Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Ξεκίνησε στις:
2018-06-28
Τίτλος:
AVINT: Ενσωμάτωση αυτόματων οχημάτων στον αστικό συγκοινωνιακό ιστό
Πρόγραμμα:
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 – Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»
Διάρκεια:
36 Mήνες
Περίληψη:
Στο AVINT οι συμμετέχοντες φορείς έχοντας μελετήσει τον κυκλοφοριακό ιστό της πόλης, και έχοντας αποτιμήσει τις ανάγκες μεταφορών θα ερευνήσουν και θα εγκαταστήσουν μία γραμμή μεταφοράς υποστηριζόμενη από αυτόματα λεωφορεία, πλήρως ενσωματωμένη στον αστικό ιστό. Η ειδοποιός διαφορά είναι πως η γραμμή αυτή θα εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες της πόλης, επιτρέποντας την εύκολη, ασφαλή και συχνή διασύνδεση του κέντρου της πόλης με τα ΤΕΦΑΑ.
Προς τούτο θα γίνουν τα απαραίτητα βήματα για την εγκατάσταση της γραμμής (μελέτη σκοπιμότητας, μελέτη εφαρμογής, προσαρμογή υποδομών, ενοικίαση αυτόματων λεωφορείων) και θα ακολουθήσει η πιλοτική δοκιμή. Τα αποτελέσματα αυτής θα αναλυθούν τόσο ως προς τις επιπτώσεις για τα Τρίκαλα όσο και κυρίως ως προς την επεκτασιμότητα του εγχειρήματος σε μεγαλύτερη κλίμακα σε αυτή και σε άλλες ελληνικές πόλεις.
Κοινοπραξία:
  • e-trikala AE (Συντονιστής Εργου)
  • Space Hellas Α.Ε.
  • ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ

Οι συνεργασίες μας