Space Hellas Logo   Home | Επενδυτές - Δημοσιεύσεις | Νέα | Download | Επικοινωνία   Αναζήτηση  go         
  Εταιρία
  System Integration
  Λύσεις & Υπηρεσίες
  Αγορές
Ενδεικτικό Πελατολόγιο
Αλυσίδες Καταστημάτων
Άμυνα
Ασφαλιστικός Τομέας
Βιομηχανία
ΔΕΚΟ
Εκπαίδευση
Εμπορικές Επιχειρήσεις
Ενέργεια/Καύσιμα
Κατασκευαστικές
Μεταφορές
Σώματα Ασφαλείας
Τουρισμός
Υπουργεία/Δημόσιο
Χρηματοοικονομικός Τομέας
Media
Telecom Operators
Γνώμες Πελατών
  Τεχνικές Υπηρεσίες
  Υποστήριξη Πελατών
  Έρευνα & Ανάπτυξη
  Ευκαιρίες Καριέρας
  Main
SpacePhone - Fixed, Mobile and Internet Services
Space Hellas PULSE - Maximize IT Performance - Guarantee Security Compliance
Space Hellas GUARDIAN - Maximize your Site's Security
Space Hellas among the top System Intengrators in Europe
Space Hellas Twitter Space Hellas Facebook Space Hellas Linkedin Space Hellas YouTube

ΜΟΥΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ

Πελάτης: ΜΟΥΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Έργο: FLEET MANAGEMENT για τη διαχείριση των φορτηγών

Λεπτομέρειες

Η εταιρία ΜΟΥΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ιδρύθηκε το 1974 και ασχολείται με χονδρικές πωλήσεις καπνικών ειδών. Εδρεύει στο Ελληνικό και ο χώρος δραστηριοποίησής της είναι η ευρύτερη περιοχή του Ν. Αττικής. Η αγορά που απευθύνεται είναι τα καταστήματα μικρής λιανικής που ασχολούνται με την πώληση προϊόντων καπνού.

Αποτελεί την πρώτη εταιρία σε τζίρο αλλά και σε ρυθμούς ανάπτυξης στο χώρο της, με συνολικό αριθμό εργαζομένων 45 και στόλο οχημάτων 14 (12 μικρά φορτηγά διανομών και 2 αυτοκίνητα πωλητών). Στην εταιρία ΜΟΥΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ αντιστοιχεί το 10% του μεριδίου της αγοράς Αττικής και το 6% της Ελλάδας.

Η Ανάγκη

Η εταιρία ΜΟΥΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, διαθέτει σήμερα ένα στόλο 14 οχημάτων. Τα 12 από αυτά είναι μικρά φορτηγά διανομής και 2 από αυτά είναι οχήματα πωλητών. Ο στόλος εξυπηρετεί ένα ενεργό πελατολόγιο 550 σημείων πώλησης τσιγάρων, το οποίο επισκέπτεται τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ο μέσος χρόνος διάρκειας στάσης είναι 10 λεπτά.

Παράλληλα νέοι πελάτες εμφανίζονταν σχεδόν καθημερινά, οι οποίοι έπρεπε τόσο να απεικονιστούν ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων, όσο και να τοποθετηθούν στη βέλτιστη σειρά δρομολόγησης. Σε μια τέτοια αγορά ταχείας διανομής μικρών προϊόντων ο εντοπισμός, η συλλογή πληροφοριών, η επαναδρομολόγιση και η γρήγορη εξυπηρέτηση του πελάτη αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την παραγωγικότητα του στόλου, τη μείωση του κόστους παράδοσης προϊόντος και την αύξηση της κερδοφορίας.

Η εταιρία χρησιμοποιούσε μέχρι σήμερα τον παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας με τα οχήματα, δηλαδή το κινητό τηλέφωνο και επαφίονταν στην καλή πίστη των υπαλλήλων της για την εξυπηρέτηση του πελάτη. Αυτός επίσης ήταν και ο τρόπος ενημέρωσης της εταιρίας σε περίπτωση που συνέβαινε ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης τόσο στον οδηγό όσο και στο πολύτιμο φορτίο των οχημάτων.

Οι ανάγκες της εταιρίας καταγράφηκαν ως εξής:

 • Έλεγχος διαδρομής οχημάτων
 • Προειδοποίηση σε παρατεταμένη στάση άνω των 30' λεπτών
 • Καταγραφή νέων πελατών
 • Συλλογή στοιχείων επισκεψιμότητας
 • Έλεγχος ποιότητας εκτέλεσης έργου
 • Προστασία Οχήματος, Οδηγού και φορτίου
 • Δημιουργία αναφορών σχετικών με τα λειτουργικά έξοδα

Η Λύση

Η διεύθυνση της εταιρίας ήρθε σε επικοινωνία με τη SpaceNet, η οποία κατέγραψε τις ανάγκες και πρότεινε λύσεις μέσα από το σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης στόλου οχημάτων που σχεδιάζει και υλοποιεί.

Ένα κέντρο ελέγχου δημιουργήθηκε μέσα από το οποίο ο υπεύθυνος δρομολόγησης μπορεί να παρακολουθεί το στόλο οχημάτων. Με το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένου μηχανισμού ο νέος πελάτης μπορεί να αποθηκεύεται αυτόματα στο σύστημα και στη βάση δεδομένων.

Το ήδη υπάρχον πελατολόγιο απεικονίστηκε ψηφιακά, πάνω στο χάρτη Αττικής που ήταν και ο χάρτης ενδιαφέροντος.

Η εφαρμογή υλοποιήθηκε με απλοποιημένο το περιβάλλον εργασίας, ώστε οι χειριστές να μπορούν με εύκολο και γρήγορο τρόπο να λαμβάνουν: την ακριβή θέση ενός οχήματος, το δρομολόγιο που έχει πραγματοποιήσει μέχρι τη στιγμή του ελέγχου και τους πελάτες που έχει εξυπηρετήσει, καθώς και τη δυνατότητα ειδοποίησης (alarm) σε περίπτωση που το όχημα ακινητοποιηθεί για μεγαλύτερο των 30 λεπτών χρονικό διάστημα.

Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν αναφορές που αφορούν στον οδηγό και στο όχημα, στο πελατολόγιο και στις ειδικές παραμέτρους (events). Οι αναφορές αυτές ήταν στατιστικές (έτος, μηνά, εβδομάδα, ημέρα, προηγούμενες x ημέρες) και αναλυτικές (πελατών ανά περίοδο).

Για την προστασία οχήματος και φορτίου τοποθετήθηκε ένα διακόπτης κοντά στον οδηγό, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να στείλει σήμα έκτακτης ανάγκης και τη θέση του οχήματος σε περίπτωση κινδύνου, στο κέντρο ελέγχου.

Τα Οφέλη

Με την επιτυχημένη λειτουργία του προτεινόμενου συστήματος, είναι δυνατή η πλήρης εκμετάλλευση όλων των οργανωμένων πληροφοριών, οι οποίες καταγράφονται στο κέντρο παρακολούθησης και γενικότερα διαχείρισης των οχημάτων. Αναλυτικά:

Οι χρήστες του συστήματος χρησιμοποιούν αποτελεσματικά εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης χρήσιμων πληροφοριών που προσφέρονται σε ένα φιλικό (User Friendly) και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας.

Μέσω της χρήσης των παρεχόμενων εξειδικευμένων αναφορών βελτιώθηκε η διαχείριση των καθημερινών δρομολογίων (παροχή αυτοματοποιημένων στατιστικών αναλύσεων και αναφορών ανά δρομολόγιο οχήματος).

Δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες για τη μείωση του λειτουργικού κόστους που προέρχεται από τα οχήματα (η μείωση αυτή προήλθε από τη χρήση των οχημάτων αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των πελατών).

Ο στόλος των οχημάτων της εταιρίας ΜΟΥΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ προφυλάχθηκε με τον πλέον άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Είναι δυνατός ο εντοπισμός της θέσης των οχημάτων σε προκαθορισμένα γεωγραφικά πλαίσια, με προκαθορισμένο τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση έκτακτου κινδύνου.

Η εφαρμογή υλοποιήθηκε, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ετέθησαν από πλευράς της εταιρίας ΜΟΥΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ και τις εξατομικευμένες της ανάγκες και είναι δυνατή οποιαδήποτε προσαρμογή κριθεί σκόπιμη σε μεταγενέστερη φάση.

H επεξεργασία και διαχείριση των δεδομένων των οχημάτων είναι στην αποκλειστική διάθεση της εταιρίας ΜΟΥΧΑΛΗΣ& ΣΙΑ ΟΕ, χωρίς τη μεσολάβηση και καταγραφή αυτών από άλλες πηγές.

Οι λειτουργίες και δυνατότητες που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο σύστημα FTM είναι άμεσα επεκτάσιμες.

Αναφέρουμε πρόσθετες δυνατότητες που μπορούν να ενσωματωθούν όπως:

 • η αμφίδρομη φωνητική επικοινωνία κέντρου ελέγχου και οχήματος
 • η αμφίδρομη επικοινωνία κέντρου ελέγχου και οχήματος με δυνατότητα χρήσης προκαθορισμένων ή απλών μηνυμάτων
 • η ενημέρωση του κέντρου ελέγχου για την προπορεία ή την καθυστέρηση του οχήματος ανά πραγματοποιούμενη στάση
 • η άμεση ενημέρωση του κέντρου ελέγχου σε περίπτωση αλλαγής χαρακτηριστικών που περιγράφουν την κατάσταση του οχήματος μέσω ειδικών αισθητήρων που τοποθετούνται στο όχημα
 • η ανάπτυξη επιπλέον υποπρογραμμάτων ή εφαρμογών (modules), τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις.

« Επιστροφή

 
 
Space Hellas ISO certifications
© Space Hellas 2020 | Privacy Policy | Terms of Use | Sitemap