Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
ΠΕΛΑΤΗΣ:
WebIQ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
WebIQ Migration στο Azure
ΕΤΟΣ:
2020

Σύντομη Περιγραφή του Έργου

Η Web-IQ είναι μια ολλανδική εταιρεία με εμπειρία στην ανάπτυξη Open Source Intelligence (OSINT) για εγκληματολογικές έρευνες στο internet για την καταπολέμηση της απάτης και την παροχή πληροφοριών σε οργανισμούς υψηλού κινδύνου.

Για να μπορέσει η Web-IQ να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες βέλτιστα, με επεκτασιμότητα και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, η αξιοποίηση των υπηρεσιών Cloud για Big Data και τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Η Space Hellas βοήθησε την WebIQ να μετεγκαταστήσει την πλειονότητα των υπηρεσιών που σχετίζονται με την πλατφόρμα Web Intelligence Service της στο Microsoft Azure χρησιμοποιώντας το Cloud Adoption Framework και  Azure Landing Zones . Η πλειοψηφία των φορτίων βασίστηκε στο Open Source Linux και στις τεχνολογίες Big Data όπως το Hadoop και το Elasticsearch.

Η Space Hellas είναι επίσης υπεύθυνη για τη λειτουργία και τη διαχείριση της υποδομής στο Azure στην οποία το Web-IQ αναπτύσσει και διαχειρίζεται τις υπηρεσίες Open Source Intelligence.Στόχος του Έργου

  • Παροχή εικονικών μηχανών και πόρων azure για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις Πλατφόρμας (Hadoop, Elasticsearch).

  • Παροχή συμβουλών στην τεχνική ομάδα του Web-IQ για την λήψη αποφάσεων για τις υπηρεσίες στο Azure με προτάσεις για την βελτίωση σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης και συντήρησης, προκειμένου να βελτιωθεί το λογισμικό Voyager και τα στοιχεία του.

  • Εκτέλεση τακτικής συντήρησης, όπως ενημερώσεις ασφαλείας και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

  • Επίλυση τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με τα παραπάνω και παροχή τεχνικής υποστήριξης πρώτης γραμμής.

  • Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του υλικού ή του εικονικού υλικού (24/7).

Οι συνεργασίες μας