Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Ξεκίνησε στις:
2018-06-01
Τίτλος:
TRESSPASS: robust Risk based Screening and alert System for PASSengers and luggage
Πρόγραμμα:
Horizon 2020 – Secure Societies
Διάρκεια:
42 Μήνες
Περίληψη:

Το έργο TRESSPASS αναπτύσσει μια ενιαία συνεκτική έννοια διαχείρισης των συνόρων με βάση τον κίνδυνο και θα πραγματοποιήσει τρεις πιλοτικές επιδείξεις του συστήματος οι οποίες περιλαμβάνουν σημεία διέλευσης χερσαίων συνόρων μέσω αυτοκινήτου και τρένου, αλλά και αεροδρόμια και λιμάνια. Επίσης περιλαμβάνονται τρόποι διάσχισης συνόρων με τη χρήση διαφορετικών ταξιδιωτικών μέσων. Αναφορικά με τις απειλές που εξετάζονται, αυτές περιλαμβάνουν το λαθρεμπόριο, την παράνομη μετανάστευση, το διασυνοριακό έγκλημα και την τρομοκρατία, συμπεριλαμβανομένων των απειλών για τις ίδιες τις μεταφορές (π.χ. αεροπορική ασφάλεια).

Το TRESSPASS περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα του μοντέλου πρόσβασης τεσσάρων επιπέδων: 

(1) μέτρα που λαμβάνονται σε ή από κοινού με τρίτες χώρες ή παρόχους υπηρεσιών

(2) συνεργασία με γειτονικές χώρες 

(3) μέτρα ελέγχου των συνόρων και καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και 

(4) μέτρα ελέγχου στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Κοινοπραξία:
 • National Centre for Scientific Research “Demokritos” (Greece)
 • Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (Netherlands)
 • Military University of Technology Poland (Poland)
 • Space Hellas (Greece)
 • Software Competence Center Hagenberg (Austria)
 • RINA (Italy)
 • Fraunhofer Ernst-Mach-Institut (Germany)
 • European Dynamics Belgium SA (Belgium)
 • National University of Ireland Maynooth (Ireland)
 • Infili Technologies PC (Greece)
 • Zanasi & Partners (Italy)
 • ICTS (UK) Ltd (United Kingdom)
 • University of Freiburg (Germany)
 • Center for Adaptive Security Research and Applications (Switzerland)
 • Vicarious Perception Technologies BV (Netherlands)
 • Independent Authority For Public Revenue (Greece)
 • Center For Security Studies (KEMEA) / Hellenic Police (Greece)
 • Piraeus Port Authority (Greece)
 • Ministry of maritime affairs and insular policy/ Hellenic Coast Guard (Greece)
 • Royal Netherlands Marechaussee, Dutch border guard Ministry of Defense (Netherlands)
 • Polish Border Guard (Poland)
 • Schiphol Airport Authority (Netherlands)

Οι συνεργασίες μας