Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Ξεκίνησε στις:
2022-07-25
Τίτλος:
CO-PROTECT - Συνεργατικός Σχηματισμός Διαλειτουργικών και Ολιστικών Συστημάτων Πολιτικής Προστασίας
Πρόγραμμα:
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 – Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ -2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις»
Διάρκεια:
18 μήνες
Περίληψη:

Η Κλιματική Αλλαγή,  οι μεταβολές που παρατηρούνται στο περιβάλλον τα τελευταία χρόνια με ραγδαία αύξηση και η ένταση των φυσικών φαινομένων, δύναται να αποτελέσουν συχνά απειλή για τα οικοσυστήματα και τις τοπικές τους κοινωνίες. Η πολυπλοκότητα των φυσικών συστημάτων και η αυξανόμενη τάση της στις σύγχρονες κοινωνίες και τεχνολογικές δομές, καθιστά συχνά δύσκολη τη διαχείριση των κρίσεων και καταστροφών, που προέρχονται, είτε από φυσικά  φαινόμενα  είτε  από  ανθρωπογενή  δραστηριότητα.  Η  συνειδητοποίηση  της  ευρωπαϊκής  ή  ακόμα  και παγκόσμιας  εμβέλειας, με  την έννοια  των επιπτώσεων, ορισμένων περιστατικών αλλάζει την οπτική γωνία της προσέγγισης και καθιστά χρήσιμη την προετοιμασία σε προληπτικό και κατασταλτικό επίπεδο. Ο συνδυασμός των ανωτέρω με την τεχνολογική ανάπτυξη συνθέτουν ένα παγκόσμιο περιβάλλον πολυπλοκότητας και αλληλεπιδράσεων και δημιουργούν την ανάγκη ολοκληρωμένων λύσεων. 

Ο συνεργατικός σχηματισμός καινοτομίας CO-PROTECT, έχει ως βασικό στόχο να φέρει κοντά όλες τις εταιρείες της Ελλάδας που ασχολούνται με ανάπτυξη τεχνολογιών σχετικών με την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών για να διερευνήσουν πιθανές συνέργειες οι οποίες θα τους δώσουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ολοκληρωμένα προϊόντα και λύσεις ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικοί στην Ελληνική, την Ευρωπαϊκή αλλά και τη διεθνή αγορά. 

Ένας επιπλέον στόχος είναι και η επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των προϊόντων και λύσεων των εταιρειών, συναποφασίζοντας για χρήση κοινών προτύπων η οποία είναι απαραίτητη για να μπορούν οι φορείς να επικοινωνούν μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συνεργάζονται εν γένη στην αντιμετώπιση της κρίσης. Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί μια υποδομή που θα δίνει τη δυνατότητα συνεχούς επίδειξης των ολοκληρωμένων λύσεων των Ελληνικών επιχειρήσεων για  την  αντιμετώπιση των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών σε ρεαλιστικό περιβάλλον. 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: ΓΓ2CL-0363842)


Κοινοπραξία:
 • SATWAYS LTD - Συντονιστής
 • DRAXIS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.
 • Γ.Α.Π. ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε.
 • FUTURE INTELLIGENCE ΕΠΕ
 • EXUS ΕΠΕ
 • CONSORTIS
 • GEOSYSTEMS HELLAS Α.Ε.
 • INFOREST RESEARCH
 • PRISMA ELECTRONICS Α.Ε.
 • SPACE HELLAS Α.Ε.
 • ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 
 • TotalView Ο.Ε.
 • ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS Α.Ε.
 • TELENAVIS Α.Ε.
 • EUROPORT Α.Ε.
 • WeMET P.C.
 • ALTUS LSA ΑΕ
 • GRID ENGINEERS ΙΚΕ
 • REDI ENGINEERING SOLUTIONS
 • EUROPEAN DYNAMICS Α.Ε.