Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
ΠΕΛΑΤΗΣ:
CTC Group
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Azure Stack Hub στην Κύπρο για τον Όμιλο CTC
ΕΤΟΣ:
2020

Σύντομη Περιγραφή του Έργου

Η Space Hellas υλοποίησε την πρώτη εγκατάσταση Azure Stack Hub στην Κύπρο για τον Όμιλο CTC με παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μετάβασης στο Hybrid Cloud και υπηρεσίες υποστήριξης. Η CTC είναι ένας από τους ηγετικούς, διαφοροποιημένους και πλέον μεγαλύτερους εμπορικούς οργανισμούς στην Κύπρο, με κύκλο εργασιών πάνω από 300€ εκ., 1900 εργαζόμενους και με περισσότερες από 15 διαφορετικές εταιρείες. 

Με τη λύση Azure Stack, ο Όμιλος CTC έκανε ένα ψηφιακό άλμα προς τα εμπρός στον ψηφιακό του μετασχηματισμό, για να διαχειριστεί και να ενοποιήσει καλύτερα τις υποδομές και τις υπηρεσίες υλικού του, επιτυγχάνοντας παράλληλα σημαντικές οικονομίες κλίμακας. Παράλληλα με το έργο του Azure Stack, η Space Hellas υλοποίησε και μια καινοτόμο λύση Billing βασισμένη σε Splunk (Premier Partner) για την ενοποιημένη παρακολούθηση και διαχείριση του κόστους των υπηρεσίων του Cloud (Azure, O365, Express Route) Επίσης η Space Hellas ανέλαβε και το έργο του Backup στο Cloud με λύση της Veritas Netbackup Το έργο, καταδεικνύει την υψηλή τεχνογνωσία και τις μοναδικές δυνατότητές της Space Hellas για παροχή ολοκληρωμένων λύσεων μετάβασης των πελατών της στο Azure Cloud, οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν υπηρεσίες Billing για βελτιστοποίηση του κόστους και με μοναδικές υπηρεσίες υποστήριξης Managed Services με την χρήση σύγχρονων εργαλείων, όπως το Azure Light House.Οι λύσεις αυτές αντανακλούν τον στρατηγικό προσανατολισμό της εταιρείας, να παραμείνει στην υψηλότερη βαθμίδα του οικοσυστήματος συνεργατών CSP της Microsoft ως προτιμητέος πάροχος υπηρεσιών για τους πελάτες που επιθυμούν μοναδικές λύσεις  προστιθέμενης αξίας.   

Αντικατοπτρίζει επίσης τον στρατηγικό μας προσανατολισμό να παραμείνουμε στην κορυφή του οικοσυστήματος Microsoft Partner ως ο προτιμώμενος πάροχος υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με μοναδικές λύσεις προστιθέμενης αξίας.

Οι συνεργασίες μας