Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More

Λύσεις
& Έργα

Δημόσιος Τομέας

eGovernance

Η eΚυβέρνηση (συντομογραφία για ηλεκτρονική κυβέρνηση) είναι η χρήση συσκευών τεχνολογικών επικοινωνιών, όπως υπολογιστές και Διαδίκτυο, για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών σε πολίτες και άλλα άτομα σε μια χώρα ή περιοχή. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση προσφέρει νέες ευκαιρίες για πιο άμεση και βολική πρόσβαση των πολιτών στην κυβέρνηση, καθώς και για παροχή κυβερνητικών υπηρεσιών απευθείας στους πολίτες.

Η Space Hellas υλοποίησε σημαντικά έργα στην περιοχή όπως:

  • Παροχή Υβριδικής Υποδομής και Υπηρεσιών Υποστήριξης Cloud για τον Οργανισμό Πληροφορικής της Μάλτας (MITA). Το έργο συνίσταται στην προμήθεια λύσης Hybrid Cloud που επιτρέπει την υποδομή και τις υπηρεσίες, που αποτελείται από ένα ιδιωτικό cloud On-Premise που αναπτύσσεται σε μια υπερσυγκεντρωμένη υποδομή που φιλοξενείται στο Data Center της MITA, την προμήθεια και τη χρήση υπηρεσιών cloud από ένα Public Cloud και την ενοποίηση μεταξύ του ιδιωτικού cloud On-Premise και του Public Cloud. Τα δομικά στοιχεία είναι: υπερσυγκεντρωμένη υποδομή και IaaS, υπηρεσίες λογισμικού, διαχείριση και DevOps, λειτουργικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, ασφάλεια και έλεγχοι, μέτρηση χρέωσης και χρήσης.
  • Syzeyxis - Ανάπτυξη και αναβάθμιση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του Δημόσιου Τομέα, για το Ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το έργο περιλαμβάνει: τη δημιουργία ενός Εθνικού δικτύου ραχοκοκαλιάς για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση με το όνομα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», παρέχοντας υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και τηλεματικής για ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών μονάδων του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα, σχεδιασμός συστήματος, προμήθεια, εγκατάσταση και προμήθεια εξοπλισμού, υπηρεσίες λειτουργίας κάτω από το SLA κ.λπ. Προς το παρόν η Φάση II του έργου βρίσκεται σε λειτουργία με περισσότερους από 34.000 ιστότοπους για εξυπηρέτηση.
  • Υπουργείο Παιδείας: πρωτοβουλία «Ψηφιακή Σχολή», Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τα έργα συνίστανται σε προμήθειες, εγκατάσταση παράδοσης και θέση σε λειτουργία διαφόρων τύπων εξοπλισμού πληροφορικής, με στόχο την κάλυψη των αναγκών αρκετών χιλιάδων σχολείων στη συγκεκριμένη περιοχή.

Λύσεις & Έργα

Οι συνεργασίες μας