Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Ξεκίνησε στις:
2018-12-01
Τίτλος:
EVOLVE: HPC and Cloud-enhanced Testbed for Extracting Value from Diverse Data at Large Scale
Πρόγραμμα:
Horizon 2020 – Information and Communication Technologies
Διάρκεια:
36 Μήνες
Περίληψη:

Το EVOLVE είναι ένα πανευρωπαϊκό έργο R&D με 19 βασικούς φορείς από 11 Ευρωπαϊκές χώρες που εισάγει τεχνολογίες πλατφορμών Υψηλών Επιδόσεων (HPC) και Cloud σε συστήματα Μεγάλων Δεδομένων (Big Data). Το EVOLVE στοχεύει στην κατασκευή μιας δοκιμαστικής πλατφόρμας μεγάλης κλίμακας (large-scale) με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας από:

• τον κόσμο του HPC: μια προηγμένη υπολογιστική πλατφόρμα με δυνατότητες HPC. • τον κόσμο των μεγάλων δεδομένων (Big Data): Μια ευέλικτη στοίβα επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων για ροές εργασιών από άκρο σε άκρο.

• τον κόσμο του Cloud: Ευκολία ανάπτυξης, πρόσβασης και χρήσης με ομοιογενή τρόπο, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των δεδομένων. Το EVOLVE στοχεύει να λάβει συγκεκριμένα και αποφασιστικά βήματα για την σύγκλιση του Big Data, HPC και Cloud και να αυξήσει την ικανότητα εξαγωγής της αξίας (value extraction) από μαζικά και απαιτητικά σύνολα δεδομένων. Το EVOLVE έχει ως στόχο να αποφέρει τα ακόλουθα οφέλη για την επεξεργασία μεγάλων και απαιτητικών συνόλων δεδομένων:

• Απόδοση: Μειωμένος χρόνος απόκρισης για εξειδικευμένους χρήστες, τη βιομηχανία (μεγάλες επιχειρήσεις και ΜΜΕ) και τους τελικούς χρήστες.

• Ερευνητές: Αυξημένη παραγωγικότητα κατά το σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών, με επεξεργασία μεγάλων συνόλων δεδομένων.

• Επιχειρήσεις: Μείωση κεφαλαίου και λειτουργικών εξόδων για την απόκτηση και συντήρηση υπολογιστικής υποδομής.

• Κοινωνία: Επιτάχυνση της καινοτομίας μέσω ταχύτερης σχεδίασης και ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών.

Το EVOLVE σκοπεύει να αναπτύξει και να αναδείξει την προτεινόμενη πειραματική πλατφόρμα (testbed) με πραγματικά σύνολα δεδομένων μεγάλης κλίμακας από απαιτητικά πεδία εφαρμογών. Για να υλοποιήσει αυτό το όραμα, το EVOLVE συγκεντρώνει ευρωπαϊκούς τεχνολογικούς φορείς και τελικούς χρήστες με αποδεδειγμένη εμπειρία, εδραιωμένη πελατεία και συγκεκριμένα συμφέροντα. Επιπλέον, το EVOLVE θα πραγματοποιήσει ένα σύνολο 10-15 δοκιμών (Proof-of-Concept) με εμπλεκόμενους φορείς από την αλυσίδα αξίας των μεγάλων δεδομένων, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ψηφιακών οικοσυστημάτων που θα μπορούν να επιτύχουν ευρύτερη διείσδυση στην αγορά.

Κοινοπραξία:
 • DataDirect Networks France (France) - Συντονιστής
 • Bull SAS (France)
 • IBM Ireland Limited (Ireland)
 • Foundation for Research and Technology (Greece)
 • OnApp Limited (Gibraltar)
 • Institute of Communication and Computer Systems (Greece)
 • MemoScale AS (Norway)
 • webLyzard technology gmbh (Austria)
 • Globaz SA (Portugal)
 • Thales Alenia Space (France)
 • Space Hellas SA (Greece)
 • CybeleTech SAS (France)
 • Neurocom Luxembourg (Luxembourg)
 • MemEx SRL (Italy)
 • Tiemme SPA (Italy)
 • Kompetenzzentrum - Das virtuelle Fahrzeug, Forschungsgesellschaft (Austria)
 • AVL List GmbH (Austria)
 • Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (Germany)
 • Koola DOO (Bosnia)

Οι συνεργασίες μας