Space Hellas Logo   Home | Επενδυτές - Δημοσιεύσεις | Νέα | Download | Επικοινωνία   Αναζήτηση  go         
  Εταιρία
Μήνυμα Προέδρου
Διοίκηση
Ιστορικό
Παρουσιάσεις
Πιστοποιήσεις
Ποιότητα
Επενδυτές / Δημοσιεύσεις
Κέντρο Τύπου
Πρόσβαση
Θυγατρικές και Λοιπές Εταιρίες
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Υποτροφίες
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
  System Integration
  Λύσεις & Υπηρεσίες
  Αγορές
  Τεχνικές Υπηρεσίες
  Υποστήριξη Πελατών
  Έρευνα & Ανάπτυξη
  Ευκαιρίες Καριέρας
  Main
SpacePhone - Fixed, Mobile and Internet Services
Space Hellas PULSE - Maximize IT Performance - Guarantee Security Compliance
Space Hellas GUARDIAN - Maximize your Site's Security
Space Hellas among the top System Intengrators in Europe
Space Hellas Twitter Space Hellas Facebook Space Hellas Linkedin Space Hellas YouTube

Ποιότητα

Η αξιοπιστία της Space Hellas ενισχύεται μέσω των Συστημάτων Διαχείρισης που ανέπτυξε και λειτουργεί και των πιστοποιήσεων που διαθέτει για όλες τις δραστηριότητες, τις θυγατρικές και τα υποκαταστήματά της. Η εταιρία δεσμεύεται για συνεχή συντήρηση και βελτίωσή των Συστημάτων Διαχείρισης, καθώς και τη διατήρηση των πιστοποιήσεών της.

Πιστοποίηση ISO 22301:2019
Η Space Hellas, με γνώμονα την ποιοτική κι αδιάκοπη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της, ανέπτυξε και λειτουργεί Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Management System), το οποίο είναι πιστοποιημένο με ISO 22301:2019 . Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που ακολουθεί για τη διατήρηση της επιχειρησιακής λειτουργίας της Space Hellas σε περίπτωση διακοπής της λόγω απρόσμενου καταστροφικού γεγονότος. Μάλιστα, το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας περιλαμβάνει και ειδικό Σχέδιο για την αντιμετώπιση πανδημιών, το οποίο ενεργοποιήθηκε άμεσα και με απόλυτη επιτυχία την περίοδο της πανδημίας του Covid 19 που διανύουμε. Η ύπαρξη του Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας και η πιστοποίησή του με ISO 22301:2019, διασφαλίζει την έγκαιρη υλοποίηση και παράδοση κάθε έργου που αναλαμβάνει.

Πιστοποίηση ISO 20000-1: 2018
Η Space Hellas, είναι πιστοποιημένη με ISO 20000-1: 2018για το Σύστημα Υπηρεσιών Διαχείρισης της Τεχνολογίας Πληροφοριών (IT Service Management System), που ανέπτυξε και λειτουργεί, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι εφαρμόζονται οι απαραίτητες μέθοδοι και διαδικασίες για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής.

Πιστοποίηση ISO 45001:2018
Η Space Hellas, είναι πιστοποιημένη με ISO 45001: 2018 για το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στο χώρο Εργασίας (Health & Safety Management System), που ανέπτυξε και λειτουργεί. Στόχος του Συστήματος είναι η διασφάλιση ενός εργασιακούς περιβάλλοντος που ελαχιστοποιεί τους κινδύνους υγείας και ασφάλειας για τους εργαζόμενους, συνεργάτες, επισκέπτες και πελάτες της εταιρίας.

Πιστοποίηση ISO 9001:2015
Με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της, η Space Hellas ακολουθεί σταθερά μία πολιτική Ποιότητας που κύριοι στόχοι της είναι:

  • Η εξασφάλιση υψηλής Ποιότητας παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, με τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τις διατυπωμένες ανάγκες της αγοράς.
  • Η συνεχής βελτίωση της Ποιότητας και των χαρακτηριστικών των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και γενικότερα της Ποιότητας σε όλες τις διεργασίες και διαδικασίες της εταιρίας.

Προκειμένου να επιτύχει τους παραπάνω στόχους, η εταιρία ανέπτυξε και λειτουργεί από το 1994 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο είναι πιστοποιημένο με ISO 9001:2015.

Πιστοποίηση ISO/IEC 27001:2013
Η Space Hellas είναι πιστοποιημένη κατά ISO 27001:2013 για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών που σχεδίασε και συντηρεί από το 2009. H πιστοποίηση της Space Hellas κατά ISO/IEC 27001, εξασφαλίζει ότι στις διαδικασίες της εμπεριέχονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι σε θέματα εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας της πληροφορίας ώστε να προστατεύονται τα δεδομένα και οι εμπλεκόμενοι πόροι σε κάθε δραστηριότητα. H σημαντική αυτή πιστοποίηση είναι προς όφελος όλων όσων συναλλάσσονται με τη Space Hellas και ιδιαίτερα των σημαντικών πελατών της, που διαχειρίζονται κρίσιμες πληροφορίες ή προσωπικά δεδομένα.

Πιστοποίηση ISO 14001:2015
Πάντα πρωτοπόρα και με ιδιαίτερη ευαισθησία, η Space Hellas συνδυάζει την ανάπτυξή της με την προστασία του περιβάλλοντος, καταβάλλοντας καθημερινά προσπάθειες μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της. Ευθυγραμμίζοντας την οικονομική βιωσιμότητα και τη βέλτιστη αποδοτικότητα των υποδομών, με τις κοινωνικές και ηθικές ευθύνες που απορρέουν από την ανάγκη για μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο φυσικό περιβάλλον, η Space Hellas εφαρμόζει τις αρχές της Πράσινης Πληροφορικής τόσο στα πληροφοριακά συστήματα, όσο και στην τεχνολογική υποδομή της. Στο πλαίσιο εφαρμογής της δέσμευσης της εταιρίας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία, η Space Hellas έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, πιστοποιημένο με το διεθνές πρότυπο ISO14001:2015.

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τη διαρκή βελτίωση των πιστοποιημένων Συστημάτων Διαχείρισης της εταιρίας μας, παρέχοντας τους απαιτούμενους ανθρώπινους και υλικούς πόρους, για την ενίσχυση της αξιοπιστίας, την προστασία και διασφάλιση όλων των ευαίσθητων και πολύτιμων δεδομένων και την παροχή ποιοτικών προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών που να ικανοποιούν τις προσδοκίες των πελατών μας, προσφέροντας στην αγορά μια ευρεία γκάμα ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας.

 
 
Space Hellas ISO certifications
© Space Hellas 2020 | Privacy Policy | Terms of Use | Sitemap