Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
ΠΕΛΑΤΗΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Υπηρεσίες δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών και της υγιούς επιχειρηματικότητας
ΕΤΟΣ:
2014

Σύντομη Περιγραφή του Έργου

Η SPACE HELLAS Α.Ε., μετά από διαγωνισμό που διενήργησε η Κοινωνία της Πληροφορίας για λογαριασμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών και της υγιούς επιχειρηματικότητας».
Στόχος του έργου είναι  η υλοποίηση της απαραίτητης υποδομής  στην Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΔΗΕ) της ΕΛ.ΑΣ. για την προληπτική και αποτρεπτική αντιμετώπιση κινδύνων από εγκληματικές πράξεις μέσω διαδικτύου κατά φυσικών και νομικών προσώπων (πχ απάτες, ψηφιακοί βανδαλισμοί, πειρατεία Λογισμικού, απάτες με πιστωτικές κάρτες, συκοφαντική δυσφήμηση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, κλπ).
Σκοπός του έργου είναι η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη στις περιπτώσεις καταγγελίας ηλεκτρονικών εγκλημάτων και η διαλειτουργικότητα με φορείς  της Δημόσιας Διοίκησης όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
Οι υπηρεσίες του έργου καλύπτουν οριζόντια την ανάγκη στήριξης της υγιούς επιχειρηματικότητας, αποτρέποντας εγκληματικές δραστηριότητες (ηλεκτρονική πειρατεία) σε βάρος των παραγωγών ψηφιακού περιεχομένου με ταυτόχρονη προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Επιπλέον αποτρέπονται πράξεις παράνομου στοιχηματισμού και πραγματοποίησης παιγνίων με οικονομικό αντικείμενο μέσω διαδικτύου, ενώ περιλαμβάνεται η προστασία πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων από ψηφιακούς βανδαλισμούς,  καθώς και η προστασία ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων.

Στόχος του Έργου

 • Υποσύστημα Ανίχνευσης Εγκληματικής Δράσης στο Διαδίκτυο

  το οποίο υλοποιεί τις κυριότερες υπηρεσίες που σχετίζονται  με τη Συλλογής Πληροφοριών από ανοιχτές πηγές στο Internet (Open Source Intelligence) με σκοπό την πρόβλεψη, έρευνα και εξακρίβωση εγκληματικών ενεργειών στο διαδίκτυο.

 • Υποσύστημα Ανάλυσης Εγκληματικής Δράσης στο Διαδίκτυο

  το οποίο υλοποιεί τις βασικές υπηρεσίες επεξεργασίας, εμπλουτισμού και ανάλυσης των δεδομένων που συλλέγονται από το ανοικτό δημόσιο διαδίκτυο. Σκοπός του υποσυστήματος αυτού είναι η μετατροπή των δεδομένων σε πληροφορίες και η παρουσίαση τους με τρόπο χρήσιμο για την  διεξαγωγή των ερευνών  καταπολέμησης εγκληματικής δράσης στο διαδίκτυο.

 • Υποσύστημα Διαχείρισης Ροής Εργασίας

  που είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, τον έλεγχο και την διαχείριση των επιχειρησιακών διαδικασιών του φορέα και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών του χρήστη.

 • Υποσύστημα Διαχείρισης

  που είναι υπεύθυνο για την διαχείριση των χρηστών, την παραμετροποίηση του συστήματος, την συντήρηση των δεδομένων και την απομακρυσμένη παροχή βοήθειας.

 • Υποσύστημα Εντοπισμού και Αντιμετώπισης Παιδικής Κακοποίησης στο Διαδίκτυο

  το οποίο υλοποιεί τις βασικές υπηρεσίες που σχετίζονται με ανίχνευση και την αντιμετώπιση παιδικής κακοποίησης στο διαδίκτυο.

 • Υποσύστημα Ανίχνευσης Δεδομένων (Search)

  το οποίο υλοποιεί τις βασικές υπηρεσίες για την ανίχνευσης, επεξεργασίας, αποθήκευσης και ανάλυσης δεδομένων στο Διαδίκτυο.

 • Υποσύστημα Επικοινωνιών

  το οποίο υλοποιεί όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς για αποστολή/λήψη και ελέγχου των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ του Συστήματος με τρίτα συστήματα άλλων αρχών.

Οι συνεργασίες μας