Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More

Λύσεις
& Έργα

Δημόσιος Τομέας

Law & Enforcement

Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου αναλαμβάνουν σημαντικό καθήκον: να παρέχουν στους πολίτες το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και να προστατεύουν τη ζωή και την περιουσία τους.
Σε αυτόν τον τομέα, υλοποιούνται έργα υψηλής τεχνολογίας για την παροχή των κατάλληλων εργαλείων για καθημερινές λειτουργίες.

  • «Ηλεκτρονικό έγκλημα»: Παραδίδεται στην Ελληνική Αστυνομική Διεύθυνση Κυβερνοεγκλήματος, αυτό το σύστημα έχει σχεδιαστεί για Συλλογή Δεδομένων από ανοιχτές πηγές Διαδικτύου (OSINT) με σκοπό την Πρόβλεψη, Πρόληψη, Έρευνα και Επαλήθευση εγκληματικών δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο. Παρέχει μια πλατφόρμα με όλα τα απαραίτητα εργαλεία για: Συγκομιδή και αποθήκευση τεράστιου όγκου δεδομένων που ανιχνεύουν τον δημόσιο Ιστό και το Darknet όπως το Tor, την ανίχνευση κοινωνικών μέσων όπως σε φόρουμ, ανοιχτές σελίδες προφίλ κοινωνικών μέσων κ.λπ.
  • Παρόμοιο σύστημα παραδίδεται στην Κυπριακή Αστυνομία.
  • Σύστημα απομακρυσμένης πρόσβασης για την ελληνική αστυνομία. Αυτό το έργο συνίσταται στην εγκατάσταση ανθεκτικών τερματικών στο αστυνομικό όχημα. Το σύστημα παρέχει λογισμικό σύνδεσης και κρυπτογράφησης για την εξασφάλιση απομακρυσμένης πρόσβασης VPN στο κεντρικό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας για σκοπούς ελέγχου και επαλήθευσης.
  • Αυτόματο σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων για την ελληνική αστυνομία. Τα έργα συνίστανται από τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση του AFIS, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης κεντρικού και περιφερειακού εξοπλισμού, προσαρμογής και εγκατάστασης λογισμικού AFIS, διεπαφών με άλλα συστήματα (VIS, INTERPOL, EURODAC / Prum, SIRENE / SIRPIT, κ.λπ.), μετεγκατάσταση στην ψηφιακή βάση δεδομένων FP, υπηρεσίες κατάρτισης, θέσης σε λειτουργία και συντήρησης. Αναβάθμιση της υποδομής αναζήτησης και διάσωσης (SAR) για την Ελληνική Ακτοφυλακή. Το έργο περιλαμβάνει: εφαρμογή ενός Συστήματος Επικοινωνίας Φωνής και Δεδομένων, υλοποίηση ενός Δικτύου Διαχείρισης ENC (Ηλεκτρονικά Διαγράμματα Πλοήγησης), εκπαίδευση και άλλες υπηρεσίες.

Λύσεις & Έργα

Οι συνεργασίες μας