Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
ΠΕΛΑΤΗΣ:
ΟΜΙΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Προμήθεια εγκατάσταση και υποστήριξη τερματικών διατάξεων Οπτικών Ινών (εξοπλισμός DWDM) για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών σύνδεσης των κέντρων δεδομένων του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών
ΕΤΟΣ:
2018

Σύντομη Περιγραφή του Έργου

Αντικείμενο του Έργου ήταν η προμήθεια τερματικών διατάξεων Οπτικών Ινών (εξοπλισμός DWDM) την προμήθεια του ζητούμενου εξοπλισμού, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών:

 • Την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, δοκιμή και θέση σε παραγωγική λειτουργία του εξοπλισμού που περιγράφεται στο παρόν τεύχος.
 • Τη συντήρηση – τεχνική υποστήριξη του ζητούμενου εξοπλισμού.
 • Την εκπαίδευση του αρμόδιου τεχνικού προσωπικού του Ομίλου.
 • Την τεκμηρίωση του έργου.

Την απαραίτητη παραμετροποίηση που θα πρέπει να γίνει στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης (NMS – Microfocus/HP NNMi) της Εταιρείας ώστε να λαμβάνονται μηνύματα από τον υπό προμήθεια εξοπλισμό.

Στα πλαίσια του έργου αυτού, η Space Hellas συνεργάστηκε  με τον κατασκευαστή Cisco Systems, προκειμένου να προσφέρει στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, την βέλτιστη λύση σε τεχνικό και εμπορικό επίπεδο. Η προσφερόμενη λύση αποτελείται από την πλατφόρμα NCS2000 της Cisco, η οποία καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του Χρηματιστηρίου ενώ χαρίζει απαράμιλλα πλεονεκτήματα σε επίπεδο διαχείρισης, υψηλής διαθεσιμότητας και απόδοσης. Συνοπτικά, η προσφερόμενη λύση παρέχει:

 • Υψηλή απόδοση
 • Υψηλή διαθεσιμότητα
 • Δυνατότητες ασφάλειας
 • Ευελιξία και επεκτασιμότητα
 • Εύκολη διαχείριση

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός NCS2006 της Cisco είναι ειδικά σχεδιασμένο για να παρέχει υπηρεσίες διασύνδεσης τεχνολογίας DWDM για τοπολογίες όπως αυτές που απαιτούσε  στο συγκεκριμένο έργο. Τα προτεινόμενα συστήματα έχουν διαστασιολογηθεί με βάση τις ανάγκες και τις πληροφορίες που παρείχε το Χρηματιστήριο στην διακήρυξη και τις διευκρινιστικές ερωτήσεις του. Ο εξοπλισμός που προτείνεται καλύπτει πλήρως τις απαραίτητες, υποχρεωτικές προδιαγραφές του εξοπλισμού όπως αυτές περιγράφονται στη διακήρυξη του έργου, ενώ καλύπτει ή έχει τη δυνατότητα να καλύψει (με την προσθήκη υλικού) και τις επιθυμητές ανάγκες του Ομίλου.

Στόχος του Έργου

 • Πιο συγκεκριμένα, ο προσφερόμενος εξοπλισμός αποτελείται από επτά (7) συστήματα DWDM Cisco NCS2006. Τα έξι από αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως παραγωγικά υλοποιώντας τις τρεις (3) ζητούμενες DWDM ζεύξεις, ενώ το έβδομο σύστημα θα χρησιμοποιηθεί ως εφεδρικός εξοπλισμός. Το έβδομο σύστημα που προσφέρεται, έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει ως εφεδρικό οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα έξι παραγωγικά συστήματα.

 • Σε επίπεδο παραμετροποίησης και διαχείρισης, η προσφερόμενη λύση δεν απαιτεί τη χρήση εξωτερικού ειδικού λογισμικού για την παραμετροποίηση του εξοπλισμού μέσω GUI (Graphical User Interface). Το ενσωματωμένο λογισμικό διαχείρισης (Local Craft Manager) υποστηρίζει την παραμετροποίηση του εξοπλισμού μέσω GUI, και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται μέσω της θύρας διαχείρισης του κόμβου.

 • Σε επίπεδο κρυπτογράφησης, το προσφερόμενο μοντέλο Chassis έχει τη δυνατότητα υποστήριξης κρυπτογράφησης, με την προσθήκη κατάλληλων καρτών με αλγόριθμο 256bits, με δυναμική αλλαγή κλειδιών κάθε 50sec ως 48 ώρες. Υποστηρίζεται προσωρινή ή μόνιμη απενεργοποίηση του Encryption όταν αυτό απαιτηθεί και η απενεργοποίηση μπορεί να γίνεται με εύκολο τρόπο από το προσωπικό του Χρηματιστηρίου με αμελητέο latency της επικοινωνίας όταν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση.

 • Ο εξοπλισμός υποστηρίζει τη διάρθρωση των ζεύξεων όπως αυτή ζητήθηκε από τον πελάτη ενώ έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει μελλοντικά την αναγκαία επεκτασιμότητα.

 • Σε επίπεδο redundancy, η προσφερόμενη λύση περιλαμβάνει διπλά redundant τροφοδοτικά τύπου AC 220V καιείναι hot-swappable για να αλλάζουν χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας του συστήματος. 

Οι συνεργασίες μας