Space Hellas Logo   Home | Επενδυτές - Δημοσιεύσεις | Νέα | Download | Επικοινωνία   Αναζήτηση  go         
  Εταιρία
  System Integration
  Λύσεις & Υπηρεσίες
  Αγορές
Ενδεικτικό Πελατολόγιο
Αλυσίδες Καταστημάτων
Άμυνα
Ασφαλιστικός Τομέας
Βιομηχανία
ΔΕΚΟ
Εκπαίδευση
Εμπορικές Επιχειρήσεις
Ενέργεια/Καύσιμα
Κατασκευαστικές
Μεταφορές
Σώματα Ασφαλείας
Τουρισμός
Υπουργεία/Δημόσιο
Χρηματοοικονομικός Τομέας
Media
Telecom Operators
Γνώμες Πελατών
  Τεχνικές Υπηρεσίες
  Υποστήριξη Πελατών
  Έρευνα & Ανάπτυξη
  Ευκαιρίες Καριέρας
  Main
SpacePhone - Fixed, Mobile and Internet Services
Space Hellas PULSE - Maximize IT Performance - Guarantee Security Compliance
Space Hellas GUARDIAN - Maximize your Site's Security
Space Hellas among the top System Intengrators in Europe
Space Hellas Twitter Space Hellas Facebook Space Hellas Linkedin Space Hellas YouTube

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πελάτης : ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αντικείμενο : Αναδιοργάνωση IT, Networking & Security Υποδομής
Έτος ανάθεσης : 4/2002

Συνοπτική Περιγραφή Έργου

Η Space Hellas σε συνεργασία με τη SpaceNet και στα πλαίσια ενός ευρύτερου έργου, από τον Απρίλιο του 2002 ανέλαβε την αναδιοργάνωση του κύριου μέρους της Μηχανογραφικής Υποδομής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης – Ν.Α.Θ. (στο κεντρικό συγκρότημα κτιρίων στη Β. Όλγας 198 καθώς και σε επιλεγμένες απομακρυσμένες Διευθύνσεις). Η επιθυμία της Ν.Α.Θ. ήταν να εκτελεσθεί σταδιακά ένα έργο αναδιοργάνωσης τόσο στις υποδομές Πληροφορικής (Servers, Σταθμοί Εργασίας, Περιφερειακά) όσο και στις Δικτυακές της Υποδομές (Routers , Switches κλπ). Επιπλέον, η φιλοσοφία του έργου ήταν εξ' αρχής να γίνει ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός με κύριο σκοπό τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των συστημάτων και της ασφάλειας των διακινούμενων πληροφοριών.

Η ιδιαιτερότητα του ρόλου της Ν.Α.Θ. όσον αφορά τη συνεχόμενη είσοδο στον Οργανισμό νέων συστημάτων και εφαρμογών, επέβαλλε όχι μόνον κάποιες ειδικές προδιαγραφές στο περιβάλλον εργασίας οι οποίες αφορούν κυρίως στην αποτελεσματική και ασφαλή διαχείριση της πληροφορίας, αλλά και τη δόμηση του περιβάλλοντος αυτού για χρήση από μη έμπειρους τελικούς χρήστες.

Έτσι, ουσιαστικά το έργο κινήθηκε σε τρεις κύριες κατευθύνσεις :

 • Μελέτη Υποδομών, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Προτάσεις, Προμήθεια και Ολοκλήρωση των απαραίτητων Συστημάτων και του Λογισμικού του Μηχανογραφικού Κέντρου (Μ/Κ) του Οργανισμού 
 • Μελέτη Υποδομών, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Προτάσεις, Προμήθεια και Ολοκλήρωση των απαραίτητων Δικτυακών Συστημάτων και Εφαρμογών για τη διασύνδεση του Μ/Κ με τις 30 περίπου διευθύνσεις του Οργανισμού στο Νομό Θεσσαλονίκης
 • Μελέτη Υποδομών, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Προτάσεις, Προμήθεια και Ολοκλήρωση των απαραίτητων Συστημάτων και Εφαρμογών Ασφάλειας σε όλο το εύρος του Οργανισμού

Η λύση που υλοποιήθηκε σταδιακά από τη Space Hellas μέσα στο 2002, περιελάμβανε:

Μηχανογραφική Υποδομή :

 • Συμπληρωματικές κατασκευές της ήδη υπάρχουσας Δομημένης Καλωδίωσης / Υποδομής
 • Computer Room (Προμήθεια & Εγκατάσταση Racks, UPS, μεταφορά συστημάτων Servers σε Racks κλπ)
 • Σχεδιασμός κατηγοριοποίησης Organisation - Wide User & Groups καθώς και των πολιτικών και δικαιωμάτων τους για όλες τις Διευθύνσεις
 • Σχεδιασμός & Υλοποίηση Active Directory Services & LDAP
 • Σχεδιασμός & Υλοποίηση υπηρεσιών WINS, DHCP, DNS, PROXY κλπ
 • Προμήθεια Εγκατάσταση Παραμετροποίηση Servers για τις ανάγκες του Active Directory , του Enterprise MAIL Server, του Enterprise PROXY Server στο Enterprise Wide Services Zone (ΛΣ Windows 2000 Server, Microsoft Platform)
 • Σχεδιασμός και Integration Email Services με δυνατότητα κάλυψης για όλους τους χρήστες & τα groups του Οργανισμού (500 χρήστες, 30 Διευθύνσεις), σχεδιασμός και εφαρμογή Email Policies
 • Επανασχεδιασμός Database Connectivity και ολοκλήρωση με Users/Groups για εφαρμογές τρίτων (Πρωτόκολλο, Οικονομική Υπηρεσία, Εκλογές κλπ)
 • Εκπαίδευση και Εξειδίκευση Προσωπικού Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής (ΔΟΠ) της Ν.Α.Θ

Δικτυακή Υποδομή :

 • Επανασχεδιασμός του Εσωτερικού Δικτύου του Οργανισμού (Πρωτόκολλα, Διευθυνσιοδότηση, VLANs, κλπ)
 • Επανασχεδιασμός και Υλοποίηση IP Addressing, Naming, Routing τόσο στα δικτυακά συστήματα όσο και στους υπάρχοντες Servers
 • Δημιουργία τοπικού δικτύου τύπου switched Fast Ethernet που στηρίζεται σε δίκτυο κορμού τεχνολογίας Gigabit Ethernet (ο εξοπλισμός δικτύου είναι απόλυτα συμβατός με τον υφιστάμενο εξοπλισμό της Ν.Α.Θ., τεχνολογίας Cisco Systems). Η υλοποίηση VLANs και η βελτιστοποίηση του δικτύου έγινε σε συνεργασία με τις δικτυακές εφαρμογές του Μ/Κ βασισμένες σε τεχνολογίες Microsoft (πρωτόκολλα DHCP, WINS, DNS, HTTP, κλπ)
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση CISCO Routers με τις ανάλογες LAN & WAN Cards για το M/K και επιλεγμένες απομακρυσμένες διευθύνσεις και ολοκλήρωση με τα τρία δίκτυα Internet της Ν.Α.Θ. (Otenet , Forthnet , ΣΥΖΕΥΞΙΣ).

Υποδομές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων :

 • Δημιουργία Organisation-Wide Security Policy
 • Security Hardening επιλεγμένων Servers του Public & Internal Zone
 • Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση Server για τις ανάγκες του MAIL Relay & Filtering στο Public Access Zone (Clearswift - MailSweeper)
 • Το επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας στη σύνδεση των δικτύων υλοποιείται με τη μελέτη και Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Λογισμικού Περιμετρικής Ασφάλειας (Firewall Zones) και συστημάτων ανίχνευσης συμβάντων (Intrusion Detection Systems)
 • Προμήθεια, εγκατάσταση, ολοκλήρωση Enterprise Wide Antivirus Συστήματος με κεντρική διαχείριση και δυνατότητα απομακρυσμένου deployment & update (F - Secure)
 • Δημιουργία υποδομών για Continuous Security Support (Updates, Fixes, ενημέρωση, intranet portal development , δημιουργία Technical Knowledge Base για το προσωπικό της ΔΟΠ και τους τελικούς χρήστες κλπ).

« Επιστροφή

 
 
Space Hellas ISO certifications
© Space Hellas 2020 | Privacy Policy | Terms of Use | Sitemap