Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
05/04/2021
Space Hellas "Cisco IoT Specialization Partner Greece-Cyprus-Malta"

Η Space Hellas βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πιστοποίησή της ως "Cisco ΙοΤ Specialization Partner". Η εταιρεία ολοκλήρωσε όλες τις απαιτήσεις του ρόλου για να λάβει από τη Cisco τη σημαντική πιστοποίηση του "IoT" και είναι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός συνεργάτης Cisco με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση στη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας.

Η τεχνολογία του Internet of Things (IoT) αφορά τη διασύνδεση πληθώρας συσκευών και καθημερινών αντικειμένων, συνθέτει πολύπλοκα δίκτυα δεδομένων και δημιουργεί νέες ανάγκες για την παροχή υπηρεσιών μέσω κατάλληλων εφαρμογών διαχείρισης των δεδομένων αυτών. Αποτελεί μια από τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις και παρέχει πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες σε κλάδους όπως η βιομηχανία, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι κατασκευές, οι μεταφορές, οι Έξυπνες Πόλεις (Smart Cities) κ.α.

Η λύση της Cisco στον τομέα αυτό αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λογισμικού, εφαρμογών και συσκευών που προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση για κάθε ανάγκη στον τομέα του IoT. Παρέχει δυνατότητες αυτοματισμού των λειτουργιών μιας επιχείρησης, ευκολία στην υλοποίηση μεγάλης κλίμακας δικτύων, και ενσωματώνει μηχανισμούς ασφάλειας, εξειδικευμένους και προσαρμοσμένους στον τομέα του Industrial Networking και IoT. Με αυτόν τον τρόπο, η λύση της Cisco διακρίνεται για την ανθεκτικότητα σε επίπεδο εφαρμογών και λειτουργιών, προσφέρει προστασία απέναντι σε απειλές και αυξημένη ασφάλεια των IoT δεδομένων, καθώς και πλήρη ορατότητα και έλεγχο σε επίπεδο εφαρμογών.

Ουσιαστικά, η τεχνολογία ΙοΤ της Cisco αποτελεί μια <<γέφυρα>> μεταξύ του παραδοσιακού ΙΤ κόσμου και του περιβάλλοντος των Operations μιας επιχείρησης. Ενσωματώνει τεχνολογία Fog Computing, προσφέροντας την δυνατότητα εκτέλεσης εφαρμογών στο άκρο του δικτύου σε συσκευές όπως Routers, Switches και Compute Modules, και μειώνοντας το φορτίο των δεδομένων που μεταφέρονται στο Cloud, εκτελώντας τις απαραίτητες λειτουργίες κοντά στην πηγή των δεδομένων, τους IoT αισθητήρες. Με αυτό τον τρόπο αυξάνει και την ταχύτητα ανταπόκρισης των εφαρμογών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Προσαρμόζεται στις ανάγκες της επιχείρησης, βελτιστοποιεί τις IoT λειτουργίες της και προσφέρει την ευκαιρία για δημιουργία καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του κάθε τομέα.

Η Space Hellas ως Cisco Gold Certified Partner κατέχει πολυάριθμες πιστοποιήσεις και εξειδικεύσεις, στις οποίες έχει επενδύσει στη διάρκεια της μακροχρόνιας συνεργασίας της με τη Cisco. Οι εξειδικεύσεις αυτές αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προς όφελος των πολυάριθμων πελατών της. Η Space Hellas επιλέγει σε έναν ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο, να επενδύει διαρκώς, ώστε να αποτελεί την πρώτη επιλογή για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετασχηματιστούν, να αναπτυχθούν και να πετύχουν.

Οι συνεργασίες μας