Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Δίκτυα Δεδομένων & Επικοινωνιών

Δίκτυα Δεδομένων & Επικοινωνιών

Με βάση τον παραδοσιακό εξοπλισμό, όπως οι δρομολογητές και οι μεταγωγείς, και διευρυμένες σε πιο προηγμένες λύσεις, όπως οι Application Delivery Controllers και οι SDN Orchestrators, οι λύσεις Δικτύων Δεδομένων συνδυάζουν τα οφέλη των ενσύρματων και ασύρματων τεχνολογιών για να παρέχουν:

 • Δίκτυα Campus LAN & WLAN με ασφάλεια και ενισχυμένες δυνατότητες 
 • Ανθεκτική and οικονομική διασύνδεση WAN Site to Site 
 • Δικτύωση Κέντρων Δεδομένων με Υψηλή Απόδοση και Εφεδρικότητα
 • Λύσεις Software Defined Networking με Αυτοματισμό και Segmentation
 • Data Analytics σε Επιδόσεις Δικτύου και User Experience
 • Ενοποιημένη Διαχείριση Δικτύου 

Αυτή η ολοκληρωμένη προσφορά λύσεων, συνδυασμένη με ένα μοναδικό σύνολο επαγγελματικών υπηρεσιών, αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία αξιόπιστων υποδομών δικτύου που θα γίνουν οι πυλώνες κάθε σύγχρονης επιχείρησης. 
 


Δίκτυα Δεδομένων & Επικοινωνιών

 • Λύσεις Πεδίου LAN

  Το σύγχρονο δίκτυο Campus είναι πολλά περισσότερα από μεταγωγείς Core και Access. Είναι απαραίτητο να υποστηρίζει ένα ποικιλόμορφο μείγμα εφαρμογών και υπηρεσιών, όπως η πρόσβαση του χρήστη, υπηρεσίες Φωνής και Video, εφαρμογές IoT, BMS και φυσική ασφάλεια, παρέχοντας πάντα:

  •     Υψηλότερη απόδοση από ποτέ
  •     Επεκτασιμότητα
  •     Προηγμένη Ασφάλεια κατά την Πρόσβαση
  •     Απόλυτο διαχωρισμό μεταξύ χρηστών και υπηρεσιών
  •     Προηγμένη Ποιότητα Υπηρεσιών και μοναδική Εμπειρία Χρήστη

  Με ταχύτητες που φτάνουν τα 10GE στη θύρα χρήστη και ενσωμάτωση με σύγχρονες λύσεις WLAN, το δίκτυο Campus είναι έτοιμο να υποστηρίξει δικτυακή πρόσβαση επόμενης γενιάς και να εξυπηρετήσει εφαρμογές που απαιτούν υψηλή απόδοση.

 • Λύσεις WAN

  Οι σύγχρονες επιχειρήσεις που διαθέτουν πολλά παραρτήματα απαιτούν μια αξιόπιστη και οικονομική λύση διασύνδεσης μεταξύ της Έδρας τους, των Κέντρων Δεδομένων και των απομακρυσμένων τοποθεσιών τους. Οι λύσεις WAN έχουν εξελιχθεί για να υποστηρίζουν αποδοτικούς συνδυασμούς διαφορετικών τεχνολογιών, όπως το MPLS, τα VPNs πάνω από συνδέσεις Internet και οι ασύρματες συνδέσεις, με σκοπό να παρέχουν τα παρακάτω οφέλη συνδεσιμότητας:

  • Υψηλότερο Εύρος Ζώνης και απόδοση με χαμηλότερα λειτουργικά κόστη
  • Πολλαπλές συνδέσεις
  • Ποιότητα Υπηρεσίας πάνω από τις γραμμές WAN
  • Ασφάλεια μέσω μεθόδων Κρυπτογράφησης πάνω από μη ασφαλή δίκτυα WAN (π.χ. Internet)
  • Ανεξαρτησία Μέσου και Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου
  • Απλότητα στην Υλοποίηση και τη Διαχείριση
  • Εύκολη παροχή Υπηρεσιών Cloud
  • Έλεγχος στη χρησιμοποίηση του WAN

  Οι σχεδιασμοί WAN παρέχουν στην επιχείρηση την αναγκαία ευελιξία σχετικά με την επιλογή της λύσης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της.

 • IoT & Βιομηχανική Δικτύωση

  Με την εισαγωγή του Internet of Things, ο αριθμός των συσκευών δικτύου εκτοξεύθηκε. Απλά καθημερινά αντικείμενα όπως λάμπες φωτισμού, πρίζες και tags, έχουν μεταμορφωθεί σε συσκευές δικτύου IP και απαιτούν πρόσβαση στο δικτύο, μέσω νέων εξωτικών πρωτοκόλλων, όπως το BLE (Bluetooth Low Energy), το LoraWan, κλπ. Οι λύσεις δικτύωσης IoT παρέχουν τη γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των παραδοσιακών δικτύων IP και των συσκευών IoT.

  Τα δίκτυα της επόμενης γενιάς πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτές τις νέες προκλήσεις μέσω λύσεων που παρέχουν:

  • Συνδεσιμότητα Machine to Machine
  • Βιομηχανικές ή Ανθεκτικές στη Θερμοκρασία λύσεις κατάλληλες για δύσκολα περιβάλλοντα
  • Συμβατότητα με πρωτόκολλα SCADA, PLC, BMS κ.α.
  • Υλοποίηση Zero Touch

 • Δικτύωση Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

  Τα δίκτυα Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων έχουν εντελώς διαφορετικό προφίλ σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά τους από τα αντίστοιχα των Επιχειρήσεων. Οι απαιτήσεις για απόδοση και κλιμάκωση είναι αρκετά υψηλότερες, ενώ η πολυπλοκότητα των πρωτοκόλλων αυξάνεται. Επομένως, η δυνατότητα να παρέχονται λύσεις με αυξημένη κλιμάκωση, ευελιξία, διαθεσιμότητα και πληθώρα χαρακτηριστικών είναι απαραίτητη. Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι είναι η μετάβαση του δικτύου κορμού και μετάδοσης σε IP τεχνολογία πλήρως, ενώ συνεχίζουν να παρέχουν στους πελάτες τους τις ίδιες legacy υπηρεσίες.

  Οι λύσεις Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων συμπεριλαμβάνουν τεχνολογίες αιχμής όπως:

  • Segment Routing
  • Πλατφόρμες Πολλαπλής Πρόσβασης
  • Μετάβαση από legacy πρωτόκολλα σε IP τεχνολογία
  • Πολυπλεξία Υπηρεσιών

 • Ασφάλεια Ασύρματου LAN

  Το ασύρματο γραφείο του μέλλοντος παρέχει βελτιωμένη απόδοση στο δίκτυο WiFi ώστε όλη η επιχείρηση να μπορεί να έχει πρόσβαση στα μέσα με μεγάλη ταχύτητα και με άριστη ποιότητα. Καθώς τα κρίσιμα δεδομένα μιας επιχείρησης τώρα μεταδίδονται μέσω ενός μη ελεγχόμενου μέσου– του αέρα, η ανάγκη για βελτιωμένη ασφάλεια και μεθόδους πιστοποίησης είναι ζωτικής σημασίας.

  Οι λύσεις Ασφάλειας Ασύρματου LAN καλύπτουν όλες τις πτυχές της Ταυτοποίησης Ασύρματης Πρόσβασης με προηγμένες μεθόδους βασισμένες στο πρωτόκολλο 802.1x, προνομιακή ή βασισμένη σε προφίλ πρόσβαση και ταυτοποίηση δικτύου για επισκέπτες μέσω captive portals. Η υλοποίηση του Bring Your Own Device (BYOD) στην επιχείρηση είναι τώρα ασφαλέστερη από ποτέ.

  Η πρόκληση του ελέγχου του αέρα αντιμετωπίζεται μέσω εξειδικευμένων λύσεων wIPS (Wireless Intrusion Prevention Systems) ικανών να ανιχνεύσουν rogue απειλές στον αέρα και να αποτρέψουν επιθέσεις στο δίκτυο WiFi.

 • Λύσεις Μικροκυμματικών Ζεύξεων

  Οι λύσεις Μικροκυμματικών Ζεύξεων παρέχουν έναν αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο διασύνδεσης τοποθεσιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση και έχουν οπτική επαφή. Είτε χρησιμοποιώντας αδειοδοτούμενες ή μη ζώνες, οι μικροκυμματικές ζεύξεις μπορούν να παρέχουν ταχύτητες έως 4Gbps σε αποστάσεις μέχρι 15χμ. Μπορούν επίσης να υλοποιηθούν ως μια αξιόπιστη εφεδρική λύση διασύνδεσης για τις πρωτογενείς συνδέσεις WAN.

  Οι λύσεις Ασύρματης Σύνδεσης παρέχουν συγκεκριμένα οφέλη:

  • Συνδέσεις με μηδενικές λειτουργικές δαπάνες σε σύγκριση με τα δίκτυα MPLS ή με παρόμοιες τεχνολογίες
  • Ευελιξία Υλοποίησης με τοπολογίες Point to Point και Multipoint
  • Μικρό Αποτύπωμα σε Hardware
  • Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος

 • Δικτύωση Κέντρου Δεδομένων

  Στην εποχή των Big Data, του Hybrid Cloud και των Analytics, τα Κέντρα Δεδομένων γίνονται όλο και πιο σημαντικά για την σύγχρονή επιχείρηση. Οι ανάγκες αποθήκευσης δεδομένων, διαθεσιμότητας και ακεραιότητας έχουν εκτινάξει τις απαιτήσεις για το χρόνο λειτουργίας και την αξιοπιστία του κέντρου δεδομένων. Ο κορυφαίος σχεδιασμός με υποδομή ανοχής σφαλμάτων, τα Disaster Recovery Sites και οι παράγοντες υψηλής διαθεσιμότητας είναι απαραίτητα στοιχεία για να υπερβούν αυτές τις απαιτήσεις.

  Το σύγχρονο Κέντρο Δεδομένων:

  • Αποτελείται από ειδικά σχεδιασμένο, υψηλής ποιότητας εξοπλισμό
  • Παρέχει σχεδόν μηδενικά RTO και RPO
  • Υποστηρίζει ευέλικτες Active-Active Αρχιτεκτονικές αν απαιτείται
  • Απαιτεί κορυφαίες Τεχνολογίες Διασύνδεσης μεταξύ Κέντρων Δεδομένων (DCI)
  • Μειώνει το αποτύπωμα φυσικών συσκευών, συνδυάζοντας υλοποιήσεις On-Premises και Cloud

 • Software Defined Networking (SDN)

  Το SDN αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση από τις παραδοσιακές αρχιτεκτονικές δικτύων. Βασισμένο στον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ του control και του data plane, παρέχει κεντρικό έλεγχο και διαχείριση υποδομής δικτύου βάσει λογισμικού, απλοποιώντας έτσι όλες τις πτυχές της υλοποίησης και της υποστήριξης.

  Οι λύσεις SDN μπορούν να υλοποιηθούν:

  • Στο WAN δίκτυο (Τεχνολογία SD-WAN)
  • Στο Κέντρο Δεδομένων
  • Στο Δίκτυο Campus

  Τα βασικά οφέλη μιας λύσης SDN είναι:

  • Διαχωρισμός Δικτύου και Υπηρεσιών
  • Ενσωματωμένη Ασφάλεια
  • Αυτοματισμός
  • Διασφάλιση Απόδοσης

  Το SDN απλοποιεί τις λειτουργίες μιας επιχείρησης και διευκολύνει την επιχειρηματική καινοτομία.

 • Application Delivery & Load Balancing

  Οι υπερσύγχρονες υποδομές Κέντρων Δεδομένων πρέπει να διαχειριστούν αυξημένα φορτία δεδομένων και, τις περισσότερες φορές, χρειάζεται να παρέχουν ασφαλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες Web σε χρήστες σε όλο τον κόσμο. Αυτή η κατάσταση αυξάνει την απαίτηση για ίσο καταμερισμό φορτίου, των sessions των χρηστών και της κίνησης δεδομένων των υπηρεσιών σε πολλαπλούς φυσικούς servers που φιλοξενούν εφαρμογές και βάσεις δεδομένων. Επιπλέον, οι σύγχρονες υπηρεσίες Web βασίζονται σε ασφαλείς HTTPS συνδέσεις που αυξάνουν ακόμη περισσότερο την κίνηση και το φορτίο.

  Οι Application Delivery Controllers (ADCs) παρέχουν τη λύση για όλες αυτές τις απαιτήσεις. Υποστηρίζοντας μια ποικιλία τεχνολογιών, μπορούν να παρέχουν:

  • Αξιόπιστη εξισορρόπηση φορτίου μεταξύ φυσικών application servers, βάσεων δεδομένων και υπηρεσιών web
  • Τερματισμό κίνησης SSL και offloading
  • Εξισορρόπηση Φορτίου συνδέσεων WAN για να αυξηθεί το διαθέσιμο εύρος ζώνης WAN
  • Υπηρεσίες DNS
  • Global Server Load Balancing μεταξύ servers που βρίσκονται σε διαφορετικά Φυσικά Κέντρα Δεδομένων

  Εκτός από τα εμφανή οφέλη της βελτιωμένης εμπειρίας των εφαρμογών, οι ADCs ενεργούν επίσης ως Firewalls Εφαρμογών Web (WAFs), παρέχοντας προηγμένη ασφάλεια έναντι των επιθέσεων από το Διαδίκτυο, όπως επιθέσεις Denial of Service κ.α.

 • Ασύρματες Λύσεις LAN

  Η ασύρματη δικτύωση WLAN αποτελούσε μια πολυτέλεια στο παρελθόν. Έχει μετατραπεί όμως σε αναγκαιότητα για το παρόν και το μέλλον. Η εκρηκτική εξάπλωση της χρήσης των φορητών συσκευών από τους χρήστες επιχειρήσεων, όπως τα έξυπνα τηλέφωνα, τα tablets και οι φορητοί υπολογιστές, με την γρήγορη εξέλιξη των πρωτόκολλων WiFi, έχει οδηγήσει σε επανάσταση στην ασύρματη πρόσβαση. Το γραφείο του μέλλοντος είναι ασύρματο και δεν περιλαμβάνει καλώδια.

  Με την εισαγωγή του πρωτόκολλου 802.11ax, ο ασύρματος χρήστης μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο χρησιμοποιώντας ταχύτητα Gigabit και υψηλή ποιότητα υπηρεσίας. Επομένως, η ανάγκη παροχής αξιόπιστου, ασφαλούς ασύρματου δικτύου με υψηλή απόδοση και διαθεσιμότητα για την επιχείρηση είναι τώρα πιο καίρια από ποτέ.

 • Location Analytics

  Η εκρηκτική εξάπλωση της χρήσης φορητών συσκευών σε όλες τις τοποθεσίες έχει δημιουργήσει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να συλλέγουν πληροφορίες από αυτούς τους χρήστες σχετικά με την θέση τους και τη συμπεριφορά τους και να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες και εμπειρία χρήστη. Ο χρήστης που έχει ένα έξυπνο τηλέφωνο στην τσέπη του μπορεί να ταυτοποιηθεί από το δίκτυο WiFi ως νέος ή τακτικός επισκέπτης και με αυτό τον τρόπο να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στη επιχείρηση.

  Τα Location Analytics με τη χρήση ασύρματων δικτύων χρησιμοποιείται για τα εξής:

  • Αύξηση του Customer Loyalty
  • Παροχή Marketing εξατομικευμένο για τον χρήστη
  • Δημιουργία μιας Εξατομικευμένης Προωθητικής Στρατηγικής για την επιχείρηση
  • Αύξηση της Αναγνωρισιμότητας της Εμπορικής Επωνυμίας της επιχείρησης
  • Εμπορική εκμετάλλευση του Ασύρματου Δικτύου
  • Αύξηση της Ικανοποίησης του Πελάτη

 • Διαχείριση & Παρακολούθηση Δικτυακής Κίνησης

  Η υλοποίηση μεγάλων και πολύπλοκων δικτύων δημιουργεί μια πρόκληση για τον διαχειριστή δικτύου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη και την διαχείριση ενός συνεχώς εξελισσόμενου περιβάλλοντος, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τις λειτουργίες της επιχείρησης. Τα Συστήματα Διαχείρισης Δικτύων είναι η λύση για αυτή την πρόκληση, παρέχοντας ανεπτυγμένα interfaces για τον κεντρικό έλεγχο και τη διαχείριση μιας ολόκληρης υποδομής δικτύου η οποία μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα πλήθος απομακρυσμένων θέσεων.

  Τα συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης δικτυακής κίνησης παρέχουν την ικανότητα ελέγχου της κίνησης δεδομένων σε Layer 7, χρησιμοποιώντας τεχνολογία Deep Packet Inspection. Χρησιμοποιώντας αυτά τα συστήματα, ο διαχειριστής δικτύου μπορεί να βελτιστοποιήσει τις δικτυακές ροές κίνησης και να παρέχει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσίας και εμπειρίας χρήστη στην επιχείρηση.

Οι συνεργασίες μας