Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Ξεκίνησε στις:
2018-07-25
Τίτλος:
NEREAS: Ολοκληρωμένη εποπτεία και βελτιστοποίηση διαχείρισης ενέργειας σε εμπορικά πλοία
Πρόγραμμα:
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 – Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»
Διάρκεια:
24 μήνες
Περίληψη:
Βασικά χαρακτηριστικά:
  • Βελτιστοποίηση ταχύτητας βασισμένη στον καιρό, το μοντέλο του πλοίου και τους περιορισμούς του ταξιδιού 
  • Ανάλυση και μοντελοποίηση απόδοσης
  • Εκτίμηση κατάστασης κύτους και κύριας μηχανής
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-04453)


    Οι συνεργασίες μας