Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
ΠΕΛΑΤΗΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΕΤΟΣ:
2007

Σύντομη Περιγραφή του Έργου

Η SPACE HELLAS συμμετείχε στην Ένωση Εταιριών (IBM Hellas – SPACE HELLAS DATAMED) η οποία, μετά από διαγωνισμό που διενήργησε η ΚτΠ ΑΕ, ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2007 την υλοποίηση του έργου «Δίκτυο Υγείας των Στρατιωτικών Νοσοκομείων – ΦΙΛΙΠΠΟΣ» για λογαριασμό του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ.

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα των στρατιωτικών νοσοκομείων θα συμβάλλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών, στη βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας και τελικά στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που εξυπηρετούνται από τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Επιπλέον θα βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η παρεχόμενη ιατρική, νοσηλευτική και παραϊατρική εκπαίδευση και εξειδίκευση. 

Στόχος του Έργου

 • Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου (ΟΠΣΝ) με τα ακόλουθα υπο-συστήματα :

  Υποσύστημα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)

  Υποσύστημα διαχείρισης ασθενούς  (ΔΑ)

  Ιατρικό υποσύστημα (ΙΥ)

  Σύστημα διαχείρισης απεικονιστικών εργαστηρίων και ιατρικών εικόνων (RIS/PACS) (μόνο στο 401 ΓΣΝΑ)

  Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων (ΠΣΕ)

 • Σύστημα Διοίκησης και επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Ιntelligence - ΒΙ)

 • Δίκτυο Τηλεϊατρικής και Τηλε-εκπαίδευσης

 • Σύστημα διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΒΙΤ)

 • Σύστημα Επικοινωνίας (Διασύνδεσης) Εφαρμογών

Οι συνεργασίες μας