Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
FAQs
Ολοκληρωμένη Αρχιτεκτονική

Συχνές Ερωτήσεις

Ο αριθμός των μετοχών της Space Hellas είναι 6.456.530 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία 1,08 Ευρώ η καθεμία.

Στην έδρα της εταιρίας Λ.Μεσογείων 312, 153 41 Αγ. Παρασκευή.

Μέσω e-mail: sharehold@space.gr Μέσω τηλεφώνου: 210 6504458 Μέσω fax : 210 6504153

Περήφανοι για τους Συνεργάτες μας