Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Τίτλος:
ΠΑΒΕΤ - Ανάπτυξη αυτοματοποιημένου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ
Πρόγραμμα:
ΓΓΕΤ – ΠΑΒΕΤ2000
Διάρκεια:
18 μήνες
Περίληψη:

   Το συγκεκριμένο έργο αναφέρεται στην ανάπτυξη ενός άμεσα εφαρμόσιμου και εμπορικά εκμεταλλεύσιμου καινοτομικού συστήματος έκδοσης εισιτηρίων μέσα στα λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Το σύστημα έρχεται να καλύψει μία πάγια ανάγκη των ΚΤΕΛ για αυτόματη έκδοση εισιτηρίων μέσα στα λεωφορεία, με την μικρότερη δυνατή απασχόληση του οδηγού. Το σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ΚΤΕΛ, κάνει χρήση των πιο εξελιγμένων ασύρματων τεχνολογιών ενώ αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας GPS που ήδη έχει κάνει την εμφάνισή της σε εφαρμογές τηλεματικής στα ΚΤΕΛ. Κύριο χαρακτηριστικό του προτεινόμενου συστήματος είναι η ανοικτή αρχιτεκτονική του, ικανή να υποστηρίξει οποιαδήποτε απαίτηση λειτουργικής επέκτασης. Τα βασικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου συστήματος είναι τα ακόλουθα :

   Λειτουργικά χαρακτηριστικά:

   Απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης εισιτηρίων μέσα στα λεωφορεία και ελέγχου επιβίβασης / αποβίβασης επιβατών

   Εστίαση στην όσο δυνατή συντομότερη εξυπηρέτηση του υποψήφιου επιβάτη και κατά το δυνατό μικρότερη απασχόληση του οδηγού

   Απρόσκοπτη και ταχύτατη επικοινωνία μεταξύ των οχημάτων και των Σταθμών Ελέγχου

   Αυτόματη εκκαθάριση των εισιτηρίων

   Εύκολη λειτουργία και συντήρηση

   Τήρηση όλων των τυπικών, θεσμικών και πρακτικών θεμάτων που αφορούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα

   Αποτελεσματικότερη πληροφόρηση της Διοίκησης σχετικά με το παραγόμενο έργο


   Τεχνικά χαρακτηριστικά :

   Χρηστικότητα (usability) του όλου συστήματος τόσο σε επίπεδο χρήστη όσο και σε επίπεδο διαχειριστή (ΚΤΕΛ)

   Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από τα φορητά τερματικά (MDTs) τελευταίας γενιάς τόσο όσον αφορά τον τρόπο προγραμματισμού τους, όσο και τις δυνατότητες διασύνδεσης με άλλα τερματικά (ενσύρματα/ασύρματα)

   Διασύνδεση με σύστημα GPS και αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την ακριβή θέση του λεωφορείου και το δρομολόγιο που εκτελεί

   Επικοινωνία μέσω ασύρματων δικτύων (GSM/WLAN)

   Ανοικτή αρχιτεκτονική ώστε το πλήρες σύστημα να είναι επεκτάσιμο για την κάλυψη οποιαδήποτε απαίτησης μελλοντικής επέκτασης

   Κοινοπραξία:

   • Space Hellas - συντονιστής
   • ΚΤΕΛ

   Οι συνεργασίες μας