Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
ΠΕΛΑΤΗΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Μηχανογραφικό Σύστημα Εκδόσεως Πιστοποιητικών (Διαβατήρια)
ΕΤΟΣ:
2004

Σύντομη Περιγραφή του Έργου

Η SPACE HELLAS συμμετέχει σε κοινοπραξία εταιριών η οποία, μετά από διαγωνισμό που διενήργησε το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Μηχανογραφικό Σύστημα Εκδόσεως Πιστοποιητικών (Διαβατήρια)».
Το συγκεκριμένο έργο αφορά την δημιουργία Κεντρικής Υπηρεσίας Έκδοσης Διαβατηρίων (ΚΥΕΔ), εξοπλισμένη με συστήματα υψηλής τεχνολογίας, για την έκδοση από την Ελληνική Αστυνομία νέων Ελληνικών, μηχανικώς αναγνώσιμων διαβατηρίων, υψηλής ασφάλειας και πιστότητας. Η ΚΥΕΔ, με το σύστημα αυτό θα είναι ικανή να παράγει ολοκληρωμένο ψηφιακό μηχανικώς αναγνώσιμο διαβατήριο, σύμφωνα με τις οδηγίες του ICAO, DOC. 9303, PART 1, έκδοση 5η, 2002.

Στόχος του Έργου

 • Ολοκληρωμένο υπολογιστικό περιβάλλον για τις λειτουργίες της ΚΥΕΔ (κεντρικό υπολογιστή, σταθμούς εργασίας, σαρωτές κλπ)

 • Δίκτυο δομημένης καλωδίωσης

 • Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα διαχείρισης των εξειδικευμένων εκτυπωτικών συστημάτων

 • Εγκατάσταση όλων των προσφερόμενων προϊόντων στους διατιθέμενους χώρους

 • Ολοκληρωμένη Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση και Διάθεση ανταλλακτικών, για όλα τα προσφερόμενα προϊόντα

 • Ολοκληρωμένο σύστημα περιμετρικής επιτήρησης

 • Ανάλογο αριθμό εξειδικευμένων εκτυπωτικών συστημάτων

 • Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα διαχείρισης της Βάσης Δεδομένων (ORACLE) & των εφαρμογών υλοποίησης των λειτουργιών της ΚΥΕΔ

 • Διαμόρφωση του υπάρχοντος κτιρίου έτσι ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες λειτουργίας του προσφερόμενου συστήματος

 • Διασύνδεση των προϊόντων σε δίκτυο και σύνδεση του τοπικού δικτύου με τα υπάρχοντα συστήματα του ΑΕΑ

 • Εκπαίδευση του κατάλληλου προσωπικού

Οι συνεργασίες μας