Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
ΠΕΛΑΤΗΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Υπηρεσία Απομακρυσμένης πρόσβασης χρηστών ΕΛ.ΑΣ
ΕΤΟΣ:
2009

Σύντομη Περιγραφή του Έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση ενός Ιδιωτικού Ιδεατού Δικτύου (VPN) χιλίων κινητών μονάδων της ΕΛ.ΑΣ. τα οποία θα επικοινωνούν με ασφαλή κρυπτογραφημένη σύνδεση με το κτίριο του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ (Α.Ε.Α). Η εν λόγω υλοποίηση θα ολοκληρωθεί μέσω ενός κλειστού και ασφαλούς δικτύου. Το κτήριο του Α.Ε.Α. θα αποτελεί το κεντρικό σημείο για τη διασύνδεση των κινητών μονάδων με εφαρμογές που λειτουργούν στα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα. Ο Αστυνομικός θα χειρίζεται κατάλληλο φορητό υπολογιστή με ασύρματη (HSDPA/3G/GPRS) πρόσβαση και θα συνδέεται σε βάσεις δεδομένων, στο κεντρικό κτίριο του Α.Ε.Α το οποίο θα διαθέτει σταθερή πρόσβαση μέσω συμμετρικής γραμμής στο εν λόγω VPN δίκτυο. Συνεπώς, θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει κρίσιμες εφαρμογές και να εκμεταλλευτεί τις νέες δυνατότητες που δίδονται από μια τέτοια αρχιτεκτονική δικτύου.  

Στόχος του Έργου

  • Aύξηση της διαθεσιμότητας των παρεχόμενων πληροφοριών που διαθέτουν τα πληροφοριακά συστήματα της ΕΛ.ΑΣ προς τους χρήστες, σε περιοχές της χώρας όπου παρατηρείται σημαντική υστέρηση

  • Διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μέσω απομακρυσμένων ασύρματων μεθόδων πρόσβασης, κάνοντάς τες έτσι προσιτές σε κατηγορίες χρηστών/αστυνομικών που δεν βρίσκονται απαραίτητα σε κάποιο σταθερό χώρο

  • Mείωση του χρόνου διεκπεραίωσης ελέγχων ή συναφών ενεργειών καθώς ο αστυνόμος θα συνδέεται απευθείας με το πληροφοριακό σύστημα.

  • Αξιοποίηση από τους αστυνομικούς των εφαρμογών/υπηρεσιών και πηγών πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα από την Ελληνική Αστυνομία.

Οι συνεργασίες μας