Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Ξεκίνησε στις:
2020-09-01
Τίτλος:
PALANTIR: Practical Autonomous Cyberhealth for resilient SMEs & Microenterprises
Πρόγραμμα:
Horizon 2020 – Secure Societies
Διάρκεια:
36 μήνες
Περίληψη:

Οι μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικό κομμάτι της οικονομίας και γι’ αυτό το λόγο είναι αναπόσπαστα μέρη της ευρωπαϊκής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, συχνά οι εταιρίες αυτές δεν έχουν μία συστηματική προσέγγιση  για την εξασφάλιση της ψηφιακής τους ασφάλειας και ένα ποσοστό της τάξης του 60% δεν είναι ικανό να επανέλθει οικονομικά από μία ψηφιακή επίθεση. Στόχος του PALANTIR είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ μεγάλων και μικρομεσαίων/μεσαίων επιχειρήσεων, παρέχοντας πολύ-επίπεδη παρακολούθηση απειλών σε επίπεδο δομής, ψηφιακή ανθεκτικότητα και ανταλλαγή γνώσεων σε ετερογενή οικοσυστήματα, ενώ παράλληλα  θα υπάρχει η δυνατότητα προώθησης αυτών των υπηρεσιών σε τρίτους με τη μορφή ασφάλεια ως υπηρεσία (Security as a Service - SECaaS). Το PALANTIR ,θα υλοποιήσει μία συνεκτική πλατφόρμα διασφάλισης απορρήτου, προστασίας δεδομένων, ανίχνευσης γεγονότων και ανάκτησης, εστιάζοντας στην περίπτωση υψηλά δυναμικών συστημάτων και δικτύων, προσανατολισμένα στην υπηρεσία, εκμεταλλευόμενο τα προγραμματιζόμενα χαρακτηριστικά τους. Επίσης, θα εστιάσει στην ψηφιακή ανθεκτικότητα αξιοποιώντας  τα χαρακτηριστικά των προσανατολισμένων σε υπηρεσίες συστημάτων.

Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα συνεχώς εξελισσόμενο, εξελίξιμο και ενοποιημένο πλαίσιο, προσαρμοσμένο στα μέτρα και τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, μειώνοντας την πολυπλοκότητα των συνηθισμένων εργαλείων ασφάλειας, παραμένοντας παράλληλα οικονομικό και επομένως ελκυστικό για χρήση.

α) εφαρμόζοντας τις τεχνολογίες Network Functions Virtualization (NFV) και Software-Defined Networking (SDN), 

β) λαμβάνοντας υπόψη τεχνικές όπως η μηχανική μάθηση, η τυποποίηση και τεχνικές κοινής χρήσης απειλών  για ανάλυση κινδύνου, λειτουργία δικτύου, έλεγχο και μάνατζμεντ, 

γ) διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τους σχετικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων και απορρήτου στα δεδομένα ηλικιακής παράβασης, εφαρμόζοντας τις αρχές «Privacy by Default» και «Privacy by design», στον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, μεταφέρονται και αποθηκεύονται μεταξύ τρίτων υπηρεσιών ή/και οντοτήτων. 


Κοινοπραξία:
 • DBC EUROPE (Belgium) – Coordinator
 • INFILI TECHNOLOGIES (Greece)
 • I2CAT (Spain)
 • UNIVERSIDAD DE MURCIA (Spain)
 • SPACE HELLAS SA (Greece)
 • HEWLETT-PACKARD LTD (UK)
 • NEC LABS EUROPE (Germany)
 • TELEFONICA I&D (Spain)
 • POLITECNICO DI TORINO (Italy)
 • INCITES (Luxembourg)
 • NCSR “DEMOKRITOS” (Greece)
 • ORION INNOVATIONS (Greece)
 • UBITECH LTD (Cyprus)
 • SFERA IT (Slovenia)
 • HELLENIC ARMY ACADEMY (Greece)

Οι συνεργασίες μας