Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
12/03/2019
Space Hellas: Ισχυρές ανοδικές επιδόσεις το 2018 Ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων στα € 66,1 εκ.

Αύξηση κατά 10,8% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas για το 2018 και ανήλθε στα €66,1 εκ., έναντι € 59,7 εκ. το 2017. H Space Hellas συνεχίζοντας σταθερά την αναπτυξιακή πορεία που καταγράφει επί σειρά ετών, δημιούργησε τις προϋποθέσεις επίτευξης νέου ιστορικού εσόδων, ξεπερνώντας σημαντικά τις αρχικές προβλέψεις, προερχόμενων κυρίως από έργα και συμβάσεις του ιδιωτικού τομέα.

Τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν σε € 15,9 εκ. το 2018 έναντι € 14,2 εκ. το 2017, αύξηση που αποτυπώθηκε και στο EBITDA το οποίο έκλεισε σε € 5,9 εκ. το 2018 έναντι € 4,8 εκ. το 2017. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 26% και ανήλθαν σε € 2.081 χιλ. το 2018 έναντι € 1.652 χιλ. το 2017 και τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν σε € 1.218 χιλ. το 2018 έναντι € 1.114 χιλ. το 2017.

Επίσης, αξιοσημείωτη είναι και η δημιουργία θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών ύψους € 3,8 εκ., οι οποίες προσαυξημένες κατά € 3,1 εκ., μέσω δανεισμού, διοχετεύτηκαν τόσο σε επενδύσεις του ομίλου ύψους €1,4 εκ. όσο και στην ενίσχυση της ρευστότητας, απαραίτητη για υποστήριξη των επενδυτικών πλάνων.

Για τη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα € 62,8 εκ. το 2018 έναντι € 56,6 εκ. το 2017, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 4,5 εκ. το 2018 έναντι € 3,6 εκ. το 2017. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το 2018 ανήλθαν σε € 1,532 χιλ. έναντι € 1.257 χιλ. το 2017 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων το 2018 ανήλθαν σε € 984 χιλ. έναντι € 1,006 χιλ. το 2017.

Για το 2019 η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στο χώρο των συστημάτων και ολοκληρωμένων λύσεων τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ασφάλειας, ενώ μεγαλύτερη αναμένεται να είναι η συνεισφορά στον εταιρικό κύκλο εργασιών από τα έργα του Δημοσίου και από τις διεθνείς αγορές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Σπύρος Δ. Μανωλόπουλος δήλωσε: "Η εμπιστοσύνη των μεγάλων οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη Space Hellas πηγάζει από την αναγνωρισμένη ικανότητά της, ως καταξιωμένος τεχνολογικός πάροχος, να τους πλοηγεί με ασφάλεια και επιτυχία στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Για το λόγο αυτό και το 2018, η Space Hellas σημείωσε, για ακόμη μία χρονιά, υψηλές οικονομικές επιδόσεις καταγράφοντας ένα άλμα πωλήσεων στα 66,1 εκ.€ και παρουσίασε αυξημένη κερδοφορία σε όλα τα επίπεδα."

Οι συνεργασίες μας