Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Teamwork is the accelerator of our success

Θεόδωρος Χατζησταματίου

Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Σύντομο Βιογραφικό

Ο κ. Θεόδωρος Χατζησταματίου έχει γεννηθεί στην Αθήνα στις 3-7-1949.  Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών (1973) και του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (πτυχίο Ανάλυσης και Προγραμματισμού (1973), ενώ την περίοδο 1975-1976 πραγματοποίησε σπουδές στην ανάλυση και τον προγραμματισμό.  Διαθέτει πλούσια επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής από το 1975 έως και σήμερα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.  Το 1977 διετέλεσε προϊστάμενος μισθοδοσιών στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έχοντας την ευθύνη για τον προγραμματισμό και την ανάλυση.  Την περίοδο 1990-1993 διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της ανώνυμης κρατικής εταιρείας με την επωνυμία: Ελληνικά Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε., θυγατρικής εταιρείας της ΕΤΒΑ και αναλαμβάνοντας τη θέση του διαχειριστή του Μεσογειακού Ολοκληρωμένου Προγράμματος (ΜΟΠ) Πληροφορικής πέτυχε η απορρόφηση του ΜΟΠ να ανέλθει στο 97% μέσα σε μία διετία (από 13% που ήταν).  Το 1993 διετέλεσε γραμματέας στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.  Την περίοδο 1994-1999 κατείχε τη θέση του διευθυντή στην Υδρογραφική Υπηρεσία.  Την περίοδο 1999-2006 ήταν πρόεδρος της ΙΣΧΥΣ Α.Ε.Λ.Δ.Ε.  Την περίοδο 2000-2012 διετέλεσε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Master Hellas Συμβουλευτική Α.Ε.  Την περίοδο 2009-2013 ήταν πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Α.Ε.  Είναι συγγραφέας του βιβλίου: «Εκμάθηση γλώσσας COBOL» (1982) και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε κλαδικό και ημερήσιο τύπο (1983-1992). Διαθέτει και πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία στην πληροφορική, καθώς την περίοδο 1981-1987 ήταν καθηγητής γλωσσών πληροφορικής στη Σχολή Προγραμματιστών Η/Υ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.  Έχει συμμετοχή σε πλήθος σύνθετων έργων πληροφορικής.    Είναι γνώστης της Αγγλικής.  Από τις 17-03-2016 ήταν ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Space Hellas.

Οι συνεργασίες μας