Space Hellas Logo   Home | Επενδυτές - Δημοσιεύσεις | Νέα | Download | Επικοινωνία   Αναζήτηση  go         
  Εταιρία
  System Integration
  Λύσεις & Υπηρεσίες
  Αγορές
  Τεχνικές Υπηρεσίες
  Υποστήριξη Πελατών
  Έρευνα & Ανάπτυξη
Δραστηριότητες
Εθνικά Έργα
Ευρωπαϊκά Έργα
Συνεργασίες
Δημοσιεύσεις
  Ευκαιρίες Καριέρας
  Main
SpacePhone - Fixed, Mobile and Internet Services
Space Hellas PULSE - Maximize IT Performance - Guarantee Security Compliance
Space Hellas GUARDIAN - Maximize your Site's Security
Space Hellas among the top System Intengrators in Europe
Space Hellas Twitter Space Hellas Facebook Space Hellas Linkedin Space Hellas YouTube

Ευρωπαϊκά Έργα
 • PREVISION: Prediction and Visual Intelligence for Security Information
   

Project Title 

PREVISION: Prediction and Visual Intelligence for Security Information

Program

Horizon 2020 – Secure Societies

Start Date

1/9/2019

Project Duration

24 Μήνες

Συνοπτική περιγραφή

Στόχος του PREVISION είναι να δώσει νέα εργαλεία στο προσωπικό των υπηρεσιών ασφάλειας/διωκτικές αρχές (άτομα που διενεργούν έρευνες, είναι αναλυτές, κτλ.), για την αποδοτική εκμετάλλευση ροών ετερογενών δεδομένων μεγάλου όγκου (massive heterogeneous data streams). Το PREVISION παρέχει προηγμένη υποστήριξη ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο πολλαπλών ροών δεδομένων μεγάλου όγκου (προερχόμενα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Internet, το Darknet, CCTV και κυκλώματα παρατήρησης, πηγές κίνησης (traffic) και οικονομικών δεδομένων, κ.α.). Έπειτα υποστηρίζει την σημασιολογική τους ενοποίηση σε γράφους γνώσης που αποτυπώνουν τη δομή, τις αλληλεπιδράσεις και τις τάσεις των τρομοκρατικών ομάδων και ατόμων, των οργανώσεων εγκληματιών στον κυβερνοχώρο και των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος, γεγονός που δημιουργεί αυξημένη επίγνωση της κατάστασης (situational awareness) σε αυτούς τους τομείς. Για να υλοποιήσει αυτό το όραμα, το PREVISION συγκεντρώνει υπηρεσίες ασφάλειας και ευρωπαϊκούς τεχνολογικούς φορείς, μεταξύ των οποίων και η Space Hellas, με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια του έργου θα πραγματοποιηθούν ένα σύνολο δοκιμών με εμπλεκόμενες τις υπηρεσίας ασφάλειας (Αστυνομικές αρχές και άλλες αρχές επιβολής νόμου) που συμμετέχουν στο έργο.

Consortium

 • INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (Greece) - Coordinator
 • FRAUNHOFER (IOSB) GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. (Germany)
 • ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA (Spain)
  ITTI SP ZOO (Poland)
 • IFMPT INSTITUT FUR PROGNOSETECHNIK VERTRIEBS GMBH (Germany)
 • BALTIJOS PAZANGIU TECHNOLOGIJU INSTITUTAS (Lithuania)
 • ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (Greece)
 • UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA (Spain)
  SIVECO ROMANIA SA (Romania)
 • CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS (France)
 • SPACE HELLAS SA (Greece)
  STICHTING CUING FOUNDATION (Netherlands)
 • MICHAEL CULTURE (Belgium)
  PARCS (France)
 • TRILATERAL RESEARCH LIMITED (Ireland)
 • UNIVERSITEIT MAASTRICHT (Netherlands)
 • CATALINK LIMITED (Cyprus)
 • TOULON VAR TECHNOLOGIES (France)
 • ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE LA POLICE (France)
 • GOBIERNO VASCO - DEPARTAMENTO SEGURIDAD (Spain)
 • FINANSINIU NUSIKALTIMU TYRIMO TARNYBA PRIE VIDAUS REIKALU MINISTERIJOS (Lithuania)
 • HELLENIC POLICE (Greece)
 • HOCHSCHULE FUR DEN OFFENTLICHEN DIENST IN BAYERN (Germany)
 • KENTRO MELETON ASFALEIAS (Greece)
  SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA DE STAT (Moldova)
 • BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN (Germany)
 • Police Service of Northern Ireland (United Kingdom)
 • SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA (Romania)

 return to top

 • EVOLVE: HPC and Cloud-enhanced Testbed for Extracting Value from Diverse Data at Large Scale
   

Τίτλος Έργου 

EVOLVE: HPC and Cloud-enhanced Testbed for Extracting Value from Diverse Data at Large Scale

Πρόγραμμα

Horizon 2020 – Information and Communication Technologies

Ημερομηνία Έναρξης

1/12/2018

Διάρκεια Έργου

36 Μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Το EVOLVE είναι ένα πανευρωπαϊκό έργο R&D με 19 βασικούς φορείς από 11 Ευρωπαϊκές χώρες που εισάγει τεχνολογίες πλατφορμών Υψηλών Επιδόσεων (HPC) και Cloud σε συστήματα Μεγάλων Δεδομένων (Big Data). Το EVOLVE στοχεύει στην κατασκευή μιας δοκιμαστικής πλατφόρμας μεγάλης κλίμακας (large-scale) με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας από: • τον κόσμο του HPC: μια προηγμένη υπολογιστική πλατφόρμα με δυνατότητες HPC. • τον κόσμο των μεγάλων δεδομένων (Big Data): Μια ευέλικτη στοίβα επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων για ροές εργασιών από άκρο σε άκρο. • τον κόσμο του Cloud: Ευκολία ανάπτυξης, πρόσβασης και χρήσης με ομοιογενή τρόπο, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των δεδομένων. Το EVOLVE στοχεύει να λάβει συγκεκριμένα και αποφασιστικά βήματα για την σύγκλιση του Big Data, HPC και Cloud και να αυξήσει την ικανότητα εξαγωγής της αξίας (value extraction) από μαζικά και απαιτητικά σύνολα δεδομένων. Το EVOLVE έχει ως στόχο να αποφέρει τα ακόλουθα οφέλη για την επεξεργασία μεγάλων και απαιτητικών συνόλων δεδομένων: • Απόδοση: Μειωμένος χρόνος απόκρισης για εξειδικευμένους χρήστες, τη βιομηχανία (μεγάλες επιχειρήσεις και ΜΜΕ) και τους τελικούς χρήστες. • Ερευνητές: Αυξημένη παραγωγικότητα κατά το σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών, με επεξεργασία μεγάλων συνόλων δεδομένων. • Επιχειρήσεις: Μείωση κεφαλαίου και λειτουργικών εξόδων για την απόκτηση και συντήρηση υπολογιστικής υποδομής. • Κοινωνία: Επιτάχυνση της καινοτομίας μέσω ταχύτερης σχεδίασης και ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών. Το EVOLVE σκοπεύει να αναπτύξει και να αναδείξει την προτεινόμενη πειραματική πλατφόρμα (testbed) με πραγματικά σύνολα δεδομένων μεγάλης κλίμακας από απαιτητικά πεδία εφαρμογών. Για να υλοποιήσει αυτό το όραμα, το EVOLVE συγκεντρώνει ευρωπαϊκούς τεχνολογικούς φορείς και τελικούς χρήστες με αποδεδειγμένη εμπειρία, εδραιωμένη πελατεία και συγκεκριμένα συμφέροντα. Επιπλέον, το EVOLVE θα πραγματοποιήσει ένα σύνολο 10-15 δοκιμών (Proof-of-Concept) με εμπλεκόμενους φορείς από την αλυσίδα αξίας των μεγάλων δεδομένων, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ψηφιακών οικοσυστημάτων που θα μπορούν να επιτύχουν ευρύτερη διείσδυση στην αγορά.

Ομάδα Έργου

 • DataDirect Networks France (France) - Συντονιστής
 • Bull SAS (France)
 • IBM Ireland Limited (Ireland
 • Foundation for Research and Technology (Greece)
 • OnApp Limited (Gibraltar)
 • Institute of Communication and Computer Systems (Greece)
 • MemoScale AS (Norway)
 • webLyzard technology gmbh (Austria)
 • Globaz SA (Portugal)
 • Thales Alenia Space (France)
 • Space Hellas SA (Greece)
 • CybeleTech SAS (France)
 • Neurocom Luxembourg (Luxembourg)
 • MemEx SRL (Italy)
 • Tiemme SPA (Italy)
 • Kompetenzzentrum - Das virtuelle Fahrzeug, Forschungsgesellschaft(Austria)
 • AVL List GmbH (Austria)
 • Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (Germany)
 • Koola DOO (Bosnia)

 return to top

 • Satcom Pooling and Sharing System (PSS)
   

Τίτλος Έργου 

Satcom Pooling and Sharing System (PSS)

Πρόγραμμα

ESA Preparation Element

Ημερομηνία Έναρξης

1/9/2018

Διάρκεια Έργου

11 Μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Η ιδέα του Satcom Pooling and Sharing είναι να δημιουργηθεί μια ενοποιημένη λύση που παρέχει τις διαθέσιμες υπηρεσίες δορυφορικών επικοινωνιών σε διαφορετικούς τελικούς χρήστες σε διαφορετικούς τομείς και περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο Satcom PSS θα: i) θα υλοποιήσει ένα προκαταρκτικό λειτουργικό σχεδιασμό ενός συστήματος Satcom Pooling and Sharing για την παγκόσμια αγορά που θα αναπτυχθεί έως το 2021 και ii) θα προσδιορίσει τους βασικούς τεχνολογικούς παράγοντες και τις απαιτούμενες δραστηριότητες R&D που θα εξελίξουν το σύστημα στην περίοδο 2021-2027, ανοίγοντας το δρόμο για τη διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα που πραγματοποιούν συγκέντρωση και ανταλλαγή εθνικών πόρων. Η μελέτη θα υποστηρίξει την ESA, με τον καθορισμό ενός πιθανού μελλοντικού συστήματος, που θα είναι ουδέτερος από τους παρόχους υπηρεσιών και ικανός να ικανοποιήσει μια παγκόσμια αγορά μέχρι το 2020/2021 και πέραν αυτού.

Ομάδα Έργου

 • SATConsult (France)
 • Airbus DS (France)
 • RHEA Group (Belgium)
 • Space Hellas SA (Greece)

 return to top

 • 5GENESIS : 5th Generation End-to-end Network, Experimentation, System Integration, and Showcasing
   

Τίτλος Έργου 

5GENESIS : 5th Generation End-to-end Network, Experimentation, System Integration, and Showcasing

Πρόγραμμα

Horizon 2020 - Information and Communication Technologies

Ημερομηνία Έναρξης

1/7/2018

Διάρκεια Έργου

36 Μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Ο κύριος στόχος του έργου 5GENESIS είναι η επικύρωση (validation) των 5G KPIs για διάφορα σενάρια χρήσης του 5G, τόσο σε ελεγχόμενες συνθήκες εργαστηρίου όσο και σε δοκιμές μεγάλης κλίμακας. Αυτό θα επιτευχθεί με τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων από ένα σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών έργων 5G, καθώς και από τις εσωτερικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης των φορέων, προκειμένου να υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη υποδομή 5G, η οποία θα βασίζεται σε πέντε διαφορετικές πειραματικές πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες θα προκύψουν ως εξέλιξη των υφιστάμενων εργαστηριακών υποδομών, που ήδη έχουν υλοποιηθεί από τους φορείς του 5GENESIS, και είναι κατάλληλες για πειράματα σε μεγάλη κλίμακα. Η υποδομή του 5GENESIS στο σύνολό της: i) θα εφαρμόσει και θα επαληθεύσει όλες τις εξελίξεις του προτύπου 5G, μέσω μιας επαναληπτικής διαδικασίας ολοκλήρωσης και δοκιμών, ii) θα ολοκληρώσει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και καινοτομιών, καλύπτοντας πλήρως την αρχιτεκτονική του 5G, iii) θα ενοποιήσει τα φυσικά και εικονικά στοιχεία δικτύου κάτω από έναν μηχανισμό συντονισμού, που με τη σειρά του θα προσφέρει τις κατάλληλες διεπαφές στους τελικούς χρήστες για πειραματισμό και iv) θα υποστηρίξει περαιτέρω πειραματικές δραστηριότητες, ιδίως αυτές που επικεντρώνονται στις κάθετες αγορές.

Ομάδα Έργου

 • National Centre for Scientific Research “Demokritos” (Greece)
 • Universidad de Málaga (Spain)
 • Intel Deutschland GmbH (Germany)
 • Telefónica I+D (Spain) Ericsson LMI (Ireland)
 • ATOS Spain SA (Spain)
 • AIRBUS DS SLC (France)
 • COSMOTE Mobile Telecommunications S.A. (Greece)
 • PrimeTeL PLC (Cyprus)
 • FON Technology S.L. (Spain)
 • FOKUS-Fraunhofer Gesellschaeft e.V., Institute for Open Communication Systems (Germany)
 • EURECOM (France)
 • Innovations for High Performance Microelectronics GmbH (Germany)
 • Instituto de Telecomunicações (Portugal)
 • Simula Research Laboratory AS (Norway)
 • Space Hellas (Cyprus) Ltd. (Cyprus)
 • ATHONET Srl (Italy)
 • Nemergent Solutions SL (Spain)
 • RunEL NGMT Ltd (Israel)
 • INFOLYSIS P.C. (Greece)
 • Avanti HYLAS 2 Cyprus Ltd (Cyprus)
 • FOGUS Innovations & Services P.C.
 • OneAccess (France)
 • University of Surrey (UK)
 • Karlstad University (Sweden)
 • Universitat Politecnica de Valencia (Spain)
 • MARAN (UK) Ltd. - Private Enterprise for Shipbrokers and agents (UK)
 • Municipality of Egaleo (Greece)
 • Ayuntamiento de Málaga (Spain)

 return to top

 • TRESSPASS: robusT Risk basEd Screening and alert System for PASSengers and luggage
   

Τίτλος Έργου 

TRESSPASS: robusT Risk basEd Screening and alert System for PASSengers and luggage

Πρόγραμμα

Horizon 2020 – Secure Societies

Ημερομηνία Έναρξης

1/6/2018

Διάρκεια Έργου

42 Μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Το έργο TRESSPASS αναπτύσσει μια ενιαία συνεκτική έννοια διαχείρισης των συνόρων με βάση τον κίνδυνο και θα πραγματοποιήσει τρεις πιλοτικές επιδείξεις του συστήματος οι οποίες περιλαμβάνουν σημεία διέλευσης χερσαίων συνόρων μέσω αυτοκινήτου και τρένου, αλλά και αεροδρόμια και λιμάνια. Επίσης περιλαμβάνονται τρόποι διάσχισης συνόρων με τη χρήση διαφορετικών ταξιδιωτικών μέσων. Αναφορικά με τις απειλές που εξετάζονται, αυτές περιλαμβάνουν το λαθρεμπόριο, την παράνομη μετανάστευση, το διασυνοριακό έγκλημα και την τρομοκρατία, συμπεριλαμβανομένων των απειλών για τις ίδιες τις μεταφορές (π.χ. αεροπορική ασφάλεια).Το TRESSPASS περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα του μοντέλου πρόσβασης τεσσάρων επιπέδων: (1) μέτρα που λαμβάνονται σε ή από κοινού με τρίτες χώρες ή παρόχους υπηρεσιών (2) συνεργασία με γειτονικές χώρες (3) μέτρα ελέγχου των συνόρων και καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και (4) μέτρα ελέγχου στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Ομάδα Έργου

 • National Centre for Scientific Research “Demokritos” (Greece)
 • Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (Netherlands)
 • Military University of Technology Poland (Poland)
 • Space Hellas (Greece)
 • Software Competence Center Hagenberg (Austria)
 • RINA (Italy)
 • Fraunhofer Ernst-Mach-Institut (Germany)
 • European Dynamics Belgium SA (Belgium)
 • National University of Ireland Maynooth (Ireland)
 • Infili Technologies PC (Greece)
 • Zanasi & Partners (Italy)
 • ICTS (UK) Ltd (United Kingdom)
 • University of Freiburg (Germany)
 • Center for Adaptive Security Research and Applications (Switzerland)
 • Vicarious Perception Technologies BV (Netherlands)
 • Independent Authority For Public Revenue (Greece)
 • Center For Security Studies (KEMEA) / Hellenic Police (Greece)
 • Piraeus Port Authority (Greece)
 • Ministry of maritime affairs and insular policy/ Hellenic Coast Guard (Greece)
 • ARoyal Netherlands Marechaussee, Dutch border guard Ministry of Defense (Netherlands)
 • Polish Border Guard (Poland)
 • Schiphol Airport Authority (Netherlands)

 return to top

 • SHIELD: Securing against intruders and other threats through a NFV-enabled environment
   

Τίτλος Έργου 

SHIELD: Securing against intruders and other threats through a NFV-enabled environment

Πρόγραμμα

Horizon 2020 – Secure Societies

Ημερομηνία Έναρξης

01-09-2016

Διάρκεια Έργου

30 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Το έργο SHIELD προτείνει μια καθολική λύση για τη δυναμική δημιουργία και την ανάπτυξη εικονικών υποδομών ασφάλειας σε ISPs και εταιρικά δίκτυα. To SHIELD βασίζεται στην τεράστια δυναμική του εικονικών λειτουργιών δικτύου (Network Function Virtualization - NFV), όπως έχουν τυποποιηθεί από το ETSI, προκειμένου να δημιουργήσει εικονικές συσκευές ασφαλείας δικτύων (virtual Network Security Functions - vNSFs) οι οποίες θα αναλαμβάνουν την αποτελεσματική παρακολούθηση και φιλτράρισμα της κυκλοφορίας στο δίκτυο με έναν κατανεμημένο τρόπο. Τα αρχεία καταγραφής και οι μετρήσεις από τα vNSFs θα μετατρέπονται σε χρήσιμη πληροφορία μέσω της Μηχανής Ανάλυσης Δεδομένων και Αποκατάστασης (Data Analysis and Remediation Engine - DARE), η οποία αξιοποιεί state-of-the-art αποθήκευση μεγάλων δεδομένων (Big Data) και analytics, προκειμένου να προβλέψει συγκεκριμένες ευπάθειες και επιθέσεις από την ανάλυση του δικτύου και την κατανόηση της συμπεριφοράς και των προθέσεων της επίθεσης.

Η εικονική υποδομή ασφαλείας του SHIELD μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από τον ISP εσωτερικά για την παρακολούθηση και προστασία του δικτύου, αλλά μπορεί επίσης να προσφέρεται ως υπηρεσία του ISP σε πελάτες. Για το σκοπό αυτό, το SHIELD καθιερώνει ένα «vNSF Store», δηλαδή ένα αποθετήριο των διαθέσιμων εικονικών λειτουργιών ασφαλείας (firewalls, DPIs, φίλτρα περιεχομένου, κ.λπ.), από τα οποία οι πελάτες του ISP μπορούν να επιλέξουν τα vNSFs που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους και να τα αναπτύξουν προστατεύοντας της υποδομή τους. Αυτή η προσέγγιση προωθεί τη διαφάνεια και τη διαλειτουργικότητα των λειτουργιών ασφαλείας και προσφέρει μια προσιτή, λύση ασφάλειας μηδενικής CAPEX για τους πολίτες και τις SMEs. Επιπλέον, οι υπηρεσίες του SHIELD μπορούν εύκολα να κλιμακωθούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω, να ρυθμιστούν και να αναβαθμιστούν σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών, σε αντίθεση με τις λύσεις ασφάλειας που βασίζονται σε μονολιθικό υλικό (hardware).

Ομάδα Έργου

 • Space Hellas - Συντονιστής έργου
 • Fundació i2CAT, Internet I Innovació Digital a Catalunya (Spain)
 • Ubiware LDA (Portugal)
 • Politecnico di Torino (Italy)
 • Infili Technologies Private Company (Greece)
 • Telefónica Investigación y desarrollo S.A. (Spain)
 • Orion Innovations Private Company (Greece)
 • Incites Consulting SARL (Luxembourg)
 • Agenzia per l'Italia Digitale (Italy)
 • Hewlett-Packard Limited (Labs) (United Kingdom)
 • National Center for Scientific Research “Demokritos” (Greece)

Συνολικός Προϋπολογισμός

4,562,774.98 Ευρώ

 return to top

 • HEIMDALL: Multi-hazard cooperative management tool for data exchange, response planning and scenario building
   

Τίτλος Έργου 

HEIMDALL: Multi-hazard cooperative management tool for data exchange, response planning and scenario building

Πρόγραμμα

Horizon 2020 – Secure Societies

Ημερομηνία Έναρξης

01-05-2017

Διάρκεια Έργου

42 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της ετοιμότητας των κοινωνιών να αντιμετωπίσουν πολύπλοκες καταστάσεις κρίσης μέσω της παροχής ολοκληρωμένων εργαλείων για την υποστήριξη αποτελεσματικού σχεδιασμού ανταπόκρισης και την κατασκευή ρεαλιστικών και πολύπλοκων/διεπιστημονικών σεναρίων. Το έργο σχεδιάζει και αναπτύσσει ένα σύστημα για τη βελτίωση των στρατηγικών σχεδιασμού αντίδρασης και σεναρίων (TRL 7 ή 8) και τη διευκόλυνση του οργανωτικού συντονισμού μεταξύ πολλών παραγόντων, ενσωματώνοντας ένα ευρύ φάσμα εργαλείων υποστήριξης προς επιχειρησιακή αξιοποίηση από μια μεγάλη ποικιλία από ενδιαφερόμενα μέρη (μονάδες πυρόσβεσης , ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αστυνομικά τμήματα, μονάδες πολιτικής προστασίας, κέντρα διοίκησης και ελέγχου). Το HEIMDALL ενσωματώνει υπάρχοντα και νέα εργαλεία για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ αυτόνομων συστημάτων (βασισμένα σε δορυφορικά, θαλάσσια, χερσαία και εναέρια μέσα) από διαφορετικούς οργανισμούς, καθώς και για την εδραίωση της μεθοδολογίας για τη δημιουργία διασυνοριακών σεναρίων.

Το έργο διερευνά τα υπάρχοντα εργαλεία και τις μεθοδολογίες με τη συμμετοχή των τοπικών αρχών και των τελικών χρηστών και παρέχει μηχανισμούς για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ομάδα Έργου

 • Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. – Συντονιστής έργου
 • Space Hellas (Greece)
 • Fundació d’Ecologia del Foc i Gestió d’Incendis Pau Costa Alcubierre (Spain)
 • Tecnosylva S.L. (Spain)
 • Avanti Communications LTD (United Kingdom)
 • Internationales Zentrum für Ethik in den Wissenschaften, Eberhard-Karls-Universität Tübingen (Germany)
 • Université de Strasbourg (France)
 • Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (Spain)
 • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (Spain)
 • CIMA Research Foundation (Italy)
 • Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya (Spain)
 • Frederiksborg Fire and Rescue Service (Denmark)
 • Scottish Fire and Rescue Service (United Kingdom)
 • Associazione della Croce Rossa Italiana (Italy)

Συνολικός Προϋπολογισμός

8,578,718.75 Ευρώ

 return to top

 • City.Risks: Avoiding and mitigating safety risks in urban environments
   

Τίτλος Έργου 

City.Risks: Avoiding and mitigating safety risks in urban environments

Πρόγραμμα

Horizon 2020 – Secure Societies

Ημερομηνία Έναρξης

01-05-2015

Διάρκεια Έργου

36 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Ο βασικός στόχος του έργου City.Risks είναι να ενισχύσει το αίσθημα της ασφάλειας των πολιτών, προωθώντας με διαφανή και βιώσιμο τρόπο την συμμετοχή τους σε κοινότητες, μέσω των οποίων επικοινωνούνται πληροφορίες και συμβουλές με σκοπό όχι μόνο να προστατεύσουν τους πολίτες από το να πέσουν θύματα εγκληματικών ενεργειών αλλά και να παρέχουν έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση σε περίπτωση κάποιου συμβάντος. Για τον σκοπό αυτό, το έργο εκμεταλλεύεται ένα σύνολο καινοτόμων τεχνολογιών, έξυπνων υποδομών πόλεων και διαθέσιμων πηγών δεδομένων, εστιάζοντας στο να χρησιμοποιήσει τα έξυπνα κινητά (smartphones) των πολιτών ως ένα νέο εργαλείο για την βελτίωση του ατομικού και συλλογικού αισθήματος της ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει να ερευνήσει, να σχεδιάσει και να αναπτύξει:

 • Ένα καινοτόμο «οικοσύστημα» από κινητές εφαρμογές που θα επιτρέπει στα smartphones των πολιτών να συλλέγουν, οπτικοποιούν και μοιράζουν πληροφορίες σχετικές με την ασφάλεια μεταξύ τους αλλά και με τις αρμόδιες αρχές
 • Ένα διαδραστικό τεχνολογικό πλαίσιο μεταξύ αρχών και πολιτών μέσω κινητών εφαρμογήν που επιτρέπει με έναν συλλογικό τρόπο την αποτροπή ή τον περιορισμό των συνεπειών από εγκληματικές ενέργειες ή άλλες απειλές.

Ομάδα Έργου

 • Space Hellas - Coordinator
 • Fraunhofer Fokus (Germany)
 • Athena Research and Innovation Center (Greece)
 • SYNYO GmbH SYN (Austria)
 • Infili UK Ltd (UK)
 • Institute of Communication and Computer Systems (Greece)
 • Freie Universität Berlin (Germany)
 • Institute for Criminal Policy Research (UK)
 • Malmö University (Sweden)
 • City of Rome - Roma Capitale (Italy)
 • The London Borough of Waltham Forest (UK)
 • G4S (Bulgaria)
 • City of Prato (Italy)

Συνολικός Προϋπολογισμός

3.934.811 Ευρώ

 return to top

 • CloudSat: Scenarios for Integration of Satellite Components in Future Networks
   

Τίτλος έργου 

CloudSat: Scenarios for Integration of Satellite Components in Future Networks

Πρόγραμμα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος – ESA ARTES 1

Ημερομηνία έναρξης

01–09–2014

Διάρκεια έργου

15 μήνες

Συνοπτική περιγραφή

Το έργο CloudSat ερευνά την εφαρμοσιμότητα των τεχνολογιών εικονικοποίησης (virtualisation) στα δορυφορικά δίκτυα. Στόχος του είναι να προσδιορίσει τα πλεονεκτήματα αλλά και τις προκλήσεις που συνδέονται με την ολοκλήρωση των δορυφορικών δικτύων στα δίκτυα του μέλλοντος, με κύριο όχημα τις τεχνολογίες εικονοποικοίησης.

Για τον σκοπό αυτό, το έργο:

 • Πραγματοποιεί μια ανασκόπηση της τεχνολογικής στάθμισης (state-of-the-art) στους τομείς του Software Defined Networking (SDN) και Network Functions Virtualisation (NFV)
 • Ερευνά την εφαρμοσιμότητα των τεχνολογιών αυτών στις δορυφορικές δικτυακές πλατφόρμες
 • Προσδιορίζει συγκεκριμένα σενάρια και περιπτώσεις χρήσης (use cases) και υπολογίζει το τεχνο-οικονομικό όφελος της κάθε μιας
 • Προδιαγράφει ολοκληρωμένες αρχιτεκτονικές εικονικοποιημένων και ενοποιημένων επίγειων και δορυφορικών δικτύων και πειραματίζεται με αυτές σε ένα εργαστηριακό περιβάλλον
 • Σχεδιάζει έναν οδικό χάρτη (roadmap) με συγκεκριμένες συστάσεις για την μελλοντική εξέλιξη των εικονικοποιημένων δορυφορικών δικτύων

Η Space Hellas είναι ο κύριος ανάδοχος του έργου CloudSat έχοντας αναλάβει τη συνολική διοικητική και τεχνική διαχείριση του έργου.

Ομάδα έργου

 • Space Hellas - Κύριος ανάδοχος
 • Thales Alenia Space (Γαλλία)
 • Telefonica I+D (Ισπανία)
 • ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" (Ελλάδα)

Συνολικός προϋπολογισμός

250,000 Euro


 return to top

 • T-NOVA: Network Functions as-a-Service over Virtualised Infrastructures

   

Τίτλος Έργου

T-NOVA: Network Functions as-a-Service over Virtualised Infrastructures

Πρόγραμμα

EU 7th Framework Programme – ICT – Large-Scale Integrating Project

Ημερομηνία Έναρξης

01-01-2014

Διάρκεια Έργου

36 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Η τεχνολογία Network Function Virtualization (NFV) αφορά τη μετανάστευση (migration) ορισμένων δικτυακών λειτουργιών, που συνήθως εκτελούνται από στοιχεία υλικού (hardware), σε virtualized IT υποδομές, όπου αναπτύσσονται ως συστατικά λογισμικού (software components). Στα πλαίσια αυτά, το έργο T - NOVA εισάγει ένα καινοτόμο enabling framework, το οποίο όχι μόνο επιτρέπει στους network operators να αναπτύσσουν (deploy) virtualized λειτουργίες δικτύου για τις δικές τους ανάγκες, αλλά επιπλέον να τις προσφέρουν στους πελάτες τους ως υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Εικονικές δικτυακές συσκευές (gateways, proxies, firewalls, transcoders, analyzers, κλπ.) μπορούν να παρέχονται on-demand as-a-Service, εξαλείφοντας την ανάγκη για την απόκτηση, εγκατάσταση και συντήρηση εξειδικευμένου hardware στις εγκαταστάσεις των πελατών. Για τον σκοπό αυτό, το T-NOVA σχεδιάζει και αναπτύσσει μια πλατφόρμα διαχείρισης / ενορχήστρωσης για την αυτοματοποιημένη παροχή (provision), διαμόρφωση (configuration), εποπτεία (monitoring) και βελτιστοποίηση (optimization) εικονικοποιημένων Δικτυακών Λειτουργιών ως Υπηρεσία (Network Functions-as-a-Service (NFaaS)) πάνω από virtualized δικτυακές και πληροφοριακές υποδομές. Το T-NOVA εκμεταλλεύεται και επεκτείνει τις υφιστάμενες αρχιτεκτονικές διαχείρισης cloud για την ελαστική παροχή και (ανα-)κατανομή των πληροφοριακών πόρων που διατίθενται για τη φιλοξενία των λειτουργιών δικτύου (Network Functions). Επίσης, αξιοποιεί και επεκτείνει δικτυακές πλατφόρμες καθοριζόμενες από λογισμικό (Software-Defined Networks) με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση της δικτυακής υποδομής.

Στα πλαίσια του έργου, η Space Hellas αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εποπτείας (monitoring) εικονικών δικτυακών συσκευών σε αρχιτεκτονικές υπολογιστικού νέφους (cloud). Με στόχο την εξασφάλιση της υψηλής διαθεσιμότητας (high availability) των εικονικών δικτυακών συσκευών, το σύστημα εποπτεύει την ομαλή λειτουργία τους, ανιχνεύει τυχόν δυσλειτουργίες και αντιδρά σε πραγματικό χρόνο για την αποκατάστασή τους.

Ομάδα Έργου

 • Natl. Centre for Scientific Research "Demokritos" (Greece) – Συντονιστής Έργου
 • ATOS Spain S.A. (Spain)
 • Telefonica I&D (Spain)
 • Hewlett-Packard IIC (Italy)
 • Portugal Telecom Inovação (Portugal)
 • Intel Performance Learning Sols. Ltd (Ireland)
 • PrimeTel PLC (Cyprus)
 • Space Hellas S.A. (Greece)
 • Viotech Communications SARL (France)
 • CloudStreet Oy (Finland)
 • Future Intelligence Ltd (UK)
 • Italtel SpA (Italy) Tech. Ed. Institute of Crete (Greece)
 • Gottfried W. Leibniz Universität Hannover (Germany)
 • University of Milan (Italy)
 • University of Rome 1 (Italy)
 • Fraunhofer FOKUS (Germany)
 • Zurich Univ. of Applied Sciences (Switzerland)

Συνολικός Προϋπολογισμός 

10.027.114 Ευρώ

 επιστροφή στην αρχή

 • PHAROS: Project on a Multi-Hazard Open Platform for Satellite-based Downstream Services

   

Τίτλος Έργου

PHAROS: Project on a Multi-Hazard Open Platform for Satellite-based Downstream Services

Πρόγραμμα

EU 7th Framework Programme – SPACE – Specific-Targeted Research Project

Ημερομηνία Έναρξης

01-12-2013

Διάρκεια Έργου

30 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Το έργο PHAROS επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης, ανοιχτής πλατφόρμας προ-επιχειρησιακών υπηρεσιών η οποία ενσωματώνει διαστημικές τεχνολογίες παρατήρησης γης, τηλεπικοινωνιών και πλοήγησης με σκοπό την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών σε ένα μεγάλο εύρος διαφορετικού τύπου χρηστών και εφαρμογών. Η διαχείριση εφαρμογών πολλαπλών φυσικών κινδύνων, όπως είναι η πρόβλεψη/έγκαιρη διάγνωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, προειδοποίηση / ενημέρωση του πληθυσμού, η παρακολούθηση του περιβάλλοντος, η διαχείριση κρίσεων και η εκτίμηση κινδύνου, γίνεται μέσω μιας ενιαίας, φιλικής προς το χρήστη διεπαφής, για χρήση από πολλούς χρήστες διαφορετικού ρόλου και προφίλ (π.χ. διαχειριστές κρίσης, φορείς εκμετάλλευσης υποδομών ζωτικής σημασίας, ασφαλιστικές εταιρείες, χρήστες της επιστημονικής / ακαδημαϊκής κοινότητας).

Μέσα από μια ευέλικτη, επεκτάσιμη και αρθρωτή αρχιτεκτονική, η πλατφόρμα ενσωματώνει τις ακόλουθες υπηρεσίες οι οποίες βασίζονται σε καινοτόμες τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες εντός της κοινοπραξίας:

 • Υπηρεσία πρόσβασης σε δορυφορικά δεδομένα παρατήρησης Γης και in situ αισθητήρες και επεξεργασία αυτών
 • Υπηρεσίες υποστήριξης απόφασης (decision support) που βασίζονται στη σύντηξη δεδομένων (data fusion) και σε τεχνικές αξιολόγησης κατάστασης (situation assessment)
 • Πλατφόρμα προσομοίωσης για τη μοντελοποίηση φυσικών κίνδυνων και αξιολόγηση κινδύνου
 • Πύλη (gateway) μηνυμάτων προειδοποίησης του πληθυσμού μέσα από διάφορα μέσα επικοινωνίας

Στα πλαίσια του έργου, η Space Hellas αναπτύσσει τον πυρήνα λογισμικού της πλατφόρμας υπηρεσιών (Service Platform), βασιζόμενη σε σύγχρονες τεχνολογίες για την διεπαφή με τα διάφορα υποσυστήματα και την δρομολόγηση των διάφορων δεδομένων και μηνυμάτων με βάση μια ευέλικτη μηχανή ροής εργασιών (workflow engine).

Ομάδα Έργου

 • DLR (Germany) - Συντονιστής
 • Tecnosylva SL (Spain)
 • Avanti Communications Ltd (UK)
 • Space Hellas S.A. (Greece)
 • IQ Wireless GmbH (Germany)
 • Fundacio Pau Costa (Spain)
 • Stichting Platform Mobile Messaging (Netherlands)
 • Eutelsat S.A. (France)

Συνολικός Προϋπολογισμός 

2.499.440 Ευρώ

 επιστροφή στην αρχή

 • ISAES: Interoperable E-Systems for Africa Enhanced by Satellites

   

Τίτλος Έργου

ISAES: Interoperable E-Systems for Africa Enhanced by Satellites

Πρόγραμμα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος - ESA IAP

Ημερομηνία Έναρξης

01-05-2013

Διάρκεια Έργου

12 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Το έργο ISAES ασχολείται με τη διαλειτουργικότητα διαφόρων συστημάτων που απαιτείται να διασυνδεθούν ώστε να επιτρέψουν την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) σε χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Το έργο εστιάζεται σε τεχνικά συστήματα, και συμπληρώνει παράλληλες μελέτες σχετικές με θέματα διακυβέρνησης και κανονισμών. Κύριος στόχος είναι να εξετασθεί το πώς τα δορυφορικά δίκτυα μπορούν να συμπληρώσουν τις επίγειες υποδομές, με σκοπό την βελτιστοποίηση του συστήματος και την ελάττωση του κόστους.

Η Space Hellas συμμετέχει στο έργο συνεισφέροντας στον σχεδιασμό της πλατφόρμας αναφοράς eHealth, εστιάζοντας ειδικά στα υποσυστήματα εκμάθησης (eLearning) και εποπτείας (eSurveillance).

Ομάδα Έργου

 • Indra Sistemas (Spain) – Συντονιστής Έργου
 • Astrium Casa Espacio (Spain)
 • Empirica (Germany)
 • TNO (Netherlands)
 • Space Hellas (Greece)
 • Excelsior (Kenya)
 • Cineca (Italy)
 • Make it Happen (Senegal)
 • Okume AZ (Spain)

Συνολικός Προϋπολογισμός 

 -

 επιστροφή στην αρχή

 • BRESAT: Broadband in EU Regions via Satellite

   

Τίτλος Έργου

BRESAT: Broadband in EU Regions via Satellite

Πρόγραμμα

EU 7th Framework Programme – CIP/PSP – Thematic Network

Ημερομηνία Έναρξης

01-11-2012

Διάρκεια Έργου

36 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

To έργο BRESAT ορίζει κατευθυντήριες γραμμές για την επιτυχή εφαρμογή των δορυφορικών ευρυζωνικών τεχνολογιών πρόσβασης σε περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεισφέροντας στην επίτευξη του στόχου για 100% ευρυζωνική κάλυψη. Υποστηρίζει τους στόχους της ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ατζέντας και υποβοηθά εθνικές τοπικές πρωτοβουλίες. Το έργο BRESAT έχει τους εξής στόχους:

 • Να εκμεταλλευθεί παλαιότερη εμπειρία ώστε να ορίσει τις προϋποθέσεις για την επιτυχή ανάπτυξη των δορυφορικών ευρυζωνικών συνδέσεων σε περιοχές της Ε.Ε.
 • Να προτείνει συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές για το πλαίσιο εφαρμογής των δορυφορικών τεχνολογιών επιτυγχάνοντας βελτιστοποίηση του κόστους
 • Να προβάλλει τα αποτελέσματα του έργου και τη σχετική πληροφορία σε ενδιαφερόμενες περιοχές της Ε.Ε.>/li>
 • Να δημιουργήσει μια τράπεζα πληροφοριών ώστε να υπάρχει πρόσβαση στα αποτελέσματα του έργου ακόμη και μετά το τέλος του.

Ομάδα Έργου

 • Avanti Communications Ltd. (UK) - Συντονιστής
 • Thales Alenia Space (France)
 • Point Topic Ltd (UK)
 • Space Hellas SA (Greece)
 • Hughes Network Systems (UK)
 • Gilat Satellite Networks Ltd (Israel)
 • Eurescom GmbH (Germany)
 • Hellas Sat SA (Greece)
 • MBI SRL (Italy)
 • Department for Business, Innovation and Skills (UK)
 • Ministry of Development (Greece)
 • Regione Toscana (Italy)
 • Region Bretagne (France)
 • Αgency for Sustainable Development (Bulgaria)
 • Municipality of Naxos (Greece)
 • Gobierno de Andalucia (Spain)
 • Ministry of Communications (Cyprus)

Συνολικός Προϋπολογισμός 

483.000 Ευρώ

 επιστροφή στην αρχή

 • φSAT: The Role of Satellite in Future Internet Services

   

Τίτλος Έργου

φSAT: The Role of Satellite in Future Internet Services

Πρόγραμμα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος - ESA ARTES 1

Ημερομηνία Έναρξης

15-06-2011

Διάρκεια Έργου

18 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Το έργο φSAT έχει ως στόχο να μελετήσει και να αξιολογήσει τον πιθανό ρόλο των Δορυφορικών Δικτύων σε σχέση με τις ερευνητικές τάσεις του Μελλοντικού Διαδικτύου (Future Internet, FI) σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης να διερευνήσει σε βάθος την τεχνική σκοπιμότητα και εμπορική βιωσιμότητα της ολοκλήρωσης ένταξης των των Δορυφορικών Δικτύων στα επίγεια δίκτυα στο πλαίσιο του FI.

Οι επιμέρους στόχοι του έργου φSAT είναι οι εξής:

 • Επισκόπηση τεχνολογικής στάθμισης στο πλαίσιο του FI σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • Προσδιορισμός των πλέον κατάλληλων τεχνολογικών λύσεων για την ολοκλήρωση των  Δορυφορικών Δικτύων στο FI
 • Διερεύνηση  των πιθανών σεναρίων ολοκλήρωσης των Δορυφορικών Δικτύων με τα επίγεια δίκτυα στο πλαίσιο του FI
 • Πρόταση και εργαστηριακός έλεγχος (σε επίπεδο λειτουργίας) νέων αρχιτεκτονικών για ολοκληρωμένα επίγεια/δορυφορικά δίκτυα στο πλαίσιο του FI
 • Μελέτη κοινωνικο-οικονομικών ζητημάτων που σχετίζονται με την ολοκλήρωση των  Δορυφορικών Δικτύων στο FI
 • Εκτίμηση της εμπορικής βιωσιμότητας των τεχνολογιών FI για τη μελλοντική εκμετάλλευση υπηρεσιών των  Δορυφορικών Δικτύων
 • Ανάλυση της εξέλιξης των ρόλων των κύριων παραγόντων που προκαλείται από την υιοθέτηση των τεχνολογιών FI στα μελλοντικά Δορυφορικά Δίκτυα;
  Δημιουργία συστάσεων για μελλοντική εργασία και πορεία ανάπτυξης αντιστοίχων τεχνολογιών
 • Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε διεθνή φόρα, συμπεριλαμβανομένων τόσο ακροατηρίων που σχετίζονται με τις δορυφορικές όσο και με τις επίγειες επικοινωνίες.

Η Space Hellas είναι ο κύριος ανάδοχος του έργου φSAT έχοντας αναλάβει τη συνολική διοικητική και τεχνική διαχείριση του έργου.

Ομάδα Έργου

 • Space Hellas ΑΕ (Ελλάδα) - Κύριος Ανάδοχος
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Mobile Multimedia Lab (Ελλάδα)
 • Thales Alenia Space (Γαλλία)

Συνολικός Προϋπολογισμός 

 -

 επιστροφή στην αρχή

 • DOLPHIN: Ανάπτυξη Υπηρεσιών σε Προ-Επιχειρησιακό Επίπεδο για Άκρως Καινοτόμες Δυνατότητες Επιτήρησης των Θαλασσών

   

Τίτλος Έργου

DOLPHIN: Development of Pre-operational Services for Highly Innovative Maritime Surveillance Capabilities

Πρόγραμμα

7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διάστημα – Έργο Ενοποίησης Μεγάλης Κλίμακας

Ημερομηνία Έναρξης

01-06-2011

Διάρκεια Έργου

 30 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Το έργο DOLPHIN επωφελείται από τις προηγούμενες και τρέχουσες προσπάθειες στο πλαίσιο του προγράμματος GMES (Global Monitoring for Environment and Security) και σκοπεύει να αναπτύξει τις βασικές τεχνολογικές και λειτουργικές «gap-filling» καινοτομίες, που οδηγούν μεσοπρόθεσμα σε μια πλήρη και βιώσιμη λειτουργική εκμετάλλευση των ικανοτήτων της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης στις θαλάσσιες πολιτικές εφαρμογές της ΕΕ και κρατών μελών. Το έργο DOLPHIN στοχεύει στην ανάπτυξη των καινούργιων εργαλείων που παρέχουν τις αποτελεσματικές βελτιώσεις των ικανοτήτων τεχνολογικής στάθμισης στη θαλάσσια επιτήρηση όσον αφορά πραγματικές ανάγκες των χρηστών, και συγκεκριμένα μέσω της κάλυψης των αντιστοίχων παρόντων τεχνολογικών κενών. Το DOLPHIN ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες ανάγκες χρηστών, που αφορούν κύριες αντίστοιχες αποστολές χρηστών, μέσω της ανάπτυξης των ενοτήτων υποστήριξης απόφασης (DSM, Desicion Support Modules) που θα ενσωματώνουν καινοτόμα εργαλεία λογισμικού, στοχεύοντας στην κάλυψη των προσδιορισμένων τεχνολογικών κενών σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις και σενάρια που θα καθορίζονται από συγκεκριμένες πολιτικές της ΕΕ και κρατών μελών. Τρεις κύριες πολιτικές περιοχές έχουν επιλεγεί ως εκείνες που χρήζουν βελτίωσης: επιτήρηση συνόρων, ασφάλεια θαλάσσιας κυκλοφορίας και έλεγχος αλιείας. Καθεμιά πολιτική περιοχή έχει τις κατηγορίες χρηστών, που είναι αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους, έτσι ώστε καθεμιά πολιτική περιοχή (σσ, επιτήρηση συνόρων, ασφάλεια θαλάσσιας κυκλοφορίας και έλεγχος αλιείας) θα εξεταστεί μέσω ενός συγκεκριμένου DSM.
Η Space Hellas συμμετέχει ενεργά στο έργο DOLPHIN ως φορέας Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) προκειμένου να αναπτύξει λογισμικό τεχνολογικής στάθμισης για τη σύντηξη δεδομένων προερχόμενων από πολλαπλούς διαφορετικούς ετερογενείς αισθητήρες. Συγκεκριμένα, η Space Hellas θα αναπτύξει λογισμικό που θα επιτρέπει τη συνεχή ολοκλήρωση και τήξη σε πραγματικό χρόνο δεδομένων εισόδου από επίγειες παράκτιες κάμερες στοχεύοντας έτσι να συμβάλει σημαντικά στην ενισχυμένη και άμεση (κοντά σε πραγματικό χρόνο – Near Real Time, NRT) επιτήρηση των θαλασσίων συνόρων κατά μήκος των ελληνικών ανατολικών ακτών.

Κοινοπραξία

 • E-GEOS SPA (Italy) – Συντονιστής Έργου
 • KONGSBERG SATELLITE SERVICES AS (Norway)
 • QINETIQ LIMITED QQ (UK)
 • SYSECO SPRL SYSECO (Belgium)
 • SPACE HELLAS S.A. (Greece)
 • COLLECTE LOCALISATION SATELLITES SA - CLS (France)
 • FORSVARETS FORSKNINGINSTITUTT - FFI (Norway)
 • NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - TNO (Netherlands)
 • DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV - DLR (Germany)
 • SELEX SISTEMI INTEGRATI SPA (Italy)
 • EDISOFT-EMPRESA DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SA (Portugal)
 • EUROPEAN UNION SATELLITE CENTRE - EUSC (Spain)
 • THALES ALENIA SPACE FRANCE (France)
 • Aster (Italy)
 • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (Italy)
 • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA UNIROMA1 (Italy)
 • INSTITUTO DE TELECOMUNICACOES (Portugal)
 • OceanWaveS GmbH (Germany)
 • THALES ALENIA SPACE ITALIA SPA (Italy)
 • GAUSS GESELLSCHAFT FUR ANGEWANDTEN UMWELTSCHUTZ UND SICHERHEIT IM SEEVERKEHR MBH (Germany)

Συνολικός Προϋπολογισμός 

 7.053.005 Ευρώ

 επιστροφή στην αρχή

 • STINGRAY: Satellite-Aided Integrated Sea Border Security

   

Τίτλος Έργου

STINGRAY: Satellite-Aided Integrated Sea Border Security

Πρόγραμμα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA Greece Industry Incentive Scheme – Call II)

Ημερομηνία Έναρξης

01-06-2010

Διάρκεια Έργου

 18 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Βασιζόμενη στη σημαντική εμπειρία που αποκτήθηκε στα πλαίσια της συμμετοχής της στις διάφορες φάσεις του προγράμματος MARISS, η Space Hellas συντονίζει το έργο STINGRAY που στοχεύει στα εξής: προδιαγραφή, σχεδιασμό, ανάπτυξη κι εγκατάσταση μιας πλήρως ενσωματωμένης πλατφόρμας υπηρεσιών λογισμικού που επιτρέπει όλα τα στάδια της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας θαλασσών και ακτών (από τη συλλογή δεδομένων μέχρι την παράδοση τους στο χρήστη) καθώς επίσης και πιλοτική δοκιμή του ολοκληρωμένου συστήματος μέσω των δοκιμών στο πεδίο σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον περιβάλλον με αρκετές προκλήσεις (θαλάσσια ελληνικά σύνορα Ανατολικού Αιγαίου) εμπλέκοντας ενεργά και τους σχετικούς Έλληνες χρήστες.
Συγκεκριμένα, η Space Hellas θα παρέχει στους σχετικούς Έλληνες χρήστες τελικά προϊόντα ενσωματώνοντας SAR (Synthetic Aperture Radar) δορυφορικές εικόνες καθώς οπτικές δορυφορικές εικόνες, που περιλαμβάνουν πληροφορίες σκαφών, μαζί με σχετικές πληροφορίες σκαφών που λαμβάνονται από επίγεια συστήματα AIS (Automatic Identification Systems), παράκτια ραντάρ καθώς και επίγειες παράκτιες κάμερες που θα επιτηρούν τον τομέα των ελληνικών ανατολικών θαλασσίων συνόρων. Το προϊόν εξόδου θα αφορά ένα προϊόν γεωπληροφορικής (GIS) που περιλαμβάνει όλες τις κρίσιμες πληροφορίες για τα προσδιορισμένα ύποπτα σκάφη και τις διαδρομές αυτών, οι οποίες παραδίδονται στον τελικό χρήστη μέσω μιας δικτυακής πύλης για βελτιωμένες υπηρεσίες επιτήρησης θαλασσίων συνόρων κοντά σε πραγματικό χρόνο (NRT, Near Real Time).

Κοινοπραξία

SPACE HELLAS S.A. (Greece) – Κύριος Εργολάβος

Συνολικός Προϋπολογισμός 

 

 επιστροφή στην αρχή

 • AMCOSOP: Ambient Communication for Sense of Presence

   

Τίτλος Έργου

AMCOSOP: Ambient Communication for Sense of Presence

Πρόγραμμα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ambient Assisted Living (AAL) συγχρηματοδοτούμενο από Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και Ευρωπαϊκή Ένωση

Ημερομηνία Έναρξης

01-10-2010

Διάρκεια Έργου

30 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Το ερευνητικό έργο AMCOSOP (Ambient Communication for Sense of Presence) εντάσσεται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Ambient Assisted Living (AAL) του οποίου κεντρικός στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων και η ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης στην Ευρώπη μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Συγκεκριμένα, το έργο AMCOSOP θα αναπτύξει ένα σύστημα βασισμένο σε προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής, επικοινωνιών και αισθητήρων που θα προσφέρει προσωποποιημένες (personalised) υπηρεσίες σε ηλικιωμένους ώστε να «αισθάνονται» εξ’ αποστάσεως την παρουσία και διαθεσιμότητα των συγγενών, φίλων και ιατρικού προσωπικού, καταπολεμώντας με τον τρόπο αυτό δραστικά τη μοναξιά. Το σύστημα AMCOSOP αναμένεται να ενισχύσει την κοινωνικότητά των ηλικιωμένων, να βελτιώσει την επικοινωνία τους με το οικείο περιβάλλον τους και να τους ενθαρρύνει να συμμετάσχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες με σημαντικά οφέλη για τους ίδιους, την υγεία και την ποιότητα ζωής τους.

www.amcosop.eu

 

Κοινοπραξία

 • Tampere University of Technology (Finland) – Συντονιστής Έργου
 • Center for Usability Research & Engineering (Austria)
 • Space Hellas ΑΕ (Greece)
 • Άγιος Γεώργιος ΑΕ (Greece)
 • Pirkanmaan Senioripalvelu Oy (Finland)

Συνολικός Προϋπολογισμός 

 2.4 εκ. ευρώ

 επιστροφή στην αρχή

 • FISI: Future Integral Satcom Initiative

   

Τίτλος Έργου

FISI: Future Integral Satcom Initiative

Πρόγραμμα

7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών – Δράση Υποστήριξης και Συντονισμού

Ημερομηνία Έναρξης

01-09-2010

Διάρκεια Έργου

24 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Το έργο FISI αποτελεί υποστηρικτική δράση στήριξης της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για τις Δορυφορικές Επικοινωνίες (Integral Satcom Initiative, ISI), που εντάσσονται στην ευρύτερη περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το FISI στοχεύει στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας ISI για τον καθορισμό στρατηγικού οράματος όσον αφορά τις προτεραιότητες έρευνας και ανάπτυξης έτσι ώστε να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας των Δορυφορικών Επικοινωνιών στο εξελισσόμενο πλαίσιο των ΤΠΕ αλλά και την ανάδειξη των νέων αρχιτεκτονικών Δορυφορικών Επικοινωνιών που ανταποκρίνονται σε καίριους πολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο FISI αποτελεί τον διάδοχο του έργου “sISI”στα πλαίσια του FP7 ICT.
Η Space Hellas εμπλέκεται ενεργά στην Ενότητα Εργασίας WP1 του έργου FISI όπου είναι αρμόδια για να δώσει έμφαση στην προστιθέμενη αξία των αναδυόμενων αρχιτεκτονικών Δορυφορικών Επικοινωνιών που καλύπτουν τις απαιτήσεις του Μελλοντικού Διαδικτύου (Future Internet) και της Παγκόσμιας Υπηρεσίας (Universal Service). Επιπλέον, στα πλαίσια της ενεργού συμμετοχής της στην ISI, η Space Hellas κατέχει την Προεδρία της Ομάδας Εργασίας για το Μελλοντικό Διαδίκτυο και είναι επίσης Μέλος του ISI Steering Council (Τομέας ΜΜΕ).

www.f-isi.org

 

Κοινοπραξία

 • Thales Alenia Space – France (FR) – Συντονιστής Έργου
 • DLR German Aerospace Centre (DE)
 • University of Bologna (I)
 • Space Hellas S.A. (GR)
 • Rose Vision (ES)
 • Telespazio (I)
 • Astrium S.A.S (FR)

Συνολικός Προϋπολογισμός 

 648.473 ευρώ

επιστροφή στην αρχή

 

 • GRABEL: GNSS Reconfigurable Antenna Based Enhanced Localization (FP7 SME)

   

Τίτλος Έργου

 GRABEL: Ακριβής Εντοπισμός Θέσης Βασισμένος στη Τεχνολογία Επαναπροσδιοριζόμενων Κεραιών GNSS (FP7 SME)   

Πρόγραμμα

 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Έρευνα προς Όφελος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

Ημερομηνία Έναρξης

01-06-2009

Διάρκεια Έργου

24 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Το έργο GRABEL αποτελεί μια ερευνητική πρωτοβουλία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με στόχο τη διερεύνηση της από κοινού χρήσης εξελιγμένων τεχνολογιών επαναπροσδιοριζόμενων (reconfigurable) κεραιών και αλγορίθμων προσανατολισμού του λοβού ακτινοβολίας (beamforming) για τη βελτίωση των δυνατοτήτων προσδιορισμού θέσης των σύγχρονων δεκτών GNSS (Global Navigation Satellite Systems - συμπεριλαμβανομένου GPS και Galileo) σε περιβάλλοντα διάδοσης εξωτερικού (outdoor) και ελαφρώς-εσωτερικού (light-indoor) χώρου.

Κάτω από συνθήκες καλής διάδοσης σήματος (όπως π.χ. εξωτερικοί χώροι με καθαρή οπτική επαφή (LOS)), οι περισσότεροι δέκτες GNSS είναι σε θέση να παρέχουν δυνατότητες πλοήγησης με ακρίβεια μερικών μέτρων. Ωστόσο, η διάδοση του σήματος συχνά χαρακτηρίζεται από την απουσία ισχυρής οπτικής επαφής, την παρουσία πολλών μη-LOS συνιστωσών σήματος από πολυδιαδρομική (multipath) διάδοση, την παρουσία πηγών ισχυρής παρεμβολής, την παρουσία πηγών θορύβου και άλλες πηγές εξασθένησης της ποιότητας λήψης του GNSS σήματος, το οποίο είναι ήδη αρκετά εξασθένημενο ως προερχόμενο από το διάστημα. Η παραπάνω κατάσταση συναντάται αρκετά συχνά ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα εξωτερικών χώρων και αστικές περιοχές.

Την ίδια χρονική στιγμή, η ζήτηση για ακριβή και αξιόπιστο προσδιορισμό θέσης σε εξωτερικούς κι εσωτερικούς χώρους αυξάνεται συνεχώς. Οι απαιτήσεις για υπηρεσίες εντοπισμού θέσης (LBS) γίνονται ολοένα και πιο υψηλές παράλληλα με την εξάπλωση των χρηστών τους.

Για τους παραπάνω λόγους, οι δέκτες GNSS πρέπει να εξελιχθούν ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες ακόμα πιο απαιτητικών εφαρμογών ως προς την ταχύτητα, αξιοπιστία και ακρίβεια προσδιορισμού θέσης. Το έργο GRABEL μελετά, ερευνά, σχεδιάζει και αναπτύσσει βελτιωμένες τεχνικές δεκτών GNSS που κάνουν αποδοτικότερη χρήση του εξασθενημένου σήματος GNSS μειώνοντας παράλληλα τις δυσμενείς επιδράσεις της πολυδιαδρομικής διάδοσης, των διαλείψεων, των παρεμβολών και των φαινομένων σκίασης. Η βασική ιδέα του GRABEL είναι η από κοινού χρήση βελτιστοποιημένων αλγορίθμων beamforming (π.χ., τεχνικές MIMO) και τεχνολογιών επαναπροσδιοριζόμενων κεραιών με σκοπό την κατακόρυφη βελτίωση της απόδοσης κι αξιοπιστίας των δεκτών GNSS αλλά και, γενικότερα, των ασυρμάτων δεκτών.

Η παραπάνω από κοινού χρήση βελτιστοποιημένων αλγορίθμων beamforming και τεχνολογιών επαναπροσδιοριζόμενων κεραιών καθιστά ικανούς τους δέκτες GNSS να προσεγγίσουν τα θεωρητικά όρια απόδοσης, προσφέροντας παράλληλα αυξημένες δυνατότητες πλοήγησης και προσδιορισμού θέσης σε δυναμικά εναλλασσόμενα περιβάλλοντα εξωτερικών και ελαφρώς-εσωτερικών χώρων. Υπ’ αυτή την έννοια, το φιλόδοξο έργο GRABEL ανοίγει την πόρτα σε μια νέα γενιά υπηρεσιών προσδιορισμού θέσης LBS για περιβάλλοντα ανοιχτών και κλειστών χώρων.

Η Space Hellas συμμετέχει στο έργο GRABEL ως Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) έχοντας ως κύρια συνεισφορά την προσδιορισμό και έλεγχο λειτουργίας κι αξιοπιστίας σε πραγματικές συνθήκες των προσφερόμενων εφαρμογών και υπηρεσιών. Επίσης, η Space Hellas συμμετέχει στον ορισμό της αρχιτεκτονικής και στην αξιολόγηση της επίδοσης του συστήματος, που θα προκύψει τελικά από το έργο GRABEL.

http://grabel.eclexys.com

 

Κοινοπραξία

 • ECLEXYS S.A.G.L. (CH) - Συντονιστής Έργου
 • CSEM (Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique) S.A. (CH)
 • SAPHYRION S.A.G.L. (CH)
 • NAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) - Instituto di Radioastronomia (IT)
 • POLE STAR S.A. (FR)
 • MOBICS Ltd (GR)
 • Space Hellas S.A. (GR)

Συνολικός Προϋπολογισμός 

1.53 εκ. ευρώ

επιστροφή στην αρχή    

 

 
 • SFEDONA - Αυτοματοποιήμενο Σύστημα Πυρανίχνευσης βασισμένο στη Τεχνολογία Δορυφορικών Επικοινωνιών (ESA ARTES)
   

Τίτλος Έργου

SFEDONA (Satellite-based FirE DetectiON Automated system)

Πρόγραμμα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος  - ESA ARTES 34

Ημερομηνία Έναρξης

15-04-09

Διάρκεια Έργου

15 μήνες

Ιστοσελίδα Έργου  http://telecom.esa.int/telecom/www/object/index.cfm?fobjectid=29777

Συνοπτική Περιγραφή

Κατά τη διάρκεια των περασμένων πρόσφατων καλοκαιρινών περιόδων, οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές, κυρίως Μεσογειακές, χώρες αποτελούν ένα ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο με καταστρεπτικές συνέπειες για την κοινωνία και το περιβάλλον. Αυτό οφείλεται πρωτίστως στις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα και γενικότερα στη Μεσόγειο κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο (π.χ., ημίξηρο κλίμα, παρατεταμένη ανομβρία), στη μεγάλη επιφάνεια κάλυψης των δασικών περιοχών αλλά και στην ιδιόμορφη βλάστηση και μορφολογία του εδάφους. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η εδαφική μορφολογία της σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό δύσβατων νησιωτικών κι ορεινών ελληνικών περιοχών δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της πυρανίχνευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές της καλοκαιρινής περιόδου 2007 που έπληξαν τη χώρα μας.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το έργο SFEDONA στοχεύει στον λεπτομερή σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, πειραματικό έλεγχο κι επίδειξη ορθής λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου ευφυούς πλήρους συστήματος πυρανίχνευσης και συναγερμού που αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες βασισμένες σε οπτικές κάμερες και αισθητήρες, μετεωρολογικούς σταθμούς, δορυφορικές και επίγειες ασύρματες τηλεπικοινωνίες καθώς και μοντέρνες τεχνολογίες λογισμικού.

Σημαντικό μέρος του έργου επικεντρώνεται στην αξιολόγηση του συστήματος μέσω  της εκτέλεσης εκτεταμένων δοκιμών πεδίου με την ενεργό συμμετοχή τελικών χρηστών του δημοσίου τομέα.

Το τελικό αποτέλεσμα και προϊόν του έργου SFEDONA είναι ένα ολοκληρωμένο ευφυές “end-to-end” σύστημα που θα προσφέρει πλήρεις λύσεις πυρανίχνευσης και συναγερμού στους διαφόρους τελικούς χρήστες, όπως είναι οι Νομαρχίες, οι Δήμοι, οι Κοινότητες, οι ΤΕΔΚ καθώς και οι ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων που τελούν υπό την απειλή πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, οι προσφερόμενες υπηρεσίες του συστήματος SFEDONA στον τελικό χρήστη είναι οι εξής:

 • Συνεχής 24/7 παρακολούθηση κι έλεγχος από κεντρικό σημείο απομακρυσμένων περιοχών που τελούν υπό την απειλή (κυρίως) δασικών πυρκαγιών.
 • Γρήγορη κι έγκαιρη ανίχνευση έκτακτων περιστατικών πυρκαγιών καθώς επίσης άμεση δημιουργία και μετάδοση στο χρήστη συναγερμού με βάση την επεξεργασία διαφορών τοπικών δεδομένων που αφορούν την εν λόγω κρίσιμη περιοχή χάρη σε εξειδικευμένη εφαρμογή λογισμικού.
 • Άμεση αναγνώριση της ακριβούς τοποθεσίας της εστίας πυρκαγιών και απεικόνισή της σε ψηφιακούς χάρτες με τη βοήθεια εξειδικευμένης φιλικής προς το χρήστη εφαρμογής λογισμικού GIS (γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών).
 • Πρόβλεψη της διάδοσης πυρκαγιάς σε μια περιοχή με βάση εξειδικευμένους ευφυείς αλγορίθμους λογισμικού κι επεξεργασία δεδομένων προερχόμενων από τοπικούς περιβαλλοντικούς αισθητήρες και μετεωρολογικούς σταθμούς, που είναι εγκατεστημένοι στην εν λόγω κρίσιμη περιοχή.

Το έργο SFEDONA συγχρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος στα πλαίσια του ARTES 3/4 Telecom – Products Programme
(http://telecom.esa.int/artes34)

 

επιστροφή στην αρχή    

 

 • sISI: Δράση Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Δορυφορικών Επικοινωνιών ISI (Integral Satcom Initiative) (FP7 ICT)  
   

Τίτλος Έργου

sISI - Support action to the Integral Satcom Initiative (ISI)

Πρόγραμμα

7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών – Δράση Υποστήριξης και Συντονισμού

Ημερομηνία Έναρξης

01-01-08

Διάρκεια Έργου

36 μήνες

Ιστοσελίδα Έργου  www.s-isi.org

Συνοπτική Περιγραφή

Το έργο sISI αποτελεί υποστηρικτική δράση που σκοπό έχει να παρακινήσει την ενεργό συμμετοχή κι ενασχόληση όλων των ενδιαφερομένων παραγόντων στην Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα υπεύθυνη για τις Δορυφορικές Επικοινωνίες (Integral Satcom Initiative, ISI), που εντάσσονται στην ευρύτερη περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών.

Η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα ISI αποτελεί φορέα καθοδηγούμενο από τη βιομηχανία, που σκοπό έχει να συγκεντρώσει και να προωθήσει όλες τις πτυχές των δορυφορικών επικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα, η ISI απευθύνεται στις δορυφορικές επικοινωνίες ευρυεκπομπής (broadcasting), ευρυζωνικές (broadband) και κινητές (mobile) δορυφορικές επικοινωνίες, καθώς επίσης στη σύγκλιση αυτών αλλά και στην επιτυχή ενσωμάτωσή τους στις υποδομές τηλεπικοινωνιακών δικτύων παγκόσμιας κάλυψης. Η ISI υποστηρίζει κάθε είδους διαστημικών επικοινωνιών και βιομηχανικής αξιοποίησης του διαστήματος. Αποτελεί μια από τις 6 Τεχνολογικές Πλατφόρμες που συμπεριελήφθησαν στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών. Αυτή τη στιγμή (Απρίλιος 2008) απαριθμεί 174 οργανισμούς-μέλη προερχόμενα από 27 διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων Κρατών Μελών (Member States), Νέων Κρατών Μελών (New Member States), Συνδεδεμένων Υποψηφίων Χωρών (Associated Candidate Countries) και Χωρών Διεθνούς Συνεργασίας (International Cooperation).

Το έργο sISI παρέχει όλη την απαραίτητη υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα ISI έτσι ώστε να τη μετατρέψει σε μια αποδοτική πλατφόρμα, ικανή να παρέχει πληθώρα συναφών ευκαιριών σε όλους τους συμμετέχοντες οργανισμούς-μέλη. Ο βασικός στόχος του έργου sISI είναι να υποστηρίξει την επιτυχή αναθεώρηση, υλοποίηση και γνωστοποίηση στο ευρύ κοινό της Ατζέντας Στρατηγικής Έρευνας (Strategic Research Agenda, SRA) της πλατφόρμας ISI. 

Προς αυτή τη κατεύθυνση, οι πιο συγκεκριμένοι στόχοι του έργου sISI είναι οι εξής:

 • Να παρακινεί την ενεργό συμμετοχή κι ενασχόληση όλων των πιθανών ενδιαφερομένων παραγόντων στην Έρευνα κι Ανάπτυξη (R&D) των δορυφορικών επικοινωνιών.
 • Να υποστηρίζει όλες τις δράσεις που αναλαμβάνει η πλατφόρμα ISI κι αφορούν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και των διαφόρων Κρατών για το διάστημα
 • Να υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες της πλατφόρμας ISI.
 • Να υποστηρίζει όλες τις δράσεις που αναλαμβάνει η πλατφόρμα ISI κι αφορούν θέματα προτυποποίησης και ρυθμιστικών αρχών.
 • Να υποστηρίζει όλες τις δράσεις που αναλαμβάνει η πλατφόρμα ISI κι αφορούν τους τελικούς χρήστες των τεχνολογιών δορυφορικών επικοινωνιών, με ιδιαίτερη μνεία στους ιδρυματικούς χρήστες αλλά και σε άλλες κατηγορίες χρηστών
 • Να υποστηρίζει όλες τις δράσεις που αναλαμβάνει η πλατφόρμα ISI κι αφορούν όλα τα τεχνολογικά θέματα δορυφορικών επικοινωνιών.
 • Να υποστηρίζει την επιτυχή ανανέωση κι ενημέρωση της ISI SRA, βασισμένης σε σύγχρονες τεχνολογικές προτεραιότητες
 • Να υποστηρίζει την επιτυχή προώθηση, διαφήμιση και γνωστοποίηση στο ευρύ κοινό της ISI SRA.

Στο έργο sISI, η Space Hellas κατέχει τη θέση Επικεφαλή Συντονιστή του Πακέτου Εργασίας που είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων της ISI σε σχέση με τις πολιτικές της ΕΕ, του ESA και των διαφόρων Κρατών για το διάστημα. Προς αυτή τη κατεύθυνση, η Space Hellas παρακολουθεί από κοντά τις πολιτικές της EU, του ESA και των διαφόρων Κρατών σχετικά με το διάστημα, ενθαρρύνει και διευκολύνει τη συμμετοχή νέων οργανισμών στην ISI σε παγκόσμια κλίμακα, οργανώνει και προωθεί το Mirror Group της ISI μέσω συναντήσεων με Τοπικούς Φορείς και Εθνικά Σημεία Επαφής, και υποστηρίζει την αλληλεπίδραση και συντονισμό μεταξύ της πλατφόρμας ISI με άλλες συναφείς Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες, που εντάσσονται στην περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Επιπρόσθετα, η Space Hellas ασχολείται με τη στενή παρακολούθηση και συντονισμό των επιδείξεων και δοκιμών (trials and demonstrations) στις δορυφορικές επικοινωνίες, που πραγματοποιούνται στην Ευρώπη. Επιπλέον, η Space Hellas κατέχει τη θέση Μέλους στο Ανώτερο Διοικητικό Συμβούλιο της ISI ενώ επίσης κατείχε τη θέση Αντιπροέδρου της ISI κατά το έτος 2007.

Κοινοπραξία

 • Telespazio (I) – Συντονιστής Έργου
 • University of Bologna (I)
 • DLR German Aerospace Centre (DE)
 • Space Hellas S.A. (GR)
 • Rose Vision (ES)
Συνολικός Προϋπολογισμός  1.42 εκ. ευρώ

επιστροφή στην αρχή    

 • MARISS – Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Ασφάλειας Θαλασσών
   

Τίτλος Έργου

MARISS - Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Ασφάλειας Θαλασσών

Πρόγραμμα

ESA GMES

Ημερομηνία Έναρξης

01-01-07 (Φάση 2)

Διάρκεια Έργου

10 μήνες (Φάση 2)

Συνοπτική Περιγραφή

Το MARISS είναι ένα έργο Παρατήρησης Γης (Earth Observation) ή Τηλεπισκόπισης, το οποίο εστιάζεται στην ασφάλεια των Ευρωπαϊκών θαλασσών. Το MARISS υποστηρίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) στα πλαίσια του προγράμματος GMES (Global Monitoring for Environment and Security). Προάγει την χρήση δορυφόρων για σκοπούς δημοσίου ενδιαφέροντος στην ευαίσθητη περιοχή της θαλάσσιας ασφάλειας.

Ο πρωταρχικός στόχος του MARISS είναι να παρέχει υπηρεσίες σε ομάδες φορέων, οι οποίοι ενδιαφέρονται για θέματα σχετικά με την θαλάσσια ασφάλεια της Ευρώπης. Αυτές οι ομάδες περιλαμβάνουν κέντρα παραγωγής πολιτικών, κυβερνητικές υπηρεσίες και δημόσιους οργανισμούς και φορείς.

Το πορτφόλιο των υπηρεσιών του MARISS αναπτύχθηκε ώστε να εκπληρώσει τις πλέον σημαντικές ανάγκες πληροφόρησης των Ευρωπαίων συμμετεχόντων φορέων στην ασφάλεια των θαλασσών και οι οποίες μπορούν να παρασχεθούν με την χρήση δεδομένων παρατήρησης γης. Οι υπηρεσίες MARISS περιλαμβάνουν:

 • Ανίχνευση πλοίων σε ανοιχτή θάλασσα
 • Ανίχνευση πλοίων στις ακτογραμμές
 • Ανίχνευση ανωμαλειών σε Κρίσιμες Περιοχές
 • Υποστήριξη λήψης αποφάσεων

Τα στοιχεία των υπηρεσιών θαλάσσιας ασφάλειας καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο πολιτικών τομέων, χρηστών και υπηρεσιών πληροφόρησης.

Μία από τις βασικές ολοκληρωμένες υπηρεσίες GMES είναι η επίβλεψη θαλασσίων συνόρων, η οποία απαιτεί την ολοκλήρωση παράκτιων ραντάρ, συστημάτων ανίχνευσης πλοίων, συστημάτων διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας (Vessel Traffic Management Systems - VTS) και συστημάτων αυτόματης ταυτοποίησης (Automatic Identification Systems - AIS), με δεδομένα από αέρος και δεδομένα παρατήρησης γης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το MARISS σκοπεύει να συγχωνεύσει αυτούς τους διαφορετικούς τύπους δεδομένων, να βελτιώσει περαιτέρω την παρεχόμενη πληροφορία, και τέλος να επιτύχει την ενοποίηση επιχειρησιακών υπηρεσιών ασφάλειας των θαλασσών.

Η Space Hellas συμμετέχει στο έργο ως πάροχος υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, προσφέροντας προϊόντα της υπηρεσίας MARISS κατάλληλα διαμορφωμένα στις ανάγκες  των Ελλήνων χρηστών. Η παρεχόμενη υπηρεσία ολοκληρώνει επίγεια δεδομένα με δεδομένα γεο-παρατήρησης διαφανώς . Συγκεκριμένα, η Space Hellas θα παρέχει στο Ελληνικό Λιμενικό Σώμα (που αποτελεί τον βασικό Έλληνα χρήστη) προϊόντα που θα ολοκληρώνουν πληροφορίες ανίχνευσης πλοίων από δορυφορικές εικόνες SAR/VHR με δεδομένα από σύστημα AIS. Το αποτέλεσμα είναι ένα προϊόν γεωπληροφορίας με διάφορα επίπεδα πληροφόρησης τα οποία εμπεριέχουν στοιχεία όπως:

 • Αναγνωρισμένα ύποπτα πλοία
 • Δρομολόγια που ακολουθήθηκαν
 • Ύποπτα δρομολόγια βασισμένα σε ιστορικό
 • Δορυφορικές Εικόνες SAR/VHR
 • Αναφορές ανίχνευσης

Τα προϊόντα θα είναι προσβάσιμα μέσω δικτυακού πόρταλ.

Κοινοπραξία

 • Telespazio (Συντονιστής)
 • CLS
 • D'Appolonia
 • Definiens
 • DLR
 • EADS/Astrium
 • EDISOFT
 • EUSC
 • GMV
 • JRC
 • K-SAT
 • NOA/ISARS
 • Qinetiq
 • SELEX-SI
 • SPACE HELLAS
 • SkySoft
 • Starlab
 • Thales Communications
 • Thales/Alenia Space 

 

επιστροφή στην αρχή  

 • MAESTRO : Εφαρμογές και υπηρεσίες για κινητούς χρήστες βασισμένες στη συνδυασμένη χρήση δορυφορικών και επίγειων κινητών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (FP6 IST)
   

Τίτλος Έργου

MAESTRO - Mobile Applications & Services based on Satellite & Terrestrial Interworking

Πρόγραμμα

EU 6 th Framework Programme – IST – Integrated Project

Ημερομηνία Έναρξης

01-01-04

Διάρκεια Έργου

24 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Σκοπός του έργου MAESTRO (Mobile Applications & Services based on Satellite & Terrestrial Interworking) ήταν η μελέτη της υλοποίησης καινοτόμων τεχνολογιών στα συστήματα δορυφορικών κινητών τηλεπικοινωνιών, στοχεύοντας στην ενοποίηση και τη διασυνεργασία τους με επίγεια δίκτυα κινητών τηλεπικοινωνιών τρίτης γενιάς (3G) και πέραν της 3ης γενιάς (beyond 3G).

Το MAESTRO στόχευε στον προσδιορισμό και την επιβεβαίωση των πιο κρίσιμων υπηρεσιών, χαρακτηριστικών και λειτουργιών των αρχιτεκτονικών δορυφορικών συστημάτων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ενοποίησης με υποδομές επίγειων συστημάτων. Σκοπός του MAESTRO ήταν όχι μόνο η αξιολόγηση της οικονομικής και τεχνικής σκοπιμότητας των δορυφορικών συστημάτων, αλλά και η ανάδειξη των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων όταν ενεργούν συμπληρωματικά με τα επίγεια συστήματα.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το MAESTRO αξιολόγησε και επέκτεινε μεγάλο μέρος των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων των έργων IST/FP5 MoDIS και SATIN, καθώς και ερευνητικών δραστηριοτήτων των ESA και CNES που έχουν συμβάλλει ουσιαστικά στην αποτύπωση της συνολικής σκοπιμότητας των προτεινόμενων τεχνολογιών.

Στα πλαίσια του MAESTRO συνεργάστηκαν ενεργά οι πρωταγωνιστές των βιομηχανιών δορυφορικών και κινητών επικοινωνιών, ραδιοτηλεοπτικοί και τηλεπικοινωνιακοί φορείς καθώς και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια με κοινό στόχο τη δημιουργία και προάσπιση καινοτόμων και συγκλινουσών λύσεων ώστε να επιτευχθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη:  

 • Η επιτυχής και οικονομική ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών τρίτης γενιάς σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών
 • Η άμβλυνση του «ψηφιακού χάσματος» μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών καθώς επίσης και μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, με την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας υπηρεσιών σε ετερογενή δίκτυα GPRS/UMTS.
 • Η αξιολόγηση της επιλογής αυτής σε σχέση με την ανάπτυξη αξιόπιστης υποδομής προσαρμοσμένης στις ανάγκες προστασίας του κοινού και διαχείρισης κρίσεων σε πλήρη συμμόρφωση με τις επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, π.χ. GMES (Global Monitoring for Environment and Security)) και PPDR (Public Protection and Disaster Relief).

Κοινοπραξία

 • Alcatel Space (F) - Συντονιστής
 • Motorola Semiconductor SAS (F)
 • LogicaCMG UK Limited (UK)
 • Agilent Technologies Belgium S.A. (B)
 • Ascom Systec AG (CH)
 • University College London (UK)
 • Universita Di Bologna (I)
 • University of Surrey (UK)
 • Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der angewandten Forschung e.V. (D)
 • UDCast (F)
 • Space Hellas S.A. (EL)
 • Ercom Engineering Reseaux Communications (F)
 • AWE Communications Gmbh (D)
 • GFI Consulting (F)
 • SES ASTRA (L)
 • British Telecommunications plc (UK)
 • E-TF1 (F)
 • Bouygues Telecom (F)
 • Alcatel CIT (F)
 • Alcatel SEL AG (D)

Συνολικός Προϋπολογισμός

10.15 εκ. ευρώ

επιστροφή στην αρχή    

 

 

 • MoSSA : Δράση ειδικής υποστήριξης στο Advanced Satellite Mobile System Task Force (FP6 IST)
   

Τίτλος Έργου

MoSSA - Advanced Satellite Mobile System-Task Force Specific Support Action

Πρόγραμμα

EU 6 th Framework Programme – IST – SSA

Ημερομηνία Έναρξης

01-01-04

Διάρκεια Έργου

30 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Το έργο MoSSA αποτέλεσε Δράση Ειδικής Υποστήριξης (SSA – Specific Support Action) για την Ειδική Ομάδα Εξελιγμένων Συστημάτων Δορυφορικών Κινητών Τηλεπικοινωνιών (ASMS-TF - Advanced Satellite Mobile Systems Task Force). Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη της υπάρχουσας κοινότητας δορυφορικών συστημάτων η οποία έχει συσπειρωθεί μέσω της ASMS-TF, ώστε να επιτευχθεί ο συντονισμός της σχέσης της με τον «υπόλοιπο κόσμο», και ειδικότερα στα πλαίσια του Έκτου Προγράμματος – Πλαισίου (FP6).

Το MoSSA ενήργησε ώστε να προασπίσει και να διευκολύνει τη διάχυση των θέσεων της ASMS-TF που συνδέονται με έργα του Έκτου Προγράμματος – Πλαισίου τα οποία σχετίζονται με τις δορυφορικές κινητές τηλεπικοινωνίες και τη βιομηχανία δορυφορικών συστημάτων κινητών τηλεπικοινωνιών καθώς και με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA). Στα πλαίσια αυτά, το MoSSA, μέσω του Έκτου Προγράμματος – Πλαισίου, παρείχε ένα σημείο συντονισμού των προσπαθειών του κλάδου σε σχέση με όλα τα θέματα που άπτονται της «ενσωμάτωσης» των δορυφόρων στα συστήματα και τις εφαρμογές κινητών τηλεπικοινωνιών.

Όντας Δράση Ειδικής Υποστήριξης, το MoSSA  συνεισέφερε στην ενημέρωση του κοινού για τις δυνατότητες των δορυφόρων, ώστε να αναπτυχθούν κοινές θέσεις ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους πρωταγωνιστές, όπου εφικτό, εν όψει της υποβολής περαιτέρω προτάσεων προς τα όργανα λήψης αποφάσεων, όπως είναι για παράδειγμα οι Θεσμικοί Φορείς ή οι Φορείς Χάραξης Πολιτικών.

Το ASMS-TF αποτελεί ανεξάρτητο φορέα καθοδηγούμενο από τη βιομηχανία, που σκοπό έχει την επιτυχημένη εισαγωγή και ανάπτυξη προηγμένων – περιλαμβανομένων των τρίτης γενιάς και πέρα της τρίτης γενιάς (3G and beyond) – συστημάτων και υπηρεσιών δορυφορικών κινητών τηλεπικοινωνιών. Η Ειδική Ομάδα συγκροτήθηκε το Μάρτιο του 2001, με την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, και αυτή τη στιγμή αριθμεί περισσότερα από 60 μέλη.

Το έργο της Ειδικής Ομάδας εστιάζεται στις στρατηγικές συστημάτων και υπηρεσιών που εκμεταλλεύονται τα μοναδικά, συμπληρωματικά χαρακτηριστικά που προσφέρουν τα δορυφορικά συστήματα, όπως είναι η κάλυψη ευρείας περιοχής και η αποδοτική εκπομπή και πολυεκπομπή (broadcasting/multicasting).
Η Ειδική Ομάδα εξετάζει επίσης τις τεχνολογικές και εμπορικές λεπτομέρειες της πιθανής σύγκλισης συστημάτων εκπομπής και κινητών τηλεπικοινωνιών, καθώς και την πιθανότητα στενότερης και αμοιβαία ωφέλιμης διασυνεργασίας με τα επίγεια δίκτυα κινητών τηλεπικοινωνιών. Η Ειδική Ομάδα θεωρεί ότι η παροχή στοιχείων και υποστήριξης στους οργανισμούς τυποποίησης και τις ρυθμιστικές αρχές αποτελεί αναπόσπαστη συνιστώσα του έργου της.

Η Space Hellas κατέχει τη θέση αντιπροέδρου της ASMS-TF, καθώς και τη θέση προέδρου της Ομάδας Εργασίας «Επιδείξεις και Δοκιμές» (Demonstrations and Trials).


 

Κοινοπραξία

 • Telespazio (I) - Συντονιστής
 • Universita Di Bologna (I)
 • Space Hellas S.A. (EL)
 • Alcatel Space (F)
 • ESYS (UK)
 • Rose Vision (ES)

Συνολικός Προϋπολογισμός

0.74 εκ. ευρώ

επιστροφή στην αρχή    

 

 

 • MOBILEARN : Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων και εκπαιδευτικών μεθόδων για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών νέας γενιάς (FP5 IST)
   

Τίτλος Έργου

MOBILEARN - Next-generation paradigms and interfaces for technology supported learning in a mobile environment exploring the potential of ambient intelligence

Πρόγραμμα

EU 5 th Framework Programme – IST

Ημερομηνία Έναρξης

01-07-02

Διάρκεια Έργου

30 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

To MOBILearn στοχεύει στη διερεύνηση προσεγγίσεων και μεθόδων που σχετίζονται με τον περιβάλλοντα χώρο (context) και την επίδραση τους στην καθημερινή μη οργανωμένη/ανεπίσημη εκμάθηση (informal learning), καθώς και στην εκπαίδευση που βασίζεται σε επίλυση προβλημάτων (problem-based learning). Το εκπαιδευτικό περιβάλλον του έργου συμπεριλαμβάνει κινούμενους χρήστες. Οι κυριότεροι στόχοι του έργου είναι:

1. Ο καθορισμός μοντέλων που υποστηρίζονται θεωρητικά και επιβεβαιώνονται εμπειρικά για:

 • Την αποδοτική εκμάθηση/εκπαίδευση και καθοδήγηση σε ένα περιβάλλον που τόσο εκπαιδευτές όσο και εκπαιδευόμενοι είναι εν κινήσει
 • Τη σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου για τηλε-εκπαίδευση και ειδικότερα για το κινητό περιβάλλον

2. Η ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής και ενός μοντέλου αναφοράς για εκπαίδευση σε κινητό περιβάλλον που να είναι ελκυστική σε οργανισμούς κλειδιά τόσο στον Ευρωπαϊκό χώρο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το μοντέλο αναφοράς υποστηρίζει:

 • Προσαρμοζόμενες διεπαφές ανθρώπου μηχανής (Adaptive Human Ιnterfaces) στην εκάστοτε κινητή συσκευή που χρησιμοποιείται, και σε συνάρτηση με τη φύση των άλλων χαρακτηριστικών της (π.χ. διαθέσιμη ταχύτητα-bandwidth, κόστος) καθώς και σε συνδυασμό με τη διάχυτη ευφυΐα (ambient intelligence) που είναι διαθέσιμη στον εκάστοτε χώρο
 • Εργαλεία που έχουν γνώση του περιβάλλοντα χώρου (Context-awareness) και των συνθηκών για την βέλτιστη εκμετάλλευση των εκάστοτε δεδομένων συνθηκών αλλά και δυνατοτήτων καθώς και για την καταγραφή της μαθησιακής εμπειρίας
 • Ολοκλήρωση υποσυστημάτων παροχής υπηρεσιών πολυμέσων σε κινούμενες συσκευές με συστήματα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (learning content management systems)
 • Εφαρμογές συνεργατικής εκπαίδευσης (Collaborative learning) για κινούμενους χρήστες

3. Η ανάπτυξη ενός επιχειρησιακού μοντέλου και οι αντίστοιχες στρατηγικές υλοποίησης για μια επιτυχημένη εξάπλωση της εκπαίδευσης για κινούμενους χρήστες σε όλη την Ευρώπη. Η δραστηριότητα αυτή ξεκινά από: * Μελέτες για τα υπάρχοντα επιχειρησιακά μοντέλα και τις τάσεις της αγοράς * Αξιολόγηση των εξωγενών συνθηκών και παραγόντων

4. Η χρήση των αποτελεσμάτων του έργου σε μεγάλη κλίμακα από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς χρήστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ρόλος της SPACE HELLAS στο έργο περιλαμβάνει:

 • Διαχείριση της ενότητας εργασίας (workpackage) που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του συνεργατικού υποσυστήματος εκπαίδευσης
 • Ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την υποστήριξη της συνεργατικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον που οι χρήστες είναι κινούμενοι
 • Συμμετοχή στη σχεδίαση και υλοποίηση του υποσυστήματος παροχής υπηρεσιών πολυμέσων
 • Ολοκλήρωση του συνεργατικού υποσυστήματος εκπαίδευσης, σε ένα ενιαίο και ομογενές τελικό σύστημα
 • Υποστήριξη του έργου στη φάση των δοκιμών και ελέγχου του λογισμικού

 

Κοινοπραξία

 • GIUNTI Ricerca (I) – Συντονιστής
 • University of Birmingham (UK)
 • Telecom Italia (I)
 • SPACE HELLAS SA (GR)
 • COSMOTE (GR)
 • Open University (UK)
 • Emblaze Systems Ltd. (IL)
 • Universita Cattolica del Sacro Cuore (I)
 • COMPAQ Computer (I)
 • SFERA ENEL (I)
 • University for Industry (UK)
 • University of Tampere (FI)
 • Fraunhofer IFF (D)
 • Deutche Telekom (D)
 • University of Koblenz-Landau (D)
 • Nokia (FI)
 • University of Zurich (CH)
 • Stanford University (USA)
 • Massachusetts Institute of Technology - OKI (USA)
 • education.au limited (Australia)
 • Liverpool John Moores University (UK)
 • Sheffield Hallm University (UK)
 • Telefonica I+D (SP)
 • University of Southern Queensland (Australia)

Συνολικός Προϋπολογισμός

6.96 εκ. ευρώ

επιστροφή στην αρχή  

 

 

 • COLLABORATOR : Ανάπτυξη περιβάλλοντος λογισμικού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ απομακρυσμένων κινούμενων ατόμων ή ομάδων (FP5 IST).
   

Τίτλος Έργου

COLLABORATOR : Ανάπτυξη περιβάλλοντος λογισμικού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ απομακρυσμένων κινούμενων ατόμων ή ομάδων (FP5 IST).

Πρόγραμμα

EU 4 th Framework Programme – IST

Ημερομηνία Έναρξης

01-11-01

Διάρκεια Έργου

24 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Ο κύριος στόχος του έργου ήταν η υλοποίηση ενός κατανεμημένου περιβάλλοντος λογισμικού που να παρέχει μεριζόμενο (shared) χώρο εργασίας και να υποστηρίζει τις δραστηριότητες ιδεατών (virtual) ομάδων σε κινητό περιβάλλον. Με καινοτομική προσέγγιση, το Collaborator προχώρησε στην ενοποίηση των καθιερωμένων τεχνολογιών Web με τεχνολογίες Agent, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τους κλασικούς μηχανισμούς web επικοινωνίας ώστε να υποστηρίζουν το σύγχρονο μερισμό εφαρμογών.

Ένας άλλος στόχος του έργου ήταν η δημιουργία ενός δοκιμαστικού περιβάλλοντος προκειμένου να διερευνηθούν και να επιβεβαιωθούν τα οφέλη της ενοποίησης του Collaborator με τις ανερχόμενες τεχνολογίες όπως είναι: τα δίκτυα και τα τερματικά 2.5 και 3ης γενιάς, καθώς και η νέα γενιά οικιακών συσκευών. Η επιβεβαίωση (validation) του κατανεμημένου περιβάλλοντος Collaborator έγινε σε δυο κλάδους με μεγάλη σημασία για την Ευρώπη: τον κατασκευαστικό και τον τηλεπικοινωνιακό κλάδο. Το Collaborator παρείχε υποστήριξη στην απομακρυσμένη συνεργατική εργασία που πραγματοποιήθηκε από ιδεατές ομάδες εργασίας, προσφέροντας τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Ενοποιημένο Web περιβάλλον, ανεξάρτητο από την πλατφόρμα του χρήστη: Το Collaborator βασίζεται στις σημαντικότερες web τεχνολογίες (Java, HTML, TCP/IP κλπ.) και απαιτεί γνώση του λειτουργικού συστήματος και του δικτύου χρήστη
 • Ολική προσβασιμότητα: Το Collaborator μπορεί να χρησιμοποιηθεί απρόσκοπτα τόσο σε desktop υπολογιστές, όσο και σε συσκευές χειρός με την απαιτούμενη επεξεργαστική ισχύ και το απαραίτητο εύρος ζώνης
 • Διαφάνεια συνεργασίας: Το Collaborator υποστηρίζει εμπορικά πακέτα εφαρμογών λογισμικού και επιτρέπει τη χρήση τους από ιδεατές ομάδες χωρίς καμία τροποποίηση
 • Μερισμός πολλαπλών εφαρμογών: Το Collaborator δεν περιορίζεται σε μια και μοναδική εφαρμογή – στην ιδεατή ομάδα παρέχεται μια μεριζόμενη επιφάνεια εργασίας η οποία είναι σε θέση να τρέχει πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα
 • Προσαρμοστικότητα στο διαθέσιμο εύρος ζώνης του δικτύου και τις δυνατότητες των τερματικών: η ολική προσβασιμότητα προϋποθέτει την ικανότητα του Collaborator να προσαρμόζεται στις δυνατότητες των διαφόρων τερματικών και συνδέσεων που χρησιμοποιούν τα άτομα που συμμετέχουν στην ιδεατή σύσκεψη
 • Υποστήριξη απρόβλεπτου μερισμού και μεταχρονισμένης εισόδου (late joining) στο σύστημα: οι χρήστες μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν από την ιδεατή σύσκεψη με δυναμικό τρόπο
 • Συντονισμός του βήματος λόγου (floor control): Το Collaborator διευκολύνει το συντονισμό της ιδεατής σύσκεψης με την παροχή ολοκληρωμένων πολιτικών διαχείρισης του λόγου
 • Ευέλικτη αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών μέσω agents: τα άτομα που συμμετέχουν στην ιδεατή σύσκεψη συνδέονται με προσωπικούς agents οι οποίοι διαμεσολαβούν στις διαδραστικές τους ενέργειες, εξατομικεύοντας το σύστημα με βάση τα προφίλ τους

Τα στοιχεία αυτά:

 • Επιτρέπουν το μερισμό της πληροφορίας καθώς και τη διαδραστική χρήση διαφορετικών εφαρμογών με σύγχρονο τρόπο μεταξύ διαφορετικών εργαζομένων
 • Επιτρέπουν την πρόσβαση στην υπηρεσία από διαφορετικά είδη τερματικών και διαφορετικά (σταθερών ή κινητών επικοινωνιών) δίκτυα
 • Διευκολύνουν την κινητικότητα του χρήστη


Το έργο δεν προσφέρει απλά ένα εργαλείο συνεργασίας, αλλά προωθεί επίσης τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών και την ενοποίηση των τεχνολογιών αυτών για απρόσκοπτη λειτουργία, καθώς και την ολική και απρόσκοπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες (τόσο από σταθερής, όσο και από κινητής επικοινωνίας δίκτυα) και υποστήριξη της κινητικότητας του χρήστη.

 

Κοινοπραξία

 • Space Hellas (EL)
 • CNIT (I)
 • CSTB (FR)
 • ATOS ORIGIN (FR)
 • Technologia Automazione Uomo (I)
 • Telecom Italia Lab(I)
 • Universidad Polytechnica De Madrid (ES)

Συνολικός Προϋπολογισμός

2,62 εκ. ευρώ

επιστροφή στην αρχή    

 

  

 • MoDiS : Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία κινητών δορυφορικών υπηρεσιών τρίτης γενιάς με broadcasting / multicasting χαρακτηριστικά (FP5 IST)
   

Τίτλος Έργου

MoDiS : Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία κινητών δορυφορικών υπηρεσιών τρίτης γενιάς με broadcasting / multicasting χαρακτηριστικά (FP 5 IST)

Πρόγραμμα

EU 5 th Framework Programme – IST

Ημερομηνία Έναρξης

01-04-02

Διάρκεια Έργου

30 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Ο πρωταρχικός σκοπός του έργου MoDiS ήταν ο προσδιορισμός, η επίδειξη και η επιβεβαίωση του επιπέδου εκπομπής/πολυεκπομπής σε αρχιτεκτονική συνδυασμένης χρήσης δορυφόρων και επίγειων αναμεταδοτών (repeaters) σε δίκτυα κινητών τηλεπικοινωνιών τρίτης γενιάς, καθώς και η βελτίωση των πολυμεσικών υπηρεσιών στους 3G χρήστες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η δορυφορική συνιστώσα μελετήθηκε με τρόπο που να αξιοποιεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την αρχιτεκτονική 3GPP, ώστε:

 • Να ελαχιστοποιείται η ανάγκη ανάπτυξης νέων προϊόντων και τεχνολογιών
 • Να διατηρείται η λειτουργική αποδοτικότητα των εταιριών κινητής τηλεφωνίας με την ενσωμάτωση του εργαλείου διαχείρισης S-DMB στο όλο σύστημα διαχείρισης της κινητής τηλεφωνίας, ώστε να διευκολύνεται η διαχείριση της συντήρησης, της τιμολόγησης και της ασφάλειας

Η δορυφορική συνιστώσα διευκολύνει την παροχή άμεσης και πλήρους κάλυψης, έχει χαμηλό κόστος μετάδοσης για εφαρμογές point to multipoint που αφορούν σε μεγάλο αριθμό τερματικών, καθώς και υψηλή ποιότητα υπηρεσίας (QoS) για streaming εφαρμογές. Απ’την άλλη, η επίγεια συνιστώσα κινητής τηλεφωνίας είναι πιο κατάλληλη για εφαρμογές point to point αλλά και point to multipoint με μεγάλη γεωγραφική επιλεκτικότητα.

Για την επίτευξη του στόχου, η κοινοπραξία του έργου εστίασε στην ανάπτυξη μιας πειραματικής πλατφόρμας που να είναι αντιπροσωπευτική της δορυφορικής συνιστώσας S-DMB. Η πλατφόρμα απαρτίζεται από έναν εξομοιωτή δορυφόρου και αρκετούς εξομοιωτές αναμεταδοτών (repeaters) οι οποίοι τροφοδοτούνται από κέντρο δεδομένων που παρέχει IP stream πολυμεσικού περιεχομένου μέσω εκπομπής/πολυεκπομπής. Η πλατφόρμα επικοινωνεί διαδραστικά με ένα εμπορικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας προκειμένου να επιδειχθεί η διαλειτουργικότητα και συπληρωματικότητα των δορυφορικών και επίγειων δικτύων. Οι δοκιμές ήταν μια ευκαιρία επίδειξης της καινοτομικής υβριδικής υπηρεσίας επίγειου – δορυφορικού UMTS που προσφέρεται από το S-DMB σε συνεργασία με το δίκτυο 3G.

H Space Hellas συνεισέφερε στη μελέτη του συστήματος SDMB και στην προδιαγραφή, μελέτη και ανάπτυξη της υπηρεσίας SDMB groupcast. Η υπηρεσία αυτή στόχο έχει να επιδείξει την παραγωγή και μετάδοση περιεχομένου από τους κινητούς χρήστες σε άλλα μέλη της ίδιας ομάδας επιπροσθέτως της παθητικής λήψης περιεχομένου από τους παροχείς περιεχομένου. Στην ουσία, οι κινητοί χρήστες ενεργούν ως παροχείς περιεχομένου οι ίδιοι. Οι χρήστες της υπηρεσίας groupcast στέλνουν το περιεχόμενο ή τα δεδομένα τους μέσω επίγειων κινητών συνδέσεων point to point 2.5G/3G στον εξυπηρετητή δεδομένων, ο οποίος εκτελεί την απαραίτητη επεξεργασία και στη συνέχεια εκπέμπει το ομαδοποιημένο περιεχόμενο στα τερματικά των ομότιμων (peer) χρηστών χρησιμοποιώντας το μηχανισμό μεταφοράς «ώθηση & αποθήκευση» (push & store) της δορυφορικής συνιστώσας του S-DMB.

Το σενάριο που επιδείχθηκε βασίστηκε στην υπόθεση μιας προκαθορισμένης ομάδας χρηστών που συμμετέχουν σε συνεδρία τηλεσυνεργασίας. Κάθε μέλος της ομάδας μπορούσε να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία αποστολής μηνυμάτων video και chat, καθώς και μια υπηρεσία απεικόνισης θέσης η οποία έδινε σε όλους τη δυνατότητα να γνωρίζουν τη θέση των ομότιμων μελών. Στο περιεχόμενο που λήφθηκε από τους χρήστες στον εξυπηρετητή δεδομένων έγινε επεξεργασία και στη συνέχεια ωθήθηκε σε όλα τα μέλη της ομάδας κάνοντας χρήση του μηχανισμού παράδοσης push & store. Σημειώνεται ότι η υπηρεσία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και στην περίπτωση που η ζεύξη επιστροφής (return link) γίνεται μέσω του δορυφορικού τμήματος. Η υπηρεσία groupcast θεωρείται ιδανικός υποψήφιος για την υλοποίηση εφαρμογών PPDR (Public Protection and Disaster Relief).

 

Κοινοπραξία

 • Space Hellas (EL)
 • Alcatel Space (FR)
 • DaimlerChrysler AG (DE)
 • University of Surrey (Uk)
 • Agilent Technologies (BE)
 • TV Files (I)
 • UDCast(FR)
 • ERCOM(FR)
 • Alcatel Bell Space(BE)
 • Monacom telecom(MC)

Συνολικός Προϋπολογισμός

6,37 εκ. ευρώ

επιστροφή στην αρχή    

 

 

 • SATIN : Μελέτη και καθορισμός προδιαγραφών τεχνικών πρόσβασης σε κινητά δορυφορικά συστήματα τρίτης γενιάς (Satellite - UMTS) (FP5 IST)
   

Τίτλος Έργου

SATIN - Satellite-UMTS IP-based Network

Πρόγραμμα

EU 5 th Framework Programme – IST

Ημερομηνία Έναρξης

01-01-01

Διάρκεια Έργου

27 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Το SATIN είχε στόχο να προσδιορίσει και να αξιολογήσει την απόδοση τεχνικών πρόσβασης σε δίκτυα κινητών τηλεπικοινωνιών τρίτης γενιάς μέσω δορυφόρου (Satellite-UMTS). Οι τεχνικές πρόσβασης επικεντρώνονται σε packet-based πρωτόκολλα επιτρέποντας παράλληλα τη βελτιστοποίηση υπηρεσιών multicast. Oι μελέτες είναι βασισμένες όσον το δυνατό περισσότερο στο πρότυπο πρόσβασης UTRA ώστε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή χρήση τερματικών συσκευών συμβατών με τα επίγεια δίκτυα UMTS. Προσεγγίσεις για LEO, MEO και GEO constellations έχουν ληφθεί υπόψη αφού υπηρεσίες S-UMTS μπορούν να διανεμηθούν μέσω ενός υβριδικού συστήματος με τοπικά και παγκόσμια σημεία κάλυψης. Υπηρεσίες με υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης είναι πιο κατάλληλες για multimedia τερματικά με χαμηλό mobility και μεγαλύτερες ενεργές ή παθητικές κεραίες, κάνοντας μια λύση βασισμένη σε γεωστατικούς (GEO) δορυφόρους περισσότερη ελκυστική. Από την άλλη μεριά, υπηρεσίες με χαμηλότερους ρυθμούς μετάδοσης σχετίζονται περισσότερο με κινητές τερματικές συσκευές χειρός που απαιτούν μεγάλες γωνίες ανύψωσης οι οποίες μπορούν να προσφερθούν με constellation από μη γεωστατικούς (Ν-GSO) δορυφόρους.

Το SATIN εισήγαγε μια πρωτότυπη ιδέα για το δορυφορικό στοιχείο του UMTS. Οι κύριες καινοτομίες του έργου SATIN είναι η εισήγηση και η αξιολόγηση:

 • Νέων δορυφορικών UMTS δικτυακών αρχιτεκτονικών πρόσβασης με έμφαση σε παροχή υπηρεσιών point-to-multipoint
 • Αποδοτικής IP πρόσβασης για multimode (Terrestrial /Satellite UMTS) τερματικά
 • Πρωτότυπου μηχανισμού μεταφοράς και πρόσβασης για εγγυημένο IP QoS Bandwidth on Demand (BoD) για βελτιστοποίηση δικτυακών πόρων

Κοινοπραξία

 • University of Surrey (UK) – συντονιστής
 • Alcatel Space (F)
 • Agilent Technologies (B)
 • Temagon (EL)
 • Space Hellas (EL)
 • University of Bologna (I)
 • IASA - University of Athens (EL)

Συνολικός Προϋπολογισμός

4.34 εκ. ευρώ

επιστροφή στην αρχή    

 

 

 • MOBILITY : Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία συστήματος λήψης ψηφιακών δορυφορικών υπηρεσιών (DVB - S) σε πλοία (FP5 IST)
   

Τίτλος Έργου

MOBILITY - Mobile Real Time TV Reception via Satellite Systems

Πρόγραμμα

EU 5 th Framework Programme – IST

Ημερομηνία Έναρξης

01-01-01

Διάρκεια Έργου

24 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Στόχος του έργου ήταν να προσφέρει λύσεις ικανές για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης σε πλοία διαφόρου μεγέθους και μικρά σκάφη αναψυχής.

Στην αρχική φάση του έργου εξετάστηκε η λήψη των διαφόρων δορυφορικών τηλεοπτικών μπουκέτων, ενώ σε δεύτερη φάση διερευνήθηκε το ενδεχόμενο παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπως είναι οι διαδραστικές υπηρεσίες πολυμέσων (interactive multimedia), το Internet και videoconference. Οι τελευταίες απαιτούν την ύπαρξη καναλιού επιστροφής (return channel), ο τρόπος υλοποίησης του οποίου επίσης θα διερευνηθεί στα πλαίσια του έργου.

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε η μονάδα που απαιτείται για την λήψη ψηφιακού τηλεοπτικού δορυφορικού σήματος (Antenna, RF Receiver Plus, Baseband unit) από κινητά μέσα και πραγματοποιήθηκαν δοκιμές με πραγματικούς χρήστες (Ακτοπλοϊκές εταιρείες - Strintzis Lines - TRANSMEDITERRANEA).

Ο δέκτης αποτελείται από δύο μέρη :

 • Εξωτερική μονάδα (ODU) η οποία διαθέτει τα απαιτούμενα ηλεκτρομηχανικά μέρη όπου κρατούν την κεραία προσανατολισμένη στο δορυφόρο ανεξάρτητα από την αλλαγή της θέσης του πλοίου.
 • Εσωτερική μονάδα (IRD) - ψηφιακός δορυφορικός δέκτης (IRD) με δυνατότητα διανομής του σήματος σε πολλαπλά σημεία

Η Space Hellas ήταν υπεύθυνη για τον καθορισμό των υπηρεσιών όπως επίσης είχε και την ευθύνη των δοκιμών (trials) που πραγματοποιήθηκαν σε πλοία των γραμμών Στρίντζη και Transmediterranea (Ισπανία).

Στα πλαίσια των δοκιμών πέρα από την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού στα πλοία πραγματοποίησε μετρήσεις σχετικά με την ποιότητα του σήματος.  

Κοινοπραξία

 • Hispasat (ES)
 • Strintzis Lines Shipping S.A. (EL)
 • Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt E.V. (D)
 • Dts Distribuidora de Television Digital S.A. (ES)
 • Compania Trasmediterranea S.A. (ES)
 • Daimlerchrysler Ag (D)
 • Rose Communications S.L. (ES)
 • TTI NORTE, S.L. (ES)
 • Space Hellas S Α (EL)  

Συνολικός Προϋπολογισμός

2.79 εκ. ευρώ

επιστροφή στην αρχή    

 

 

 • AMASE : Παροχή υπηρεσιών multimedia προς σταθερούς και κινητούς χρήστες μέσω τεχνολογιών agent (ACTS)
   

Τίτλος Έργου

AMASE - Agent based Mobile Access to Information Services

Πρόγραμμα

EU ACTS Framework Programme

Ημερομηνία Έναρξης

01-05-98

Διάρκεια Έργου

19 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Σκοπός του έργου AMASE ήταν η χρήση των υφιστάμενων τεχνολογιών κινητών μέσων για την παροχή multimedia υπηρεσιών προς σταθερούς και κινητούς σταθμούς (GSM phones, PDAs) μέσω των καθιερωμένων/ υπαρχόντων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Οι βασικότεροι στόχοι ήταν:

Ο προσδιορισμός και η ανάπτυξη τεχνικών μεθόδων, έτσι ώστε η τεχνολογία agent να είναι αποτελεσματική και αποδοτική για τις ασύρματες κινητές εφαρμογές.

Η επαλήθευση, ο έλεγχος, η επίδειξη και η αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής καταλληλότητας της agent τεχνολογίας για εμπορικές ασύρματες κινητές εφαρμογές, μέσω μιας agent based εφαρμογής (π.χ. τραπεζική εφαρμογή "από το σπίτι").

Η επίδειξη της διευκόλυνσης που προσφέρει η agent τεχνολογία, στη δημιουργία customisable και adaptive εφαρμογών στο ασύρματο κινητό περιβάλλον.

Κοινοπραξία

 • T - Nova (D) - συντονιστής
 • Siemens (D)
 • Tecsi (F)
 • Sony (D)
 • Motorola (F)
 • Space Hellas (EL)
 • DAI-Labor TU Berlin (D)
 • UCL (UK)
 • RWTH - Aachen University of Technology (D)
 • Research Institute for Artificial Intelligence – Romanian Academy (RO)

Συνολικός Προϋπολογισμός

2.18 εκ. ευρώ

επιστροφή στην αρχή    

 

 

 • WISDOM : Επίδειξη ευρυζωνικών δορυφορικών υπηρεσιών πολυμέσων (ACTS)
 

Τίτλος Έργου

WISDOM - Wideband Satellite Demonstration Of Multimedia

Πρόγραμμα

EU ACTS Framework Programme

Ημερομηνία Έναρξης

01-03-98

Διάρκεια Έργου

27 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Στόχος του έργου ήταν η επίδειξη δορυφορικών εφαρμογών ευρείας ζώνης από δορυφορικούς σταθμούς διαμέσου και προς ένα χερσαίο σταθμό που ήταν συνδεδεμένος με ένα πειραματικό ATM δίκτυο. Οι κυριότεροι στόχοι του έργου ήταν οι εξής: Η μελέτη και ο σχεδιασμός ενός δορυφορικού συστήματος πολυμέσων που είναι ενσωματωμένο σε χερσαία ATM δίκτυα.

 • Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η χρήση, κατά τη διάρκεια δοκιμών/πειραμάτων, ενός end-to-end demonstrator, που συμπεριλαμβάνει ένα εργαστηριακό on-board satellite switch χρησιμοποιώντας τεχνολογία ΑΤΜ
 • Να αποδειχθεί ότι ο σχεδιασμός και κυρίως η απόδοση του συστήματος είναι ικανοποιητική έτσι ώστε να αυξηθεί η πεποίθηση για την εφαρμογή του.
 • Η επίδειξη της τεχνολογίας των δορυφορικών συστημάτων ευρείας ζώνης, των αλγόριθμων που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό τους, καθώς και του payload processor management unit
 • Η συμβολή προς την τυποποίηση της διαδικασίας

Κοινοπραξία

 • Matra Markoni Space (UK) - συντονιστής
 • Matra Marconi Space (F)
 • Nortel Networks (UK)
 • Telespazio (I)
 • Spacebel (B)
 • University of Rome (I)
 • University of Surrey (UK)
 • Space Hellas (EL)

Συνολικός Προϋπολογισμός

3.85 εκ. ευρώ

επιστροφή στην αρχή    

 

 

 • SERVEX : Αυτοματοποίηση των διαδικασιών μίας επιχείρησης με τη σύνδεση των εσωτερικών εφαρμογών με λογισμικό groupware, προσθέτοντας δυνατότητες για διαχείριση ροών εργασίας κι εγγράφων τύπου EDI
   

Τίτλος Έργου

SERVEX - Automation Business Processes by connecting in-house application to groupware, with management module and support for rules and EDI

Πρόγραμμα

EU ESPRIT

Ημερομηνία Έναρξης

01-03-98

Διάρκεια Έργου

27 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Το έργο χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Esprit και είχε ως στόχο την ανάπτυξη ενός καινοτόμου προϊόντος λογισμικού για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών μίας επιχείρησης με τη σύνδεση των εσωτερικών εφαρμογών με λογισμικό groupware, προσθέτοντας δυνατότητες για διαχείριση ροών εργασίας κι εγγράφων τύπου EDI. Το προϊόν αυτό με την ονομασία GoProServex, ήδη προωθείται στην αγορά από τις αρχές του 2000.

Κοινοπραξία

 • Hugvit - συντονιστής
 • Airial
 • Space Hellas
 • Isaga
 • D'Arva

Συνολικός Προϋπολογισμός

3 εκ. ευρώ

επιστροφή στην αρχή    

 

  

 

 

 

 

 
 
Space Hellas ISO certifications
© Space Hellas 2020 | Privacy Policy | Terms of Use | Sitemap