Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Τίτλος:
ΣΥΤΗΛ - Σύστημα Τηλεπικοινωνίας Υπεραστικών Λεωφορείων
Πρόγραμμα:
ΓΓΕΤ – ΕΠΕΤ ΙΙ
Διάρκεια:
12 μήνες
Περίληψη:

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΤ ΙΙ - Μεταφορές. Το έργο έχει χαρακτήρα επίδειξης κι αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ασύρματου τηλεπικοινωνιακού συστήματος για τον καλύτερο έλεγχο και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των υπεραστικών συγκοινωνιών. Κύριοι χρήστες είναι τα ΚΤΕΛ των Υπεραστικών Συγκοινωνιών των Νομών Μαγνησίας & Αιτωλοακαρνανίας

Το υπό υλοποίηση σύστημα βασίζεται στη συνδυασμένη χρήση των τεχνολογιών GPS/GSM για τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης των οχημάτων, και την επικοινωνία των οχημάτων με το Κέντρο Ελέγχου.

 Το σύστημα έχει τη δυνατότητα:

Να μεταφέρει φωνή και δεδομένα μεταξύ ενός Κέντρου Ελέγχου και των οχημάτων

Να εντοπίζει ανά πάσα στιγμή την ακριβή θέση των οχημάτων (με δέκα μέτρα ακρίβεια), την κατάστασή τους και την πιστότητα εκτέλεσης των δρομολογίων

Να ειδοποιεί το Κέντρο Ελέγχου σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου οδικού συμβάντος. Η ενεργοποίηση του σχετικού συστήματος γίνεται είτε αυτόματα ή μετά από παρέμβαση του οδηγού

Να καταγράφει πληροφορίες σχετικά με το δρομολόγιο που εκτέλεσε ένα όχημα για περαιτέρω ανάλυση κι επεξεργασία από το προσωπικό των ΚΤΕΛ. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν την ώρα αναχώρησης, την ώρα άφιξης, τη διάρκεια της διαδρομής, τις στάσεις που πραγματοποίησε το όχημα και τη διάρκειά τους

Κοινοπραξία:
  • Space Hellas - συντονιστής
  • ΚΤΕΛ
  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οι συνεργασίες μας