Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Ξεκίνησε στις:
2014-01-01
Τίτλος:
T-NOVA: Network Functions as-a-Service over Virtualised Infrastructures
Πρόγραμμα:
EU 7th Framework Programme – ICT – Large-Scale Integrating Project
Διάρκεια:
36 Μήνες
Περίληψη:

Η τεχνολογία Network Function Virtualization (NFV) αφορά τη μετανάστευση (migration) ορισμένων δικτυακών λειτουργιών, που συνήθως εκτελούνται από στοιχεία υλικού (hardware), σε virtualized IT υποδομές, όπου αναπτύσσονται ως συστατικά λογισμικού (software components). Στα πλαίσια αυτά, το έργο T - NOVA εισάγει ένα καινοτόμο enabling framework, το οποίο όχι μόνο επιτρέπει στους network operators να αναπτύσσουν (deploy) virtualized λειτουργίες δικτύου για τις δικές τους ανάγκες, αλλά επιπλέον να τις προσφέρουν στους πελάτες τους ως υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Εικονικές δικτυακές συσκευές (gateways, proxies, firewalls, transcoders, analyzers, κλπ.) μπορούν να παρέχονται on-demand as-a-Service, εξαλείφοντας την ανάγκη για την απόκτηση, εγκατάσταση και συντήρηση εξειδικευμένου hardware στις εγκαταστάσεις των πελατών. Για τον σκοπό αυτό, το T-NOVA σχεδιάζει και αναπτύσσει μια πλατφόρμα διαχείρισης / ενορχήστρωσης για την αυτοματοποιημένη παροχή (provision), διαμόρφωση (configuration), εποπτεία (monitoring) και βελτιστοποίηση (optimization) εικονικοποιημένων Δικτυακών Λειτουργιών ως Υπηρεσία (Network Functions-as-a-Service (NFaaS)) πάνω από virtualized δικτυακές και πληροφοριακές υποδομές. Το T-NOVA εκμεταλλεύεται και επεκτείνει τις υφιστάμενες αρχιτεκτονικές διαχείρισης cloud για την ελαστική παροχή και (ανα-)κατανομή των πληροφοριακών πόρων που διατίθενται για τη φιλοξενία των λειτουργιών δικτύου (Network Functions). Επίσης, αξιοποιεί και επεκτείνει δικτυακές πλατφόρμες καθοριζόμενες από λογισμικό (Software-Defined Networks) με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση της δικτυακής υποδομής.

Στα πλαίσια του έργου, η Space Hellas αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εποπτείας (monitoring) εικονικών δικτυακών συσκευών σε αρχιτεκτονικές υπολογιστικού νέφους (cloud). Με στόχο την εξασφάλιση της υψηλής διαθεσιμότητας (high availability) των εικονικών δικτυακών συσκευών, το σύστημα εποπτεύει την ομαλή λειτουργία τους, ανιχνεύει τυχόν δυσλειτουργίες και αντιδρά σε πραγματικό χρόνο για την αποκατάστασή τους.

Κοινοπραξία:
 • Natl. Centre for Scientific Research "Demokritos" (Greece) - Coordinator
 • ATOS Spain S.A. (Spain)
 • Telefonica I&D (Spain)
 • Hewlett-Packard IIC (Italy)
 • Portugal Telecom Inovação (Portugal)
 • Intel Performance Learning Sols. Ltd (Ireland)
 • PrimeTel PLC (Cyprus)
 • Space Hellas S.A. (Greece)
 • Viotech Communications SARL (France)
 • CloudStreet Oy (Finland)
 • Future Intelligence Ltd (UK)
 • Italtel SpA (Italy)
 • Tech. Ed. Institute of Crete (Greece)
 • Gottfried W. Leibniz Universität Hannover (Germany)
 • University of Milan (Italy)
 • University of Rome 1 (Italy)
 • Fraunhofer FOKUS (Germany)>
 • Zurich Univ. of Applied Sciences (Switzerland)

Οι συνεργασίες μας