Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Ξεκίνησε στις:
2011-06-01
Τίτλος:
DOLPHIN: Development of Pre-operational Services for Highly Innovative Maritime Surveillance Capabilities
Πρόγραμμα:
7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διάστημα – Έργο Ενοποίησης Μεγάλης Κλίμακας
Διάρκεια:
30 Mήνες
Περίληψη:

Το έργο DOLPHIN επωφελείται από τις προηγούμενες και τρέχουσες προσπάθειες στο πλαίσιο του προγράμματος GMES (Global Monitoring for Environment and Security) και σκοπεύει να αναπτύξει τις βασικές τεχνολογικές και λειτουργικές «gap-filling» καινοτομίες, που οδηγούν μεσοπρόθεσμα σε μια πλήρη και βιώσιμη λειτουργική εκμετάλλευση των ικανοτήτων της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης στις θαλάσσιες πολιτικές εφαρμογές της ΕΕ και κρατών μελών. Το έργο DOLPHIN στοχεύει στην ανάπτυξη των καινούργιων εργαλείων που παρέχουν τις αποτελεσματικές βελτιώσεις των ικανοτήτων τεχνολογικής στάθμισης στη θαλάσσια επιτήρηση όσον αφορά πραγματικές ανάγκες των χρηστών, και συγκεκριμένα μέσω της κάλυψης των αντιστοίχων παρόντων τεχνολογικών κενών. Το DOLPHIN ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες ανάγκες χρηστών, που αφορούν κύριες αντίστοιχες αποστολές χρηστών, μέσω της ανάπτυξης των ενοτήτων υποστήριξης απόφασης (DSM, Desicion Support Modules) που θα ενσωματώνουν καινοτόμα εργαλεία λογισμικού, στοχεύοντας στην κάλυψη των προσδιορισμένων τεχνολογικών κενών σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις και σενάρια που θα καθορίζονται από συγκεκριμένες πολιτικές της ΕΕ και κρατών μελών. Τρεις κύριες πολιτικές περιοχές έχουν επιλεγεί ως εκείνες που χρήζουν βελτίωσης: επιτήρηση συνόρων, ασφάλεια θαλάσσιας κυκλοφορίας και έλεγχος αλιείας. Καθεμιά πολιτική περιοχή έχει τις κατηγορίες χρηστών, που είναι αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους, έτσι ώστε καθεμιά πολιτική περιοχή (σσ, επιτήρηση συνόρων, ασφάλεια θαλάσσιας κυκλοφορίας και έλεγχος αλιείας) θα εξεταστεί μέσω ενός συγκεκριμένου DSM.

Η Space Hellas συμμετέχει ενεργά στο έργο DOLPHIN ως φορέας Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) προκειμένου να αναπτύξει λογισμικό τεχνολογικής στάθμισης για τη σύντηξη δεδομένων προερχόμενων από πολλαπλούς διαφορετικούς ετερογενείς αισθητήρες. Συγκεκριμένα, η Space Hellas θα αναπτύξει λογισμικό που θα επιτρέπει τη συνεχή ολοκλήρωση και τήξη σε πραγματικό χρόνο δεδομένων εισόδου από επίγειες παράκτιες κάμερες στοχεύοντας έτσι να συμβάλει σημαντικά στην ενισχυμένη και άμεση (κοντά σε πραγματικό χρόνο – Near Real Time, NRT) επιτήρηση των θαλασσίων συνόρων κατά μήκος των ελληνικών ανατολικών ακτών.

Κοινοπραξία:
 • E-Geos SPA (Italy) – Συντονιστής Έργου
 • Kongsberg Satellite Services AS (Norway)
 • Qinetiq Limited QQ (UK)
 • Syseco SPRL (Belgium)
 • Space Hellas S.A. (Greece)
 • Collecte Localisation Satellites SA - CLS (France)
 • Forsvarets Forskninginstitutt - FFI (Norway)
 • Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek - TNO (Netherlands)
 • Deutsches Zentrum fuer Luft - Und Raumfarht EV - DLR (Germany)
 • Selex Sistemi Integrati SPA (Italy)
 • Edisoft-Empresa de Servicos e Desevolvinmento de Software SA (Portugal)
 • European Union Satellite Centre - EUSC (Spain)
 • Thales Alenia Space France (France)
 • Aster (Italy)
 • Universita Degli Studi di Napoli Federico II (Italy)
 • Universita Degli Studi di Roma la Sapienza UNIROMA1 (Italy)
 • Instituto de Telecomunicacoes (Portugal)
 • OceanWaveS GmbH (Germany)
 • Thales Alenia Space Italia SPA (Italy)
 • Gauss Gesellschaft fur Angewandten Umweltschutz und Sicherheit im Seeverkehr MBH (Germany)

Οι συνεργασίες μας