Ζητήστε να σας καλέσουμε
Request to call you Back
What challenge can we help you solve ?
How would you like us to contact you?
Login to see More
Ξεκίνησε στις:
2018-07-01
Τίτλος:
5GENESIS : 5th Generation End-to-end Network, Experimentation, System Integration, and Showcasing
Πρόγραμμα:
Horizon 2020 - Information and Communication Technologies
Διάρκεια:
36 Μήνες
Περίληψη:

Ο κύριος στόχος του έργου 5GENESIS είναι η επικύρωση (validation) των 5G KPIs για διάφορα σενάρια χρήσης του 5G, τόσο σε ελεγχόμενες συνθήκες εργαστηρίου όσο και σε δοκιμές μεγάλης κλίμακας. Αυτό θα επιτευχθεί με τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων από ένα σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών έργων 5G, καθώς και από τις εσωτερικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης των φορέων, προκειμένου να υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη υποδομή 5G, η οποία θα βασίζεται σε πέντε διαφορετικές πειραματικές πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες θα προκύψουν ως εξέλιξη των υφιστάμενων εργαστηριακών υποδομών, που ήδη έχουν υλοποιηθεί από τους φορείς του 5GENESIS, και είναι κατάλληλες για πειράματα σε μεγάλη κλίμακα.

 Η υποδομή του 5GENESIS στο σύνολό της: 

i)θα εφαρμόσει και θα επαληθεύσει όλες τις εξελίξεις του προτύπου 5G, μέσω μιας επαναληπτικής διαδικασίας ολοκλήρωσης και δοκιμών,

ii)θα ολοκληρώσει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και καινοτομιών, καλύπτοντας πλήρως την αρχιτεκτονική του 5G,

iii)θα ενοποιήσει τα φυσικά και εικονικά στοιχεία δικτύου κάτω από έναν μηχανισμό συντονισμού, που με τη σειρά του θα προσφέρει τις κατάλληλες διεπαφές στους τελικούς χρήστες για πειραματισμό και

iv) θα υποστηρίξει περαιτέρω πειραματικές δραστηριότητες, ιδίως αυτές που επικεντρώνονται στις κάθετες αγορές.

Κοινοπραξία:
 • National Centre for Scientific Research “Demokritos” (Greece)
 • Universidad de Málaga (Spain)
 • Intel Deutschland GmbH (Germany)
 • Telefónica I+D (Spain)
 • Ericsson LMI (Ireland)
 • ATOS Spain SA (Spain)
 • AIRBUS DS SLC (France
 • COSMOTE Mobile Telecommunications S.A. (Greece)
 • PrimeTeL PLC (Cyprus)
 • FON Technology S.L. (Spain)
 • FOKUS-Fraunhofer Gesellschaeft e.V., Institute for Open Communication Systems (Germany)
 • EURECOM (France)
 • Innovations for High Performance Microelectronics GmbH (Germany)
 • Instituto de Telecomunicações (Portugal)
 • Simula Research Laboratory AS (Norway)
 • Space Hellas (Cyprus) Ltd. (Cyprus)
 • ATHONET Srl (Italy)
 • Nemergent Solutions SL (Spain)
 • RunEL NGMT Ltd (Israel)
 • INFOLYSIS P.C. (Greece)
 • Avanti HYLAS 2 Cyprus Ltd (Cyprus)
 • FOGUS Innovations & Services P.C.
 • OneAccess (France)
 • University of Surrey (UK)
 • Karlstad University (Sweden)
 • Universitat Politecnica de Valencia (Spain)
 • MARAN (UK) Ltd. - Private Enterprise for Shipbrokers and agents (UK)
 • Municipality of Egaleo (Greece)
 • Ayuntamiento de Málaga (Spain)

Οι συνεργασίες μας