Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
ΠΕΛΑΤΗΣ:
Philosofish
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Philosofish manages rapid growth seamlessly with Migration to Azure and WVD
ΕΤΟΣ:
2020

Σύντομη Περιγραφή του Έργου

Το 2020 η Philosofish απέκτησε νέες μονάδες παραγωγής και αύξησε τη συνολική της παραγωγική ικανότητα κατά τέσσερις από 4.000 μετρικούς τόνους σε 16.000 μετρικούς τόνους, τοποθετώντας την ως κορυφαίο παγκόσμιο προμηθευτή υψηλής ποιότητας μεσογειακών λαβρακίων και τσιπούρας και σταθεροποιώντας τη θέση της στην πρώτη γραμμή Ελληνικής υδατοκαλλιέργειας για τα επόμενα χρόνια. Με σχέδια τετραπλασιασμού σε μέγεθος και έσοδα, το Phislosofish απαιτούσε μια γρήγορη και μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη υποδομών πληροφορικής για να καλύψει τις νέες ανάγκες. Η Philosofish ήθελε να ενσωματώσει την πληροφορική της σε όλους αυτούς τους ιστότοπους και να κάνει όλους τους υπαλλήλους να χρησιμοποιούν τις ίδιες εφαρμογές επιχειρήσεων και παραγωγικότητας. Ήθελε επίσης να απελευθερωθεί από την καθημερινή διαχείριση υποδομών και να επικεντρωθεί σε άλλους στρατηγικούς στόχους που είναι τόσο κρίσιμο για να επιτύχεις στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας. Η πλήρης μετακίνηση του κέντρου δεδομένων στο Azure βοήθησε την εταιρεία να επιτύχει νέα επίπεδα ευελιξίας και επεκτασιμότητας και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις. Η Philosofish επιλέγει τη Space Hellas ως συνεργάτη τους σε αυτό το ταξίδι. Η Space Hellas, ως χρυσός συνεργάτης CSP tier-1 Microsoft και με μια αφοσιωμένη ομάδα πιστοποιημένων επαγγελματιών στο cloud, αξιοποίησε μια εκτεταμένη εμπειρία σε έργα μετεγκατάστασης Azure cloud και ήταν σε θέση να παρέχει τις ακόλουθες βασικές υπηρεσίες για αυτήν την προσπάθεια:


www.philosofish.eu

Στόχος του Έργου

  • Migrated servers to Azure to make infrastructure flexible and future-proof growth

  • Put business applications in the cloud to make integration of new companies simple

  • Identity and authentication on Azure

  • File Services on Azure

  • Lift-and-shift on-premises SQL Servers using managed instances with minimal changes eliminating the responsibilities of on-prem infrastructure maintenance, updating, and backups.

  • Deployed WVD to enable all employees to access applications from anywhere

  • Network Connectivity to Azure

  • BCDR Design

Οι συνεργασίες μας