Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης επιτρέπουν την παρακολούθηση και τον έλεγχο ατόμων που κινούνται σε φυλασσόμενες περιοχές.

Επιπλέον μπορούν να προσφέρουν δυνατότητες όπως, το διαχωρισμό φυλασσόμενων περιοχών σε ζώνες, διαβαθμισμένη πρόσβαση και κεντρική διαχείριση προσωπικού και επισκεπτών.


Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

 • ACS Software & Controllers

  H Space Hellas προσφέρει λύσεις ελέγχου πρόσβασης για οποιδήποτε μέγεθος project και προσφέρει όλα τα βασικά συστατικά στοιχεία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών σε επίπεδο λογισμικού καθώς και των απαιτούμενων ελεγκτών του κάθε συστήματος.

  Τα συστήματά λογισμικού ACS μπορούν &  υποστηρίζουν:

  1. Διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών
  2. Προσαρμοσμένους αυτοματισμούς συστημάτων βασισμένους στο προφίλ του χρήστη κάρτας
  3. Υποστήριξη συγκεκριμένων εκδηλώσεων , επιτρέποντας διαφορετικές ρυθμίσεις συστημάτων και περιοχών ενεργοποίησης ανά περίπτωση
  4. Τεχνικές εποπτείας ορθής εκκένωσης χώρων
  5. Τεχνικές διασφάλισης δεδομένων (GDPR)

  Οι Controllers ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών, μπορεί να υποστηρίζουν:

  1. Υψηλό αριθμό ελεγχόμενων θυρών
  2. Wiegand ή σειριακή επικοινωνία με τους αναγνώστες
  3. Επικοινωνία Ethernet ή RS485 με το λογισμικό
  4. Επεκτάσιμο αριθμό Ι/Οs
  5. Τοπική αποθήκευση δεδομένων συστήματος και σταθερή λειτουργία συστήματος ακόμα και σε συνθήκες offline.

 • Long Range Readers

  Οι readers  μεγάλης απόστασης συνήθως χρησιμοποιούνται σε χώρους parking  όπου η απόσταση ανάμεσα στον reader και στο αναγνωριστικό του οχήματος είναι θέμα υψηλής τεχνικής προτεραιότητας και μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της χρήσης του συστήματος.

  Η κρυπτογράφηση επικοινωνίας (OSDP) σε τέτοιες περιπτώσεις είναι επίσης υψηλής  σημασίας καθώς η απόσταση σκαναρίσματος της κάρτας του οχήματος συνήθως φτάνει ή ξεπερνά τα 8 μέτρα.

 • Standard Readers

  Οι card readers έξυπνων καρτών πρέπει να μπορούν να υποστηρίζουν ένα εύρος τεχνολογιών οπως ICLASS, MIFARE Classic, MIFARE DESFire, EV1 / EV2.

  Οι τεχνολογικές καινοτομίες του σήμερα επιτρέπουν επίσης την υποστήριξη σύγχρονων τεχνολογιών των κινητών συσκευών όπως bluetooth και NFC ώστε να προσφέρουν την απαιτούμενη πρόσβαση σε χώρους χωρίς την χρήση «φυσικής» κάρτας.

 • Biometric Readers

  Η χρήση βιομετρικών readers αυξάνεται συνεχώς και περιλαμβάνει: Αναγνώριση προσώπου, δακτυλικών αποτυπωμάτων, παλάμης, ίριδας, κτλ.

  Η επιλογή της κατάλληλης συσκευής βιομετρικού ελέγχου δεν είναι μια εύκολη διαδικασία και ποικίλει ανάλογα με την επιχείρηση, το ρίσκο, την απειλή και το επίπεδο ευαισθησίας για την συλλογή βιομετρικών δεδομένων.

 • Readers

  H Space Hellas ως system integrator λειτουργεί ανεξάρτητα απο προμηθευτές, και είναι σε θέση να προσφέρει οποιονδήποτε τύπο reader σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχεδιαζόμενου έργου.

  Οι προσφερόμενοι Readers, ανάλογα με τις ανάγκες, υποστηρίζουν πολλαπλές τεχνολογίες για τα credentials, καθώς επίσης υποστηρίζουν πρωτόκολλά όπως το Open Supervised Device Protocol (OSDP) για την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ reader και controller.

Οι συνεργασίες μας