Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Ξεκίνησε στις:
2013-11-01
Τίτλος:
ACRITAS: Διαστημικές Τεχνολογίες για Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Εποπτείας
Πρόγραμμα:
Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση Εθνικής εμβέλειας : «Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων – Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά: Ο Πλανήτης – Πιλοτική Φάση Λειτουργίας»
Διάρκεια:
24 μήνες
Περίληψη:
Το έργο ACRITAS στοχεύει στην έρευνα, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη δοκιμή ολοκληρωμένων υπηρεσιών βασισμένων σε διαστημικές τεχνολογίες μέσω τεχνικών σύνθεσης δεδομένων από πολλαπλούς αισθητήρες. Έμφαση δίνεται στην από κοινού εκμετάλλευση της δορυφορικής επισκόπησης, των δορυφορικών επικοινωνιών και της δορυφορικής πλοήγησης, καθώς και στη σύνθεση των δεδομένων με πληροφορίες από επίγειους τοπικούς αισθητήρες για συγκεκριμένες εφαρμογές όπως: εποπτεία συνόρων, παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών, περιβαλλοντική εποπτεία και αγροτική εποπτεία.
Η Space Hellas είναι ο συντονιστής του έργου ACRITAS. Υλοποιεί μια πολύ-λειτουργική αρθρωτή πλατφόρμα υπηρεσιών που προσφέρει διεπαφές με επίγειους αισθητήρες, παρόχους δεδομένων ΕΟ και μονάδες επεξεργασίας/σύνθεσης δεδομένων, υποστηρίζοντας διαφορετικές ροές επεξεργασίας ώστε να παράγει το τελικό προϊόν ανάλογα με κάθε μία από τις προαναφερθείσες εφαρμογές.

Κοινοπραξία:

  • Space Hellas S.A. (Συντονιστής Έργου)
  • EPOS Satellite Communication Networks Α.Ε.
  • inAccess Networks Α.Ε.
  • IRIDA Labs Α.Ε.
  • Planetek Hellas Α.Ε.
  • Neuropublic Α.Ε.

Οι συνεργασίες μας