Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More

Certifications

Η αξιοπιστία της Space Hellas ενισχύεται μέσω των Συστημάτων Διαχείρισης που ανέπτυξε και λειτουργεί και των πιστοποιήσεων που διαθέτει για όλες τις δραστηριότητες, τις θυγατρικές και τα υποκαταστήματά της. Η εταιρία  δεσμεύεται για συνεχή συντήρηση και βελτίωσή των Συστημάτων Διαχείρισης, καθώς και τη διατήρηση των πιστοποιήσεών της.

 

Πιστοποίηση ISO 9001:2015 
Με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της, η Space Hellas ακολουθεί σταθερά μία πολιτική Ποιότητας και λειτουργεί από το 1994 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο είναι πιστοποιημένο με ISO 9001:2015. 

Πιστοποίηση ISO 27001:2013 
Η Space Hellas είναι πιστοποιημένη κατά ISO 27001:2013 για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών που σχεδίασε και συντηρεί από το 2009.

Πιστοποίηση ISO 22301:2019 
Η Space Hellas, με γνώμονα την ποιοτική κι αδιάκοπη επιχειρησιακή λειτουργία της ανέπτυξε και λειτουργεί Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας το οποίο είναι πιστοποιημένο με ISO 22301:2019 .

Πιστοποίηση ISO 20000-1:2018 
Η Space Hellas, ανέπτυξε και λειτουργεί Σύστημα Υπηρεσιών Διαχείρισης της Τεχνολογίας Πληροφοριών (IT Service Management System), και έχει πιστοποιηθεί με ISO 20000-1: 2018.

Πιστοποίηση ISO 14001:2015
Πάντα πρωτοπόρα και με ιδιαίτερη ευαισθησία, η Space Hellas συνδυάζει την ανάπτυξή της με την προστασία του περιβάλλοντος, καταβάλλοντας καθημερινά προσπάθειες μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της.

Πιστοποίηση ISO 45001:2018
Η Space Hellas, είναι πιστοποιημένη με ISO 45001: 2018 για το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στο χώρο Εργασίας (Health & Safety Management System), που ανέπτυξε και λειτουργεί.  

Πιστοποίηση ISO 27701:2019
Με σεβασμό στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, η Space Hellas είναι πιστοποιημένη με ISO 27701:2019 για το Σύστημα Διαχείρισης Ιδιωτικότητας.

 

                      

Οι συνεργασίες μας