Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Ξεκίνησε στις:
2017-05-01
Τίτλος:
HEIMDALL: Multi-hazard cooperative management tool for data exchange, response planning and scenario building
Πρόγραμμα:
Horizon 2020 – Secure Societies
Διάρκεια:
42 μήνες
Περίληψη:

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της ετοιμότητας των κοινωνιών να αντιμετωπίσουν πολύπλοκες καταστάσεις κρίσης μέσω της παροχής ολοκληρωμένων εργαλείων για την υποστήριξη αποτελεσματικού σχεδιασμού ανταπόκρισης και την κατασκευή ρεαλιστικών και πολύπλοκων/διεπιστημονικών σεναρίων. Το έργο σχεδιάζει και αναπτύσσει ένα σύστημα για τη βελτίωση των στρατηγικών σχεδιασμού αντίδρασης και σεναρίων (TRL 7 ή 8) και τη διευκόλυνση του οργανωτικού συντονισμού μεταξύ πολλών παραγόντων, ενσωματώνοντας ένα ευρύ φάσμα εργαλείων υποστήριξης προς επιχειρησιακή αξιοποίηση από μια μεγάλη ποικιλία από ενδιαφερόμενα μέρη (μονάδες πυρόσβεσης , ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αστυνομικά τμήματα, μονάδες πολιτικής προστασίας, κέντρα διοίκησης και ελέγχου). Το HEIMDALL ενσωματώνει υπάρχοντα και νέα εργαλεία για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ αυτόνομων συστημάτων (βασισμένα σε δορυφορικά, θαλάσσια, χερσαία και εναέρια μέσα) από διαφορετικούς οργανισμούς, καθώς και για την εδραίωση της μεθοδολογίας για τη δημιουργία διασυνοριακών σεναρίων.

Το έργο διερευνά τα υπάρχοντα εργαλεία και τις μεθοδολογίες με τη συμμετοχή των τοπικών αρχών και των τελικών χρηστών και παρέχει μηχανισμούς για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.


Κοινοπραξία:
 • Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. - Συντονιστής έργου
 • Space Hellas (Greece)
 • Fundació d’Ecologia del Foc i Gestió d’Incendis Pau Costa Alcubierre (Spain)
 • Tecnosylva S.L. (Spain)
 • Avanti Communications LTD (United Kingdom)
 • Internationales Zentrum für Ethik in den Wissenschaften, Eberhard-Karls-Universität Tübingen (Germany)
 • Université de Strasbourg (France)
 • Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (Spain)
 • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (Spain)
 • CIMA Research Foundation (Italy)
 • Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya (Spain)
 • Frederiksborg Fire and Rescue Service (Denmark)
 • Scottish Fire and Rescue Service (United Kingdom)
 • Associazione della Croce Rossa Italiana (Italy)

Οι συνεργασίες μας