Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
ΠΕΛΑΤΗΣ:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Σύστημα Προ-νοσοκομειακής επείγουσας Ιατρικής και Νοσηλευτικής για την Περιφέρεια Ηπείρου
ΕΤΟΣ:
2008

Σύντομη Περιγραφή του Έργου

Το προτεινόμενο σύστημα επείγουσας ιατρικής του ΕΚΑΒ 7ης Περιφέρειας στοχεύει να εξοπλίσει τις κινητές ιατρικές μονάδες με τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να βελτιώσουν σημαντικά τις δυο βασικές συνιστώσες που επηρεάζουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα ενός συμβάντος, την ποιότητα δηλαδή της παρεχόμενης προ-νοσοκομειακής βοήθειας καθώς και το χρόνο διακομιδής του τραυματία στο νοσοκομείο. 

Το έργο αφορά την προμήθεια του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που απαιτείται για την υλοποίηση και λειτουργία της προτεινόμενης εφαρμογής και την εγκατάσταση-παραμετροποίηση κατάλληλου εξοπλισμού σε 30 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, σε 4 κέντρα του ΕΚΑΒ (Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Ηγουμενίτσας) και στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των 5 νοσοκομείων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η τεχνική λύση την οποία προσφέρει η SPACE HELLAS, συμπεριλαμβάνει προϊόντα και υπηρεσίες καταξιωμένων οίκων του εξωτερικού οι οποίοι εξειδικεύονται στα κύρια αντικείμενα του έργου, όπως είναι η PHILIPS όσον αφορά τις Συσκευές Παρακολούθησης και Λήψης κλινικών δεδομένων, αλλά και η DELL (ΙΤ εξοπλισμός) με την CISCO Systems (Δικτυακός εξοπλισμός), την MLS (Navigator) και άλλους επώνυμους κατασκευαστές, οι οποίοι με τον εξοπλισμό τον οποίο προσφέρουν πλαισιώνουν την ολοκληρωμένη πρότασή της.

Ειδικότερα, μέσω της Τεχνικής Προσφοράς της SPACE HELLAS, παρέχεται προς το ΕΚΑΒ ένα ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα που θα αποτελείται από τα εξής βασικά μέρη :


Στόχος του Έργου

 • Εξοπλισμός κινητών μονάδων (ασθενοφόρων) του ΕΚΑΒ

  Κάθε ασθενοφόρο θα εξοπλιστεί και με μια Φορητή Συσκευή Παρακολούθησης και Λήψης κλινικών δεδομένων η οποία επιτρέπει την αξιόπιστη και αυτόματη καταγραφή μιας σειράς ζωτικών δεδομένων απευθείας σε ψηφιακή μορφή. Ενσωματώνει λειτουργίες Απινιδωτή, Ηλεκτροκαρδιογράφου, Καταγραφικού, Οξύμετρου, Θερμομέτρου.

  Φορητή υπολογιστική μονάδα (τύπου tablet PC ή laptop Pc), το εγκατασταθεί μέσα σε κάθε ασθενοφόρο και θα συνδέεται με την Φορητή Συσκευή Παρακολούθησης και Λήψης κλινικών δεδομένων. Στην φορητή υπολογιστική μονάδα θα αποθηκεύονται τα ζωτικά σήματα καθώς και όλα τα στοιχεία τα οποία θα αποστέλλονται στο κέντρο του ΕΚΑΒ και στο ΤΠΕ του νοσοκομείου διακομιδής μέσω της σύνδεσης GPRS.

  GPS αυτόνομη φορητή συσκευή 

  Τερματική συσκευή πλοήγησης η οποία θα διαθέτει ενσωματωμένο δέκτη GPS και Θα χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση γεωγραφικών πληροφοριών, όπως για παράδειγμα της θέσης του ασθενοφόρου πάνω σε μία ειδική έκδοση χάρτη εγκατεστημένη στην μνήμη της. 

  Ψηφιακούς χάρτες μαζί με το σχετικό Λογισμικό Πλοήγησης που θα εγκατασταθούν στις τερματικές συσκευές πλοήγησης των 30 ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ μέσω των κατάλληλων θυρών επέκτασης που θα διαθέτουν οι τελευταίες. Θα διευκολύνουν τους οδηγούς των ασθενοφόρων στον άμεσο εντοπισμό του χώρου ενός περιστατικού και στη σωστή καθοδήγησή τους μέσω γραφικών και φωνητικών οδηγιών. 


 • Εξοπλισμός ΤΕΠ Νοσοκομείων

  Τα τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των νοσοκομείων θα είναι εξοπλισμένα με :

  Servers Διαχείρισης Ζωτικών Σημάτων και Δεδομένων τα οποία θα αποστέλλονται σε αυτούς, όταν κρίνεται απαραίτητο, από τους αντίστοιχους εξυπηρετητές των κέντρων του ΕΚΑΒ.

  UPS 

  Σύστημα Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας (Backup) 

 • Εξοπλισμός κέντρων EKAB

  Το Κέντρο του ΕΚΑΒ, το οποίο συνθέτει έναν τηλεπικοινωνιακό κόμβο, θα είναι εξοπλισμένο με: 

  Servers Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων, οι οποίοι με κατάλληλο λογισμικό θα αναλαμβάνουν την επικοινωνία με τις κινητές μονάδες και την τήρηση των δεδομένων κίνησης σε σχεσιακή βάση δεδομένων. 

  Servers Διαχείρισης Ζωτικών Σημάτων και Δεδομένων από τις κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ. Αυτοί οι υπολογιστές θα αναλαμβάνουν την αποθήκευση και επεξεργασία των σημάτων και των φακέλων ασθενών που θα αποστέλλονται από τις φορητές υπολογιστικές μονάδες των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ μέσω του συστήματος GPRS/GSM.  

  Τερματικά (Client PCs) για τις θέσεις εργασίας των τηλεφωνητών και διαβιβαστών του τηλεφωνικού κέντρου.

  UPS για τις περιπτώσεις που διακόπτεται η παροχή ρεύματος.

  Σύστημα Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας (Backup) για την αποθήκευση αντιγράφων δεδομένων με σκοπό την χρησιμοποίησή τους σε περίπτωση βλάβης του υπολογιστή, του σκληρού δίσκου, ή συγκεκριμένων αρχείων. Στο συγκεκριμένο σύστημα θα αποθηκεύονται αντίγραφα όλων των δεδομένων του ΕΚΑΒ. 

  Λογισμικό διαχείρισης και παραμετροποίησης γεωπολιτικού υποβάθρου το οποίο θα εγκατασταθεί σε servers οι οποίοι θα εξοπλίσουν τα 4 κέντρα του ΕΚΑΒ της Περιφέρειας Ηπείρου. Επιπρόσθετα, θα συνοδεύεται από ευέλικτες μονάδες λογισμικού (API Interfaces), που θα προσφέρουν τη δυνατότητα αναβάθμισης και εμπλουτισμού εφαρμογών του ΕΚΑΒ με γεωγραφικά δεδομένα. Οι μονάδες αυτές απαιτούνται για την επεξεργασία των χαρτών καθώς επίσης και την διαθεσιμότητα και εκμετάλλευση των γεωγραφικών δεδομένων.

Οι συνεργασίες μας