Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
ΠΕΛΑΤΗΣ:
Οργανισμός Πληροφορικής της Μάλτας (MITA)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Ψηφιακή μετασχηματισμός μέσω της δύναμης της λύσης Hybrid Cloud που παρέχει δυνατότητα στις υποδομές και τις υπηρεσίες
ΕΤΟΣ:
2020

Σύντομη Περιγραφή του Έργου

Το 2018, μια μεγάλη επιτυχία στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιτεύχθηκε από την Space Hellas στην αγορά της Μάλτας, διεκδικώντας και παρέχοντας με επιτυχία μια Υβριδική Λύση Cloud που βασίζεται στο Azure & Azure Stack Hub της Microsoft στη MITA, έναν οργανισμό υπεύθυνο για την εφαρμογή της ψηφιακής στρατηγικής της κυβέρνησης της Μάλτας. Η Space Hellas κέρδισε ως υπεργολάβος το έργο ως μέρος μιας κοινοπραξίας με την ονομασία 18Squared μαζί με τις λύσεις ICT και τις Microsoft Consulting Services, ενσωματώνοντας στη λύση τους μια σειρά από τεχνολογίες αιχμής από προμηθευτές όπως η Microsoft (Microsoft Azure, Azure Stack Hub), η Cisco (Azure Stack) Hardware Hub - 5 μονάδες κλίμακας), Veeam (Backup) και Exivity (Billing). Η συνολική αξία του συμβολαίου ήταν 13 εκατ. € και περιλάμβανε την προμήθεια πέντε μονάδων κλίμακας, υπηρεσιών υλοποίησης και λειτουργίας καθώς και υπηρεσιών συνδρομής CSP Azure για 7 χρόνια.

Τον Δεκέμβριο του 2018, η επιτυχής παροχή της μονάδας πρώτης κλίμακας και η παροχή των συναφών υπηρεσιών υλοποίησης ήταν ένα σημαντικό τεχνολογικό επίτευγμα και σημείο αναφοράς, δεδομένου ότι ήταν το πρώτο κρατικό έργο σε παγκόσμιο επίπεδο για τη χρήση τεχνολογιών υβριδικού cloud στον δημόσιο τομέα με βάση το Azure Stack και το μοντέλο συνδρομής του CSP που επιτρέπει στη MITA να προσφέρει αναβαθμισμένες δυνατότητες αυτοεξυπηρέτησης στους πελάτες της, τα Υπουργεία και τους Κυβερνητικούς Φορείς, να εφαρμόζει και να φιλοξενεί καινοτόμες υπηρεσίες για ψηφιακή κυβέρνηση (G2G, G2B, G2C). Αυτές οι υπηρεσίες χρησιμοποιούν ελκυστικά μοντέλα χρέωσης pay-per-use, υιοθετούν νέα μοντέλα ανάπτυξης εφαρμογών και πρακτικές που απομακρύνονται από τις μονολιθικές παραδοσιακές αρχιτεκτονικές cloud, όπως οι μικροσυσκευές, τα κοντέινερ και οι υπολογιστές χωρίς διακομιστές.

Το σχέδιο παρείχε ήδη την απαραίτητη εργαλειοθήκη για την MITA ώστε να επιταχυνθεί η εισαγωγή πρακτικών DevOps και μεγαλύτερη συνεργασία προς όφελος των πελατών της, Ήταν μέρος ενός μεγαλύτερου έργου που ονομάζεται CONvErGE που εφαρμόζει την Ψηφιακή Στρατηγική της Μάλτας, συμπεριλαμβανομένου ενός αριθμού κάθετων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε τομείς όπως η Υγεία, τα Οικονομικά, η Εκπαίδευση κ.λπ. Το σχέδιο ήταν να φιλοξενήσει όλες αυτές τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε αυτήν την κοινή Υβριδική Υποδομή Ενεργοποίησης. Η Space Hellas και η ICT Solution λειτούργησαν για πρώτη φορά το υβριδικό σύστημα για λογαριασμό της MITA και η Space Hellas παρέχει τις συνδρομητικές υπηρεσίες Azure CSP ως συνεργάτης της CSP Tier 1 της Microsoft για επτά χρόνια, με εκτιμώμενη αξία 9εκ €. Τον Σεπτέμβριο του 2019, η MITA διέταξε δύο επιπλέον μονάδες κλίμακας και άλλες δύο αναμένεται να αναπτυχθούν έως το τέλος του 2020. Η λύση που υλοποιήθηκε σε αυτό το έργο έχει καταχωρηθεί και εγκριθεί ως λύση co-sell της Microsoft, η μεγαλύτερη από άποψη αξίας στην περιοχή.

https://customers.microsoft.com/en-us/story/734233-government-in-malta-government-azure

https://www.youtube.com/watch?v=UqHZt-ZHUBc

https://video.cisco.com/detail/video/6044080006001/digital-transformation-through-the-power-of-microsoft-azure-stack-and-cisco-ucs:-a-public-sector-view

Στόχος του Έργου

 • Υποδομή υπερσυγκέντρωσης

  Υποδομή κόμβου υπερσυγκέντρωσης της Cisco που παρέχει λύση Microsoft Azure Stack. Η υποδομή βασίζεται στον προτεινόμενο σχεδιασμό της Microsoft και προσφέρει μειωμένο αποτύπωμα και πλεονάζουσα υποδομή.  Πρόσθετη προστασία που παρέχεται μέσω του Veeam Backup Appliance της Cisco που υποστηρίζει εγγενή ενσωμάτωση με τον τομέα δεδομένων EMC.

 • Διαχείριση & DevOps

  Διαχείριση και υποστήριξη DevOps για το περιβάλλον HCI και Hybrid Cloud με δυνατότητα διαχείρισης, παρακολούθησης, ανάπτυξης και API που παρέχονται σε όλη την υποδομή και ενσωματώνονται μέσω της υποστήριξης εργαλείων κύκλου ζωής DevOps.

 • Ασφάλεια & Έλεγχοι

  Αρχιτεκτονική λύσης που περιλαμβάνει όλους τους τομείς ασφαλείας του συστήματος, όπως έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλου, ασφάλεια βάσει υλικού και ασφάλεια βάσει σχεδιασμού.

 • Διαχείριση έργου

  Υλοποίηση έργου από την κοινοπραξία 18Squared με την Microsoft Consultancy Services.

 • Υπηρεσίες Λογισμικού

  Μια ολοκληρωμένη λύση υβριδικού cloud της Microsoft που βασίζεται σε υπηρεσίες On-Premises Azure Stack Hub και Public Azure Cloud Platform.

 • Υπηρεσίες λειτουργίας και υποστήριξης

  Υπηρεσίες λειτουργίας και παροχής συμβούλων σε συνδυασμό με την υποστήριξη της Microsoft Premier που καλύπτεται από τα εργαλεία διαχείρισης λύσεων για την παροχή διαθεσιμότητας 24x7.

 • Μέτρηση χρεώσεων και χρήσης

  Συγκεντρωτική πλατφόρμα χρέωσης και ανάλυσης κόστους μέσω της λύσης Exivity Billing and Reporting, που καλύπτει τις απαιτήσεις τόσο των χρηματιστών όσο και των καταναλωτών.

 • Παροχή υπηρεσιών Cloud

  Η Space Hellas, ως μέλος της κοινοπραξίας 18Squared, είναι ο Πάροχος Υπηρεσιών Cloud (CSP) εκ μέρους της Microsoft για όλα τα στοιχεία συνδρομής και κατανάλωσης Azure που απαιτούνται για το έργο MITA.

Οι συνεργασίες μας