Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Ξεκίνησε στις:
2011-01-01
Τίτλος:
Bus-Κι-Έρχεται?: Προηγμένο σύστημα ενημέρωσης και καθοδήγησης επιβατών σε μέσα μαζικής μεταφοράς με χρήση πληροφορίας θέσης
Πρόγραμμα:
Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση Εθνικής εμβέλειας «Ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»: Πράξη «Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης»
Διάρκεια:
24 μήνες
Περίληψη:
Στόχος του συστήματος «Bus κι έρχεται;» είναι να προσφέρει ένα εύχρηστο και αποδοτικό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση των μετακινήσεων στην πόλη με χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ). Βασικό του χαρακτηριστικό και πλεονέκτημα είναι η χρήση δεδομένων πραγματικού χρόνου σχετικά τόσο με τη θέση του χρήστη/επιβάτη, όσο και με τη θέση και την ταχύτητα των οχημάτων, μέσω επικοινωνίας με το σύστημα διαχείρισης στόλου.
Αν ο χρήστης δε διαθέτει συσκευή με δέκτη GPS, ή επιθυμεί να ελέγξει τη δυνατότητα εκκίνησης από άλλο σημείο, θα πρέπει να δίνει και το σημείο έναρξης της διαδρομής. Με την προϋπόθεση τέτοιας συσκευής, η καθοδήγηση του χρήστη μπορεί να είναι λεπτομερής και συνεχής, με χάρτες, γραπτές ή φωνητικές οδηγίες, κτλ. Παράλληλα, θα μπο-εί να γίνεται επανα-υπολογισμός της διαδρομής αν ο χρήστης παρεκκλίνει για οποιαδήποτε λόγο της πορείας του ή προκύψουν απρόβλεπτα γεγονότα (π.χ. ατύχημα). Επίσης θα υπάρχουν και άλλες επιλογές, όπως για παράδειγμα σε πόση ώρα περνάει ένα λεωφορείο από συγκεκριμένη στάση, προβλεπόμενη ώρα άφιξης στον προορισμό. Έμφαση θα δοθεί στην προσαρμοστικότητα του συστήματος με χρήση εξατομικευμένων πληροφοριών για κάθε χρήστη, οι οποίες, εκτός από την εκάστοτε θέση, μπορεί να περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις του σε ΜΜΜ, αγαπημένες διαδρομές, τη φυσική του κατάσταση, την ηλικία του, κτλ.
 Το προτεινόμενο σύστημα περιλαμβάνει
i)μια εύχρηστη διεπαφή με το χρήστη, 
ii)μια μηχανή αναζήτησης βέλτιστης διαδρομής με χρήση ΜΜΜ,
iii)μια διεπαφή με την πλατφόρμα ελέγχου και παρακολούθησης των οχημάτων, ώστε να συλλέγονται στοιχεία για την κίνησή τους σε πραγματικό χρόνο, 
iv)την ανάλογη δικτυακή υποδομή για την επικοινωνία. Μέσω της διεπαφής στο κινητό του τερματικό, ο χρήστης θα μπορεί να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο διάφορες πληροφορίες για γραμμές, στάσεις και οχήματα, ώστε να προγραμματίσει καλύτερα τη μετακίνησή του.

Κοινοπραξία:
  • MOBICS Τηλεπικοινωνιακές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ – Συντονιστής Έργου
  • SPACE HELLAS Α.Ε.
  • ΑΜCO ABEE
  • Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Ερευνητικό Κέντρο

Οι συνεργασίες μας