Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
14/10/2018
Έργο e-Crime για την Αστυνομία Κύπρου από τη Space Hellas

Η Space Hellas ανέλαβε την υλοποίηση για την Αστυνομία Κύπρου, έργου που αφορά στην "Προμήθεια ειδικού λογισμικού, εξοπλισμού και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, εγκατάστασης και εκπαίδευσης στη χρήση/λειτουργία του λογισμικού". Το προσφερόμενο λογισμικό είναι η πλατφόρμα Web Intelligence της εταιρείας Web-IQ, με την ονομασία "Voyagerv.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια ειδικού λογισμικού για την αντιμετώπιση κινδύνων από εγκληματικές πράξεις μέσω διαδικτύου, καθώς και των υπηρεσιών εγκατάστασης, ελέγχων αποδοχής, εκπαίδευσης, εγγύησης, συντήρησης και παροχής τεχνικής υποστήριξης στο προσωπικό της Αστυνομίας Κύπρου.

Στόχος του έργου είναι η υλοποίηση της απαραίτητης υποδομής στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας Κύπρου, για την προληπτική και αποτρεπτική αντιμετώπιση κινδύνων από εγκληματικές πράξεις μέσω διαδικτύου, κατά φυσικών και νομικών προσώπων.

Η Space Hellas έχει στρατηγική συνεργασία με την Web-IQ, η οποία οικοδομήθηκε πάνω στην πολύ πετυχημένη υλοποίηση του έργου e-Crime στην Ελλάδα και συμμετέχει στη μετοχική σύνθεση της Ολλανδικής Εταιρείας. Η μοναδική τεχνολογία και εξειδίκευση της Web-IQ δίνουν στη Space Hellas ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο χώρο των Big Data Analytics και την τοποθετούν στην αναπτυσσόμενη αγορά της "Διαχείρισης Ψηφιακού Κινδύνου" με μια αξιόπιστη, ολοκληρωμένη και πλήρως παραμετροποιήσιμη λύση.

Οι συνεργασίες μας