Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Ξεκίνησε στις:
2013-12-01
Τίτλος:
PHAROS: Project on a Multi-Hazard Open Platform for Satellite-based Downstream Services
Πρόγραμμα:
EU 7th Framework Programme – SPACE – Specific-Targeted Research Project
Διάρκεια:
30 μήνες
Περίληψη:

Το έργο PHAROS επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης, ανοιχτής πλατφόρμας προ-επιχειρησιακών υπηρεσιών η οποία ενσωματώνει διαστημικές τεχνολογίες παρατήρησης γης, τηλεπικοινωνιών και πλοήγησης με σκοπό την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών σε ένα μεγάλο εύρος διαφορετικού τύπου χρηστών και εφαρμογών. Η διαχείριση εφαρμογών πολλαπλών φυσικών κινδύνων, όπως είναι η πρόβλεψη/έγκαιρη διάγνωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, προειδοποίηση / ενημέρωση του πληθυσμού, η παρακολούθηση του περιβάλλοντος, η διαχείριση κρίσεων και η εκτίμηση κινδύνου, γίνεται μέσω μιας ενιαίας, φιλικής προς το χρήστη διεπαφής, για χρήση από πολλούς χρήστες διαφορετικού ρόλου και προφίλ (π.χ. διαχειριστές κρίσης, φορείς εκμετάλλευσης υποδομών ζωτικής σημασίας, ασφαλιστικές εταιρείες, χρήστες της επιστημονικής / ακαδημαϊκής κοινότητας).

Στα πλαίσια του έργου, η Space Hellas αναπτύσσει τον πυρήνα λογισμικού της πλατφόρμας υπηρεσιών (Service Platform), βασιζόμενη σε σύγχρονες τεχνολογίες για την διεπαφή με τα διάφορα υποσυστήματα και την δρομολόγηση των διάφορων δεδομένων και μηνυμάτων με βάση μια ευέλικτη μηχανή ροής εργασιών (workflow engine).

Μέσα από μια ευέλικτη, επεκτάσιμη και αρθρωτή αρχιτεκτονική, η πλατφόρμα ενσωματώνει τις ακόλουθες υπηρεσίες οι οποίες βασίζονται σε καινοτόμες τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες εντός της κοινοπραξίας:

Υπηρεσία πρόσβασης σε δορυφορικά δεδομένα παρατήρησης Γης και in situ αισθητήρες και επεξεργασία αυτών

Υπηρεσίες υποστήριξης απόφασης (decision support) που βασίζονται στη σύντηξη δεδομένων (data fusion) και σε τεχνικές αξιολόγησης κατάστασης (situation assessment)

Πλατφόρμα προσομοίωσης για τη μοντελοποίηση φυσικών κίνδυνων και αξιολόγηση κινδύνου

Πύλη (gateway) μηνυμάτων προειδοποίησης του πληθυσμού μέσα από διάφορα μέσα επικοινωνίας

Κοινοπραξία:
  • DLR (Germany) - Συντονιστής
  • Tecnosylva SL (Spain)
  • Avanti Communications Ltd (UK)
  • Space Hellas S.A. (Greece)
  • IQ Wireless GmbH (Germany)
  • Fundacio Pau Costa (Spain)
  • Stichting Platform Mobile Messaging (Netherlands)
  • Eutelsat S.A. (France)

Οι συνεργασίες μας