Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Ξεκίνησε στις:
2018-09-01
Τίτλος:
Satcom Pooling and Sharing System (PSS)
Πρόγραμμα:
ESA Preparation Element
Διάρκεια:
11 Μήνες
Περίληψη:

Η ιδέα του Satcom Pooling and Sharing είναι να δημιουργηθεί μια ενοποιημένη λύση που παρέχει τις διαθέσιμες υπηρεσίες δορυφορικών επικοινωνιών σε διαφορετικούς τελικούς χρήστες σε διαφορετικούς τομείς και περιοχές. Η μελέτη θα υποστηρίξει την ESA, με τον καθορισμό ενός πιθανού μελλοντικού συστήματος, που θα είναι ουδέτερος από τους παρόχους υπηρεσιών και ικανός να ικανοποιήσει μια παγκόσμια αγορά μέχρι το 2020/2021 και πέραν αυτού.

i)θα υλοποιήσει ένα προκαταρκτικό λειτουργικό σχεδιασμό ενός συστήματος Satcom Pooling and Sharing για την παγκόσμια αγορά που θα αναπτυχθεί έως το 2021 και 

ii)θα προσδιορίσει τους βασικούς τεχνολογικούς παράγοντες και τις απαιτούμενες δραστηριότητες R&D που θα εξελίξουν το σύστημα στην περίοδο 2021-2027, ανοίγοντας το δρόμο για τη διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα που πραγματοποιούν συγκέντρωση και ανταλλαγή εθνικών πόρων.

Κοινοπραξία:
  • SATConsult (France)
  • Airbus DS (France)
  • RHEA Group (Belgium)
  • Space Hellas SA (Greece)

Οι συνεργασίες μας