloud technologies and applications
  • Monitoring and Analytics
  • Sensor Networks and IoT
  • Intelligent Surveillance and Border Security
  • Smart, Safe and Secure Cities
  • Location-based and context-aware applications

Οι συνεργασίες μας