Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Ξεκίνησε στις:
2006-09-06
Τίτλος:
Αυτοματοποιημένη Κυτταρολογική Ανίχνευση Κακοήθειας και η Οικονομοτεχνική Σημασία της
Πρόγραμμα:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2000-2006, Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας
Διάρκεια:
18 μήνες
Περίληψη:

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία καινοτόμων διαγνωστικών μεθοδολογιών για τον προσδιορισμό βιολογικών δεικτών για πρόγνωση, έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και του μαστού.

Το τελικό παραδοτέο του έργου είναι η δημιουργία ενός ιεραρχικού μοντέλου που θα επιτρέπει την ορθολογιστική επιλογή των γυναικών με προ-νεοπλασματικές αλλοιώσεις που χρήζουν συστηματικής παρακολούθησης ή και επεμβατικής θεραπείας.

Η εταιρία Space Hellas στο έργο συμμετέχει ως πάροχος τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε θέματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες τηλεκπαίδευσης, πιστοποίησης, φακέλου ασθενούς και επεξεργασίας δεδομένων με έναν ολοκληρωμένο τρόπο. Για το σκοπό αυτό και στα πλαίσια μιας ενότητας εργασίας που ασχολείται αποκλειστικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής, σχεδιάζεται και αναπτύσσεται ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που συνδέεται άμεσα με το διαγνωστικό εργαστήριο. Τα διαγνωσμένα περιστατικά καταχωρούνται με τρόπο που μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα. Επιπλέον, όσα χαρακτηρίζονται ως σημαντικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν από το διαγνωστικό ακόμα στάδιο ως εκπαιδευτικό υλικό και να χρησιμοποιηθούν άμεσα για το σκοπό αυτό. Το αποτέλεσμα είναι ένα επεκτάσιμο πληροφοριακό σύστημα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του διαγνωστικού εργαστηρίου και της εξαγωγής συμπερασμάτων, διαρκώς ενημερωμένο με το πλέον πρόσφατο διαγνωστικό/εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο μέσω των ενσωματωμένων μηχανισμών αξιολόγησης, εξασφαλίζει την πιστοποίηση του/των εργαστηρίου/ων.

Κοινοπραξία:
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Συντονιστής Έργου)
  • Space Hellas Α.Ε.
  • ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε
  • Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών A.E.

Οι συνεργασίες μας