Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Ξεκίνησε στις:
2019-09-01
Τίτλος:
PREVISION: Prediction and Visual Intelligence for Security Information
Πρόγραμμα:
Horizon 2020 – Secure Societies
Διάρκεια:
24 μήνες
Περίληψη:
Στόχος του PREVISION είναι να δώσει νέα εργαλεία στο προσωπικό των υπηρεσιών ασφάλειας/διωκτικές αρχές (άτομα που διενεργούν έρευνες, είναι αναλυτές, κτλ.), για την αποδοτική εκμετάλλευση ροών ετερογενών δεδομένων μεγάλου όγκου (massive heterogeneous data streams).. Για να υλοποιήσει αυτό το όραμα, το PREVISION συγκεντρώνει υπηρεσίες ασφάλειας και ευρωπαϊκούς τεχνολογικούς φορείς, μεταξύ των οποίων και η Space Hellas, με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια του έργου θα πραγματοποιηθούν ένα σύνολο δοκιμών με εμπλεκόμενες τις υπηρεσίας ασφάλειας (Αστυνομικές αρχές και άλλες αρχές επιβολής νόμου) που συμμετέχουν στο έργο.
the technical solutions developed:
Το PREVISION παρέχει προηγμένη υποστήριξη ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο πολλαπλών ροών δεδομένων μεγάλου όγκου (προερχόμενα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Internet, το Darknet, CCTV και κυκλώματα παρατήρησης, πηγές κίνησης (traffic) και οικονομικών δεδομένων, κ.α.). 
υποστηρίζει την σημασιολογική τους ενοποίηση σε γράφους γνώσης που αποτυπώνουν τη δομή, τις αλληλεπιδράσεις και τις τάσεις των τρομοκρατικών ομάδων και ατόμων, των οργανώσεων εγκληματιών στον κυβερνοχώρο και των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος, γεγονός που δημιουργεί αυξημένη επίγνωση της κατάστασης (situational awareness) σε αυτούς τους τομείςΚοινοπραξία:

                             • Institute of Communication and Computer Systems(Greece) - Coordinator
                             • Fraunhofer (IOSB) Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung E.V. (Germany)
                             • Etra Investigacion y Desarrollo SA (Spain)
                             • Itti SP Zoo (Poland)
                             • IFMPT Institut fur Prognosetechnik Vertriebs GMBH (Germany)
                             • Baltijos Pazangiu Technologiju Institutas (Lithuania)
                             • Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (Greece)
                             • Universitat Politecnica de Valencia (Spain)
                             • Siveco Romania SA (Romania)
                             • Centre National de la Recherche Scientifique CNRS (France)
                             • Space Hellas SA (Greece)
                             • Stichting Cuing Foundation (Netherlands)
                             • Michael Culture (Belgium)
                             • PARCS (France)
                             • Trilateral Research Limited (Ireland)
                             • Universiteit Maastricht (Netherlands)
                             • Catalink Limited (Cyprus)
                             • Toulon VAR Technologies (France)
                             • Ecole Nationale Superieure de la Police (France)
                             • Gobierno Vasco - Departamento Seguridad (Spain)
                             • Finansiniu Nusikaltimu Tyrimo Tarnyba prie Vidaus Reikalu Ministerijos (Lithuania)
                             • Hellenic Police (Greece)
                             • Hochschule fur den Offentlichen Dienst in Bayern (Germany)
                             • Kentro Meleton Asfaleias (Greece)
                             • Serviciul de Protectie si Paza de Stat (Moldova)
                             • Bayerisches Staatsministerium des Innern (Germany)
                             • Police Service of Northern Ireland (United Kingdom)
                             • Serviciul de Protectie si Paza (Romania)

                             Οι συνεργασίες μας