Space Hellas Logo   Home | Επενδυτές - Δημοσιεύσεις | Νέα | Download | Επικοινωνία   Αναζήτηση  go         
  Εταιρία
  System Integration
  Λύσεις & Υπηρεσίες
Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας
Πληροφορική
Ασφάλεια Πληροφοριών
Συστήματα Ασφαλείας
Εφαρμογές
Υποδομές
Φυλλάδια Λύσεων & Υπηρεσιών
  Αγορές
  Τεχνικές Υπηρεσίες
  Υποστήριξη Πελατών
  Έρευνα & Ανάπτυξη
  Ευκαιρίες Καριέρας
  Main
SpacePhone - Fixed, Mobile and Internet Services
Space Hellas PULSE - Maximize IT Performance - Guarantee Security Compliance
Space Hellas GUARDIAN - Maximize your Site's Security
Space Hellas among the top System Intengrators in Europe
Space Hellas Twitter Space Hellas Facebook Space Hellas Linkedin Space Hellas YouTube

Λύσεις Τηλεδιάσκεψης

Οι λύσεις τηλεδιάσκεψης παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και χρησιμοποιούνται ευρύτατα από: πολυεθνικές εταιρείες, εταιρείες και οργανισμούς που θέλουν να ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα το προσωπικό τους ή να το εκπαιδεύουν, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, επιστημονικούς φορείς, φορείς παροχής ιατρικών υπηρεσιών, απομονωμένες & δυσπρόσιτες γεωγραφικά περιοχές με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες.

Οι λύσεις τηλεδιάσκεψης αφορούν εταιρείες και οργανισμούς, οι οποίοι χρειάζονται τη δυνατότητα της αμφίδρομης επικοινωνίας και της μετάδοσης σε μεγάλες αποστάσεις φωνής, δεδομένων και εικόνας μεταξύ ομάδων ανθρώπων.  Παρέχουμε εφαρμογές: τηλεδιάσκεψης, τηλεκπαίδευσης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, τηλεσυνεργασίας, τηλεργασίας, τηλειατρικής, τηλεπιτήρησης, ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης συνεδριών κλπ.

H Space Hellas προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τηλεδιασκέψεις υψηλής ποιότητας που περιλαμβάνουν τον πλήρη σχεδιασμό λύσης, την παροχή δικτυακών συνδέσεων (μισθωμένες γραμμές, ασύρματες τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις, δορυφορική επικοινωνία κλπ), την εγκατάσταση εξοπλισμού, την εκπαίδευση και την παροχή τεχνικής υποστήριξης υψηλού επιπέδου από οργανωμένο customer care.

Οφέλη που παρέχονται από τη χρήση της τηλεδιάσκεψης:

 • Μείωση του κόστους των μετακινήσεων
 • Αξιοποίηση του χρόνου που χάνεται κατά τη διάρκεια μετακινήσεων
 • Αξιοποίηση ειδικών ομιλητών (experts)
 • Επιτάχυνση διαδικασιών
 • Καλύτερη οργάνωση και διαχείριση διεθνών έργων
 • Διάχυση πληροφορίας
 • Αύξηση της παραγωγικότητας
 • Προσωπική ικανοποίηση των συμμετεχόντων

Έτσι η επικοινωνία γίνεται αμεσότερη, με αποτέλεσμα την άμεση διακίνηση χρήσιμων πληροφοριών και την ταχύτατη επίλυση προβλημάτων.

Συστήματα Τηλεδιάσκεψης Εικόνας και Ήχου

Οι λύσεις τηλεδιάσκεψης (video conference) και ακουστικής διάσκεψης (audio conference) της Space Hellas επιτρέπουν την αμφίδρομη και σε πραγματικό χρόνο επικοινωνία (εικόνας & ήχου ή μόνο ήχου) μεταξύ διαφόρων απομακρυσμένων σημείων παρουσίας εταιριών & οργανισμών.

Τα συστήματα τηλεδιάσκεψης που προσφέρει η εταιρεία μας ακολουθούν τα  διεθνή πρότυπα  επεκτείνοντας έτσι τις δυνατότητες συνεργασίας και διασφαλίζοντας την συμβατότητα με ήδη εγκατεστημένα συστήματα επικοινωνίας σε εθνικό ή  / και διεθνές επίπεδο.


Κατηγορίες Συστημάτων Τηλεδιάσκεψης

 • Συσκευές Τηλεδιάσκεψης: Συσκευές που λειτουργούν αποκλειστικά ως τερματικοί σταθμοί τηλεδιάσκεψης, με ενσωματωμένη ή αποσπώμενη κινούμενη κάμερα (PTZ) και μικρόφωνο. Ο χειρισμός της κάμερας μπορεί να γίνει ή με τηλεχειριστήριο ή η κάμερα να ανταποκρίνεται στην ένταση της φωνής και να εστιάζει τον ομιλητή. Οι κάμερες και τα μικρόφωνα μπορούν και να είναι περισσότερα από ένα και αυτό προκύπτει από το μέγεθος της αίθουσας που πρέπει να καλυφθεί και τον σχεδιασμό της λύσης. Διατίθενται συστήματα για κάθε μέγεθος αίθουσας (αίθουσες συμβουλίου, παρουσιάσεων, εκπαίδευσης, συνεδριακών χώρων κλπ.)
 • Οθόνες Τηλεδιάσκεψης: Οθόνες υπολογιστών με ενσωματωμένο εξοπλισμό τηλεδιάσκεψης, (κάμερα, μικρόφωνο και μεγάφωνο). Η οθόνη μπορεί να χρησιμοποιείται για όλες τις χρήσεις Η/Υ ή laptop και να αλλάζει σε σύστημα τηλεδιάσκεψης όταν αυτό είναι επιθυμητό. Ιδανική λύση για διοικητικά γραφεία και για υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών που θέλουν να επικοινωνούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Λογισμικό Τηλεδιάσκεψης: Εγκαθίσταται σε υπάρχοντες υπολογιστές και συνοδεύεται από απλή ή ημιεπαγγελματική κάμερα, μικρόφωνο ή απλό headset. Είναι η πιο οικονομική λύση για να ξεκινήσει κανείς να χρησιμοποιεί λύσεις τηλεδιάσκεψης.

Τα προτεινόμενα συστήματα τηλεδιάσκεψης:

 • Διασυνδέονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές  για την ταυτόχρονη ανταλλαγή εταιρικών εγγράφων / δεδομένων
 • Χρησιμοποιούνται ακόμη και από χρήστες χωρίς προηγούμενη εμπειρία, λόγω του απλοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας που χρησιμοποιούν
 • Διαθέτουν έτοιμες αυτοματοποιημένες ρυθμίσεις για τις πιο απλές μορφές χρήσης και απαιτούν ελάχιστη συντήρηση
 • Υποστηρίζουν High Definition (HD) ανάλυση βίντεο (1280x720) και Η.264 compression formats
 • Χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των απομακρυσμένων σημείων (ISDN, μισθωμένες γραμμές, IP επικοινωνία κλπ)
 • Υποστηρίζουν ταχύτητες μέχρι 8 Mbps, εφόσον η κατάσταση του δικτύου το επιτρέπει, για IP συνδέσεις (Internet) και 768 kbps για συνδέσεις BRI ISDN.& 2 Mbps σε συνδέσεις PRI.

Μονάδες Σύνδεσης Πολλαπλών Σημείων / Πολυδιάσκεψη (Multipoint Conference unit - MCU)

Για την ταυτόχρονη διασύνδεση τριών ή περισσότερων σημείων, απαιτείται η χρήση μιας μονάδας πολυδιάσκεψης (Multipoint Control Unit – MCU), η οποία δέχεται τις ροές εικόνας, ήχου και δεδομένων από όλα τα συνδεδεμένα σημεία, και αναμεταδίδει το κατάλληλο κάθε φορά σήμα προς όλα τα σημεία.

Η MCU διατίθεται στις εξής μορφές:

 • Ενσωματωμένη σε Σύστημα Τηλεδιάσκεψης
 • Ως αυτόνομο hardware

Κατά την πραγματοποίηση της πολυδιάσκεψης, όλα τα σημεία έχουν την εικόνα του ομιλητή, και ταυτόχρονα ο ομιλητής βλέπει στην οθόνη του ταυτόχρονα 4 ή περισσότερα σημεία και τους  συμμετέχοντες σε αυτά. Ο αριθμός και ο τρόπος παρουσίασης των σημείων που βρίσκονται σε ταυτόχρονη επικοινωνία είναι εύκολα παραμετροποιήσιμος από την κεντρική μονάδα.

Συμπληρωματικός Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης

Τα συστήματα τηλεδιάσκεψης διατίθενται με όλον τον απαραίτητο συμπληρωματικό τους εξοπλισμό, ο οποίος και προκύπτει από τις εξειδικευμένες ανάγκες των τελικών χρηστών.
Διαθέτουμε:

 • Οθόνες Plasma / TFT LCD σε διάφορες διαστάσεις
 • Προβολικά Συστήματα, Βιντεοπροβολείς (Projectors) επιτραπέζιους ή οροφής
 • Ηλεκτρονικές οθόνες προβολής
 • Βάσεις στήριξης εξοπλισμού
 • Ασύρματα μικρόφωνα, μικρόφωνα πέτου κλπ
 • Ενισχυτές & Ηχεία
 • Ψηφιακούς Καταγραφείς Video DVD
 • Οπτικοποιητές
 • Έξυπνους διαδραστικούς πίνακες (Smart Interactive Whiteboards) & Εξοπλισμό μετατροπής απλών πινάκων σε διαδραστικούς

 

Fleet Management
Λύσεις Τηλεδιάσκεψης
 
 
Space Hellas ISO certifications
© Space Hellas 2020 | Privacy Policy | Terms of Use | Sitemap