Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More

Λύσεις
& Έργα

Δημόσιος Τομέας

Αεροπορία & Μεταφορές

Η αεροπορική βιομηχανία αποτελεί σήμερα σημαντική παράμετρο  στην ανάπτυξη κάθε χώρας. Υψηλά επίπεδα ασφάλειας και προστασίας είναι υποχρεωτικά και τα σύγχρονα συστήματα είναι διαθέσιμα για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Η Space Hellas υλοποίησε μια σειρά από μεγάλα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος εκσυγχρονισμού της Ελληνικής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας όπως :

  • RVR (Runway Visibility Range) για 8 μεγάλα αεροδρόμια της χώρας.
  • HACAS”: Νέο κέντρο εναλλαγής μηνυμάτων  AFTN / CIDIN / AMHS . Το εγκατεστημένο σύστημα χειρίζεται  μια ποικιλία μηνυμάτων (κινδύνου και έκτακτης ανάγκης, ασφάλεια και κανονικότητα των πτήσεων, μετεωρολογικά μηνύματα,υπηρεσία αεροναυτικών πληροφοριών, αεροναυτική διοίκηση, παρουσίαση ανταλλαγής δεδομένων ATS (ADEXP), μηνύματα που περιέχουν μέρη σώματος μεταφοράς αρχείων  (FTBP) κ.τ.λ.
  • Νέο Σύστημα Φωνητικής Επικοινωνίας και Εγγραφής (VCRS). Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ότι όλοι οι τύποι επικοινωνίαςπου παρέχονται από τους πομποδέκτες Tx/Rx είναι διαθέσιμοι και λειτουργούν συνεχώς στους σταθμούς εργασίας των Ελεγκτών. Επιπλέον, παρέχει κεντρική διαχείριση για την υποστήριξη της εποπτείας του συστήματος, των θέσεων εργασίας και της επαναδιαμόρδωσης των χαρακτηριστικών και/ ή των δυνατοτήτων του.

Η Space Hellas εισήγαγε επίσης διάφορα έργα για τη Fraport Greece, διαχειριστή 14 περιφερειακών αεροδρομίων στην Ελλάδα, όπως:

  • IP Τηλεφωνία και Δίκτυα Δεδομένων για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια στην Ελλάδα
  • Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Φυσικής Πρόσβασης (PACS) και Σύστημα Διαχείρισης Βίντεο (VMS) για 14 αεροδρόμια στην Ελλάδα και το κτίριο των κεντρικών γραφείων
  • Υπηρεσίες Cloud 
  • Το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών είναι επίσης πελάτης της Space Hellas, συμπεριλαμβανομένων έργων, που σχετίζονται με τη στάθμευση και την περιμετρική ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Λύσεις & Έργα

Οι συνεργασίες μας