Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
ΠΕΛΑΤΗΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
ΕΤΟΣ:
2014

Σύντομη Περιγραφή του Έργου

Η SPACE HELLAS Α.Ε., μετά από Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό που διενήργησε η ΚτΠ Α.Ε., ανέλαβε με την υπ. αριθ. 1196 Σύμβαση τον Απρίλιο του 2014, την υλοποίηση του έργου «ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ».   
Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση κινητών και σταθερών σταθμών μέτρησης Η/Μ ακτινοβολίας σε όλη την χώρα, ενώ τα δεδομένα των σταθμών μέτρησης θα μεταφέρονται σε έναν κεντρικό σταθμό επεξεργασίας και ανάλυσης των μετρήσεων. 

Παράλληλα, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα μέσω διαδικτυακού τόπου να έχει πρόσβαση στις μετρήσεις των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που καταγράφονται από τους σταθμούς μέτρησης.

Η κεντρική υποδομή συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων αποτελείται από τον ακόλουθο εξοπλισμό και λογισμικό: 4 x Servers DELL PowerEdge R715, 1 x Storage 12.6 TB DELL PV MD3620f, 1 x Tape Library 800 GB (1600 GB μετά από συμπίεση) DELL PV114X, DELL RACK/KVM/Console, 1 x UPS AROS 8000VA on-line, ESRI ArcGIS 10.1. s/w, McAfee Antivirus s/w, VIRTUALIZATION s/w Oracle VM Premier, RDBMS Oracle MySql Enterprise.


Στόχος του Έργου

 • Συνολικά, εγκαταστάθηκαν 500 σταθμοί μέτρησης 

  480 είναι τύπου Broadband Station AMB-8057-03/G

  20 είναι τύπου Selective Station AMS-8061/G, όλοι κατασκευής του οίκου NARDA Ιταλίας (L3 Communicatiions croup). 

 • Tα οχήματα φέρουν και φορητούς Η/Υ (LENOVO ThinkPad) και εκτυπωτές (EPSON InkJet printer) για την επί τόπου επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων και τη σύνδεσή τους με το κέντρο διαχείρισης.

 • Για τις ανάγκες του έργου χρησιμοποιήθηκαν πολλαπλοί τρόποι διασύνδεσης. Συγκεκριμένα, όταν ο σταθμός μέτρησης έχει τοποθετηθεί σε δημόσιο κτίριο το οποίο διαθέτει διασύνδεση στο Εθνικό Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, τότε χρησιμοποιείται η εν λόγω σύνδεση. Στην περίπτωση που ο σταθμός έχει τοποθετηθεί σε περιοχή ή κτίριο που δεν υπάρχει πρόσβαση στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ , σε αυτή τη περίπτωση γίνεται χρήση εναλλακτικών δικτύων (GSM, GPRS/ή 3G, κλπ). Σε κάθε περίπτωση όλοι οι σταθμοί μέτρησης διαθέτουν διεπαφή για Ethernet διασύνδεση, GSM και GPRS/ή 3G.

 • Aναπτυχθηκε Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS), μέσω του οποίου είναι δυνατή η γεωγραφική αποτύπωση της θέσης των διαφόρων πηγών Η/Μ ακτινοβολίας σε χάρτη της χώρας (WEB GIS εφαρμογή / Dashboard). Έτσι, ο επισκέπτης μπορεί να πραγματοποιεί ερωτήματα στη βάση, βασιζόμενος σε γεωγραφικές περιοχές.

  Επίσης έχει αναπτυχθεί διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή (on line help) για την παροχή πληροφοριών στη χρήση του συνόλου του συστήματος και δυνατότητα καταγγελιών από τους πολίτες. 

 • Στο πλαίσιο του έργου, έχει γίνει προμήθεια 13 κινητών σταθμών μέτρησης τύπου Selective Station AMS-8061/G, κατασκευής του οίκου NARDA Ιταλίας (L3 Communicatiions croup), σε 13 ειδικά διαμορφωμένα οχήματα FORD Transit VAN, 4WD, και αντιστοιχεί ένας για κάθε διοικητική περιφέρεια της χώρας. 

 • Για τη διασύνδεση των σταθμών μέτρησης ανά την Ελλάδα δημιουργήθηκε ένα κλειστό δίκτυο ικανού να μεταφέρει με γρήγορο, αξιόπιστο και ασφαλή τρόπο όλα τα δεδομένα στο σταθμό συλλογής των μετρήσεων. Ο κεντρικός εξοπλισμός στο κέντρο δεδομένων (2 x Switches  CISCO Nexus 5548, 1 x Router CISCO 1921, 1 x  Firewall FORTINET FG-100D-BDL) συγκεντρώνει όλες τις συνδέσεις με ασφαλή τρόπο. 

 • Οι μετρήσεις που συγκεντρώνονται από όλους τους σταθμούς της Ελλάδας, δημοσιοποιούνται σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα (Διαδικτυακή Πύλη  & web based εφαρμογή) που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το παρόν έργο. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται υπό τη μορφή διαγραμμάτων και είναι διαθέσιμα σε δομημένη και αδόμητη μορφή (σειριακή μορφή, raw data, xml κ.α.). 

 • Tο παρόν  σύστημα μπορεί να διασυνδεθεί, να λάβει και να επεξεργαστεί στοιχεία και πληροφορίες από άλλα συναφή συστήματα που έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν όπως π.χ (ΕΣΔΕΦ (http://www.eett.gr), ΕΡΜΗΣ (http://www.hermes-program.gr/), pedion24 (http://www.pedion24.gr), ΦΑΣΜΑ (http://www.fasmaprogram.gr), κτλ).

Οι συνεργασίες μας