Space Hellas Logo   Home | Επενδυτές - Δημοσιεύσεις | Νέα | Download | Επικοινωνία   Αναζήτηση  go         
  Εταιρία
  System Integration
  Λύσεις & Υπηρεσίες
  Αγορές
  Τεχνικές Υπηρεσίες
  Υποστήριξη Πελατών
  Έρευνα & Ανάπτυξη
Δραστηριότητες
Εθνικά Έργα
Ευρωπαϊκά Έργα
Συνεργασίες
Δημοσιεύσεις
  Ευκαιρίες Καριέρας
  Main
SpacePhone - Fixed, Mobile and Internet Services
Space Hellas PULSE - Maximize IT Performance - Guarantee Security Compliance
Space Hellas GUARDIAN - Maximize your Site's Security
Space Hellas among the top System Intengrators in Europe
Space Hellas Twitter Space Hellas Facebook Space Hellas Linkedin Space Hellas YouTube

Εθνικά Έργα
 
 • NEREAS: Ολοκληρωμένη εποπτεία και βελτιστοποίηση διαχείρισης ενέργειας σε εμπορικά πλοία

   

Τίτλος Έργου

NEREAS: Ολοκληρωμένη εποπτεία και βελτιστοποίηση διαχείρισης ενέργειας σε εμπορικά πλοία

Πρόγραμμα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 – Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Ημερομηνία Έναρξης

25/7/2018

Διάρκεια Έργου

24 Μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Σκοπός του έργου NEREAS είναι η δημιουργία ενός υπολογιστικού συστήματος (πλατφόρμα) βασισμένου σε τεχνολογίες δικτύων αισθητήρων, "Μεγάλων Δεδομένων" (Big Data) και μηχανικής μάθησης (Machine Learning). Η πλατφόρμα του NEREAS θα είναι κατάλληλη για χρήση εν πλω, σε πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο με παράλληλη δυνατότητα χρήσης / παρακολούθησης από τα στελέχη Ναυτιλιακών Εταιρειών στη στεριά. Το εν λόγω σύστημα θα έχει ως σκοπό τα ακόλουθα:

α) Τον υπολογισμό της βέλτιστης ταχύτητας ή / και διαγωγής ανά περιόδους εντός της κάθε πλεύσιμης ημέρας αναλόγως των καιρικών συνθηκών και την υπόδειξή τους στο πλήρωμα, ώστε, το πλοίο να υπόκειται στη λιγότερη δυνατή κατανάλωση καυσίμου.

β) Την δυνατότητα διαρκούς παρακολούθησης από το πλήρωμα της κατάστασης και απόδοσης της Προωστήριας Μηχανής, των Ηλεκτρογεννητριών και του Καυστήρα του πλοίου καθώς και την αποδοτικότερη παρακολούθηση κατανάλωσης καυσίμου σε πραγματικό χρόνο.

Κοινοπραξία

 • Space Hellas Α.Ε. (Συντονιστής Έργου)
 • Hydrus Engineering ΕΠΕ
 • inAccess Networks Α.Ε.
 • Έμφασις Τηλεματική ΑΕ
 • ΕΜΠ/Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών

 επιστροφή στην αρχή

 
 • EMISSION: Ολοκληρωμένη πλατφόρμα παρακολούθησης ατμοσφαιρικών ρύπων με τη χρήση δικτύου IoT

   

Τίτλος Έργου

EMISSION: Ολοκληρωμένη πλατφόρμα παρακολούθησης ατμοσφαιρικών ρύπων με τη χρήση δικτύου IoT

Πρόγραμμα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 – Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Ημερομηνία Έναρξης

31/07/2018

Διάρκεια Έργου

30 Mήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη πληροφοριακής πλατφόρμας παρακολούθησης και καταγραφής ατμοσφαιρικών συνθηκών σε αστικό περιβάλλον έξυπνης πόλης κυρίως μέσω ασύρματου δικτύου αισθητήρων. Το EMISSION θα αξιοποιήσει ολοκληρωμένα και προηγμένα συστήματα αισθητήρων και εφαρμογών για υπολογιστές και έξυπνα κινητά τηλεφώνων και προβλέπεται να καλύψει κοινά προβλήματα που παρουσιάζονται σε ήδη υφιστάμενες υποδομές μέτρησης.

Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες τεχνικές δοκιμές σε πιλοτικό αλλά και λειτουργικό επίπεδο για κάθε υποσύστημα με σκοπό τον εντοπισμό και την διόρθωση δυσλειτουργιών, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τις προτεινόμενες προδιαγραφές. Η αξιολόγηση του συστήματος θα πραγματοποιηθεί με την εκτέλεση πλήρως καθορισμένων λειτουργικών σεναρίων που θα έχουν ειδικά σχεδιασθεί.

Κοινοπραξία

 • Space Hellas Α.Ε. (Συντονιστής Έργου)
 • Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 • DRAXIS Περιβαλλοντική ΑΕ
 • ΕΝCO EΠΕ

 επιστροφή στην αρχή

 
 • AVINT: Ενσωμάτωση αυτόματων οχημάτων στον αστικό συγκοινωνιακό ιστό

   

Τίτλος Έργου

AVINT: Ενσωμάτωση αυτόματων οχημάτων στον αστικό συγκοινωνιακό ιστό

Πρόγραμμα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 – Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Ημερομηνία Έναρξης

28/06/2018

Διάρκεια Έργου

36 Mήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Στο AVINT οι συμμετέχοντες φορείς έχοντας μελετήσει τον κυκλοφοριακό ιστό της πόλης, και έχοντας αποτιμήσει τις ανάγκες μεταφορών θα ερευνήσουν και θα εγκαταστήσουν μία γραμμή μεταφοράς υποστηριζόμενη από αυτόματα λεωφορεία, πλήρως ενσωματωμένη στον αστικό ιστό. Η ειδοποιός διαφορά είναι πως η γραμμή αυτή θα εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες της πόλης, επιτρέποντας την εύκολη, ασφαλή και συχνή διασύνδεση του κέντρου της πόλης με τα ΤΕΦΑΑ.

Προς τούτο θα γίνουν τα απαραίτητα βήματα για την εγκατάσταση της γραμμής (μελέτη σκοπιμότητας, μελέτη εφαρμογής, προσαρμογή υποδομών, ενοικίαση αυτόματων λεωφορείων) και θα ακολουθήσει η πιλοτική δοκιμή. Τα αποτελέσματα αυτής θα αναλυθούν τόσο ως προς τις επιπτώσεις για τα Τρίκαλα όσο και κυρίως ως προς την επεκτασιμότητα του εγχειρήματος σε μεγαλύτερη κλίμακα σε αυτή και σε άλλες ελληνικές πόλεις.

Κοινοπραξία

 • e-trikala AE (Συντονιστής Εργου)
 • Space Hellas Α.Ε.
 • ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ

 επιστροφή στην αρχή

 
 • e-Polimorfismoi: E-health πλατφόρμα ελέγχου αλληλεπιδράσεων φαρμάκων και εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή σε ασθενείς με ΧΝΝ

   

Τίτλος Έργου

e-Polimorfismoi: E-health πλατφόρμα ελέγχου αλληλεπιδράσεων φαρμάκων και εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή σε ασθενείς με ΧΝΝ

Πρόγραμμα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Ήπειρος” 2014-2020

Ημερομηνία Έναρξης

25/9/2018

Διάρκεια Έργου

36 Mήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Στόχος του παρόντος έργου με τίτλο “E-health πλατφόρμα ελέγχου αλληλεπιδράσεων φαρμάκων και εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή σε ασθενείς με ΧΝΝ» είναι η δημιουργία και εφαρμογή μιας e-health πλατφόρμας φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων όλων των τύπων (φαρμάκων μεταξύ τους, φαρμάκων με τροφές, με αλκοόλ ή με φυτικά προϊόντα), για ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο και με σκοπό την ολιστική προσέγγιση του ασθενούς και την εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή. θα διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων –ΕΛΚΕ (Παν Νεφρολογική Κλινική και Εργαστήριο Φυσιολογίας) σε ασθενείς 150 ασθενείς με ΧΝΝ όλων των σταδίων (στάδια 1-5 προ-αιμοκάθαρσης, υπό εξωνεφρική κάθαρση, νεφρική μεταμόσχευση) εκ των οποίων σε 60 ασθενείς θα πραγματοποιηθούν πιλοτικά εξετάσεις (αίματος και ούρων) ειδικών γονιδιακών πολυμορφισμών (εξετάσεις φαρμακογενετικής) σε συγκεκριμένα περιστατικά με χρόνια νεφρική νόσο. Πιλοτική εφαρμογή και δοκιμή της πλατφόρμας θα γίνει από συγκεκριμένους χρήστες (επαγγελματίες υγείας) στη Νεφρολογική Κλινική του ΠΙ, με στόχο να δοκιμαστεί η ευχρηστία του συστήματος καθώς και η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα ώστε να μπορέσουν να ενσωματωθούν τυχόν βελτιώσεις.

Κοινοπραξία

 • Space Hellas Α.Ε. (Συντονιστής)
 • UNIVEYE I.K.E.
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 επιστροφή στην αρχή

 
 • ACRITAS: Διαστημικές Τεχνολογίες για Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Εποπτείας

   

Τίτλος Έργου

ACRITAS: Διαστημικές Τεχνολογίες για Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Εποπτείας

Πρόγραμμα

Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση Εθνικής εμβέλειας : «Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων – Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά: Ο Πλανήτης – Πιλοτική Φάση Λειτουργίας»

Ημερομηνία Έναρξης

1/11/2013

Διάρκεια Έργου

 24 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Το έργο ACRITAS στοχεύει στην έρευνα, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη δοκιμή ολοκληρωμένων υπηρεσιών βασισμένων σε διαστημικές τεχνολογίες μέσω τεχνικών σύνθεσης δεδομένων από πολλαπλούς αισθητήρες. Έμφαση δίνεται στην από κοινού εκμετάλλευση της δορυφορικής επισκόπησης, των δορυφορικών επικοινωνιών και της δορυφορικής πλοήγησης, καθώς και στη σύνθεση των δεδομένων με πληροφορίες από επίγειους τοπικούς αισθητήρες για συγκεκριμένες εφαρμογές όπως: εποπτεία συνόρων, παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών, περιβαλλοντική εποπτεία και αγροτική εποπτεία.

Η Space Hellas είναι ο συντονιστής του έργου ACRITAS. Υλοποιεί μια πολύ-λειτουργική αρθρωτή πλατφόρμα υπηρεσιών που προσφέρει διεπαφές με επίγειους αισθητήρες, παρόχους δεδομένων ΕΟ και μονάδες επεξεργασίας/σύνθεσης δεδομένων, υποστηρίζοντας διαφορετικές ροές επεξεργασίας ώστε να παράγει το τελικό προϊόν ανάλογα με κάθε μία από τις προαναφερθείσες εφαρμογές.

Κοινοπραξία

 • SPACE HELLAS Α.Ε. (Συντονιστής Έργου)
 • EPOS Satellite Communication Networks Α.Ε.
 • inAccess Networks Α.Ε.
 • IRIDA Labs Α.Ε.
 • Planetek Hellas Α.Ε.
 • Neuropublic Α.Ε.

Συνολικός Προϋπολογισμός 

 2.181.200 Ευρώ

 επιστροφή στην αρχή

 
 • JASON: Κοινή Συνεργιστική και Ολοκληρωμένη Χρήση των Τεχνολογιών Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, Πλοήγησης και Τηλεπικοινωνιών για Ενίσχυση της Ασφάλειας των Συνόρων

   

Τίτλος Έργου

JASON: Κοινή Συνεργιστική και Ολοκληρωμένη Χρήση των Τεχνολογιών Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, Πλοήγησης και Τηλεπικοινωνιών για Ενίσχυση της Ασφάλειας των Συνόρων

Πρόγραμμα

Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση Εθνικής εμβέλειας «Συνεργασία 2011»: «Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς

Ημερομηνία Έναρξης

1/1/2013

Διάρκεια Έργου

 30 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Το έργο JASON έχει ως στόχο την έρευνα & ανάπτυξη ενός εξελιγμένου ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας των συνόρων, χερσαίων & θαλασσίων, με τη σύντηξη δεδομένων από διαστημικούς αισθητήρες όπως ΕΟ SAR δορυφόροι, εναέριους αισθητήρες όπως UAV, ναυτικούς αισθητήρες, όπως AIS (παράκτιο & δορυφορικό) και επίγειους αισθητήρες, όπως οπτικές και θερμικές κάμερες, ραντάρ, ηχόμετρα κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτηριστικές τεχνολογίες που θα αξιοποιηθούν εκτενώς περιλαμβάνουν: α) σύντηξη δεδομένων από πολλαπλούς ετερογενείς αισθητήρες για την ανίχνευση, παρακολούθηση κι εντοπισμό στόχων β) επεξεργασία κι ανάλυση εικόνας για δορυφορικές εικόνες EO SAR καθώς & για κάμερες επίγειες και πάνω σε UAV γ) δορυφορικά & ασύρματα δίκτυα αισθητήρων τύπου M2M προς τη κατεύθυνση του «Internet of Things» δ) καινοτόμες έξυπνες κινητές εφαρμογές βασιζόμενες στη θέση χρήστη για βελτιωμένη διαθεσιμότητα υπηρεσίας οποτεδήποτε κι οπουδήποτε με βάση GNSS,GIS κ 3G κινητές τεχνολογίες.

Κοινοπραξία

 • SPACE HELLAS Α.Ε. (Συντονιστής Έργου)
 • IRIDA Labs
 • AEROFILMS
 • Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φυσικής, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
 • Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών/Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΕΜΠ
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας

Συνολικός Προϋπολογισμός 

 977.500 Ευρώ

 επιστροφή στην αρχή

 
 • Bus-Κι-Έρχεται?: Προηγμένο σύστημα ενημέρωσης και καθοδήγησης επιβατών σε μέσα μαζικής μεταφοράς με χρήση πληροφορίας θέσης

   

Τίτλος Έργου

Bus-Κι-Έρχεται?: Προηγμένο σύστημα ενημέρωσης και καθοδήγησης επιβατών σε μέσα μαζικής μεταφοράς με χρήση πληροφορίας θέσης

Πρόγραμμα

Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση Εθνικής εμβέλειας «Ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»: Πράξη «Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για  Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης»

Ημερομηνία Έναρξης

1/1/2011

Διάρκεια Έργου

 24 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Στόχος του συστήματος «Bus κι έρχεται;» είναι να προσφέρει ένα εύχρηστο και αποδοτικό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση των μετακινήσεων στην πόλη με χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ). Βασικό του χαρακτηριστικό και πλεονέκτημα είναι η χρήση δεδομένων πραγματικού χρόνου σχετικά τόσο με τη θέση του χρήστη/επιβάτη, όσο και με τη θέση και την ταχύτητα των οχημάτων, μέσω επικοινωνίας με το σύστημα διαχείρισης στόλου. Το προτεινόμενο σύστημα περιλαμβάνει i) μια εύχρηστη διεπαφή με το χρήστη, ii) μια μηχανή αναζήτησης βέλτιστης διαδρομής με χρήση ΜΜΜ, iii) μια διεπαφή με την πλατφόρμα ελέγχου και παρακολούθησης των οχημάτων, ώστε να συλλέγονται στοιχεία για την κίνησή τους σε πραγματικό χρόνο, και iv) την ανάλογη δικτυακή υποδομή για την επικοινωνία. Μέσω της διεπαφής στο κινητό του τερματικό, ο χρήστης θα μπορεί να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο διάφορες πληροφορίες για γραμμές, στάσεις και οχήματα, ώστε να προγραμματίσει καλύτερα τη μετακίνησή του. Αν ο χρήστης δε διαθέτει συσκευή με δέκτη GPS, ή επιθυμεί να ελέγξει τη δυνατότητα εκκίνησης από άλλο σημείο, θα πρέπει να δίνει και το σημείο έναρξης της διαδρομής. Με την προϋπόθεση τέτοιας συσκευής, η καθοδήγηση του χρήστη μπορεί να είναι λεπτομερής και συνεχής, με χάρτες, γραπτές ή φωνητικές οδηγίες, κτλ. Παράλληλα, θα μπο-εί να γίνεται επανα-υπολογισμός της διαδρομής αν ο χρήστης παρεκκλίνει για οποιαδήποτε λόγο της πορείας του ή προκύψουν απρόβλεπτα γεγονότα (π.χ. ατύχημα). Επίσης θα υπάρχουν και άλλες επιλογές, όπως για παράδειγμα σε πόση ώρα περνάει ένα λεωφορείο από συγκεκριμένη στάση, προβλεπόμενη ώρα άφιξης στον προορισμό. Έμφαση θα δοθεί στην προσαρμοστικότητα του συστήματος με χρήση εξατομικευμένων πληροφοριών για κάθε χρήστη, οι οποίες, εκτός από την εκάστοτε θέση, μπορεί να περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις του σε ΜΜΜ, αγαπημένες διαδρομές, τη φυσική του κατάσταση, την ηλικία του, κτλ.

Κοινοπραξία

 • MOBICS Τηλεπικοινωνιακές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ – Συντονιστής Έργου
 • SPACE HELLAS Α.Ε.
 • ΑΜCO Ολοκληρωμένα Συστήματα Υψηλής Τεχνολογίας A.B.E.E.
 • Κέντρο Ερευνών Πα-νεπιστημίου Πειραιά

Συνολικός Προϋπολογισμός 

 301.516 Ευρώ

 επιστροφή στην αρχή

 
 • eΚΛΗΣΗ: Εφαρμογή του ευρωπαϊκού αυτόματου συστήματος κλήσης έκτακτης ανάγκης

   

Τίτλος Έργου

eΚΛΗΣΗ: Εφαρμογή του ευρωπαϊκού αυτόματου συστήματος κλήσης έκτακτης ανάγκης

Πρόγραμμα

Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΣΠΑ 2007-2013, ΔΡΑΣΗ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ  «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»

Ημερομηνία Έναρξης

01-12-2010

Διάρκεια Έργου

 24 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Ο γενικός σκοπός του έργου eΚΛΗΣΗ είναι, μέσα από την υλοποίηση μιας εθνικής πιλοτικής εφαρμογής του ευρωπαϊκού αυτόματου συστήματος κλήσης έκτακτης ανάγκης στα αυτοκίνητα (eCall), να επιδείξει την κατάσταση στην Ελλάδα στον τομέα αυτό, να αναδείξει τις τυχόν αδυναμίες και να προετοιμάσει το έδαφος για την υποχρεωτική εφαρμογή του σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014. Ταυτόχρονα γενικός στόχος είναι και η ευρεία ενημέρωση του κοινού σχετικά με την συνεισφορά του συστήματος αυτού στο χώρο των μεταφορών και ειδικότερα στον τομέα της ασφάλειας.
Στα πλαίσια του έργου eΚΛΗΣΗ, η Space Hellas θα ασχοληθεί ενεργά με το σχεδιασμό, ανάπτυξη και πιλοτική δοκιμή του κέντρου εξυπηρέτησης, δηλαδή του «Public Safety Answering Point (PSAP)», το οποίο αποτελεί ένα από τα κύρια υποσυστήματα του όλου συστήματος eCall.

Κοινοπραξία

 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ) – Συντονιστής Έργου
 • COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
 • SPACE HELLAS A.E.

Συνολικός Προϋπολογισμός 

 417.837 Ευρώ

επιστροφή στην αρχή  

 

 • Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης και Επίλυσης Εξ' Αποστάσεως Συμβάντων για Διαχειριζόμενες Υπηρεσίες Ασφαλείας Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής
   

Τίτλος Έργου

Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης και Επίλυσης Εξ' Αποστάσεως Συμβάντων για Διαχειριζόμενες Υπηρεσίες Ασφαλείας Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής

Πρόγραμμα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ-2005)

Ημερομηνία Έναρξης

Νοέμβριος 2006

Διάρκεια Έργου

18 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Σκοπός του έργου είναι να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών από τη Space Hellas, βασισμένο στην πλατφόρμα λογισμικού .pulse (dotpulse) η οποία έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία και βρίσκεται ήδη εγκατεστημένη σε έργα πελατών της εταιρείας. Οι τομείς εφαρμογής θα είναι :

α) Security Monitoring & Management Services (σε μοντέλα outsourced solution)

β) Προηγμένες υπηρεσίες Help Desk με δυνατότητα άμεσου Remote Desktop & Device Support

γ) Προηγμένο IT Monitoring & Analytics (Business Intelligence – IT Intelligence)

Με τη διάθεση νέων προϊόντων καθώς και τη δημιουργία «ομπρέλας υπηρεσιών», η εταιρία θα καλύψει το κενό που υπάρχει στην αγορά όσον αφορά σε καινοτόμα εργαλεία και εφαρμογές monitoring IT υποδομών.

Ως ακρογωνιαίος λίθος των νέων προϊόντων και υπηρεσιών, θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα .pulse (βασισμένη στην τεχνολογία .net της Microsoft) πάνω στην οποία θα υλοποιηθούν τα συγκεκριμένα extensions – modules.

Ο πυρήνας του .pulse έχει σχεδιαστεί γύρω από την αρχιτεκτονική των "PLUGINS" (πρόσθετων στοιχείων). Έτσι, η Space Helals ή ακόμη και τρίτοι κατασκευαστές μπορούν να υλοποιήσουν Custom Plugins, τα οποία επεκτείνουν και επαυξάνουν τις δυνατότητες της Πλατφόρμας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να δοθούν λύσεις σε προβλήματα που απασχολούν την εταιρία λόγω της εισαγωγής νέων, βελτιωμένων ή εξειδικευμένων (custom) εκδόσεων του Software αλλά και του Hardware καθώς και το συνεχές monitoring στις υποδομές των πελατών της αλλά και τις δικές της.

Τα εργαλεία συνεχούς επίβλεψης και πληροφόρησης θα επιτρέπουν στο προσωπικό Υποστήριξης της Εταιρίας να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην εστίαση και την βελτιστοποίηση των διαδικασιών και της αποτελεσματικότητας και λιγότερο χρόνο σε διαδικασίες αντίδρασης σε προβλήματα.

Επιπλέον, όταν και εάν εμφανισθούν προβλήματα, θα έχει ήδη δοθεί από το σύστημα επαρκής πληροφορία για αυτά και η επέμβαση του εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού θα μπορεί να γίνεται απομακρυσμένα και με απόλυτη ασφάλεια μέσω των συνδέσεων που παρέχει η πλατφόρμα και που μπορούν να υλοποιηθούν μέσα και από απαιτητικά συστήματα ασφάλειας (μοντέλο P2P).

Κοινοπραξία

 • Space Hellas Α.Ε.

Συνολικός Προϋπολογισμός

231.896 €

 

επιστροφή στην αρχή      

   

 

 • Αυτοματοποιημένη Κυτταρολογική Ανίχνευση Κακοήθειας και η Οικονομοτεχνική Σημασία της
   

Τίτλος Έργου

Αυτοματοποιημένη Κυτταρολογική Ανίχνευση Κακοήθειας και η Οικονομοτεχνική Σημασία της

Πρόγραμμα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2000-2006, Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας

Ημερομηνία Έναρξης

Σεπτέμβριος 2006

Διάρκεια Έργου

18 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία καινοτόμων διαγνωστικών μεθοδολογιών για τον προσδιορισμό βιολογικών δεικτών για πρόγνωση, έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και του μαστού.

Το τελικό παραδοτέο του έργου είναι η δημιουργία ενός ιεραρχικού μοντέλου που θα επιτρέπει την ορθολογιστική επιλογή των γυναικών με προ-νεοπλασματικές αλλοιώσεις που χρήζουν συστηματικής παρακολούθησης ή και επεμβατικής θεραπείας.

Η εταιρία Space Hellas στο έργο συμμετέχει ως πάροχος τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε θέματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες τηλεκπαίδευσης, πιστοποίησης, φακέλου ασθενούς και επεξεργασίας δεδομένων με έναν ολοκληρωμένο τρόπο. Για το σκοπό αυτό και στα πλαίσια μιας ενότητας εργασίας που ασχολείται αποκλειστικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής, σχεδιάζεται και αναπτύσσεται ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που συνδέεται άμεσα με το διαγνωστικό εργαστήριο. Τα διαγνωσμένα περιστατικά καταχωρούνται με τρόπο που μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα. Επιπλέον, όσα χαρακτηρίζονται ως σημαντικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν από το διαγνωστικό ακόμα στάδιο ως εκπαιδευτικό υλικό και να χρησιμοποιηθούν άμεσα για το σκοπό αυτό. Το αποτέλεσμα είναι ένα επεκτάσιμο πληροφοριακό σύστημα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του διαγνωστικού εργαστηρίου και της εξαγωγής συμπερασμάτων, διαρκώς ενημερωμένο με το πλέον πρόσφατο διαγνωστικό/εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο μέσω των ενσωματωμένων μηχανισμών αξιολόγησης, εξασφαλίζει την πιστοποίηση του/των εργαστηρίου/ων.

Κοινοπραξία

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Συντονιστής Έργου)
 • Space Hellas Α.Ε.
 • ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε
 • Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών A.E.

Συνολικός Προϋπολογισμός

742.000 €

επιστροφή στην αρχή    

 

 

 • Ανάπτυξη Αξιόπιστων Υβριδικών FSO/MMW συστημάτων για Υποστήριξη Ευρυζωνικών Υπηρεσιών
   

Τίτλος Έργου

Ανάπτυξη Αξιόπιστων Υβριδικών FSO/MMW συστημάτων για Υποστήριξη Ευρυζωνικών Υπηρεσιών

Πρόγραμμα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», Διεθνής Συνεργασία στη Βιομηχανική Έρευνα και Δραστηριότητες Ανάπτυξης σε Προ-Ανταγωνιστικό Στάδιο - 2005

Ημερομηνία Έναρξης

Ιούνιος 2006

Διάρκεια Έργου

18 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην ανάπτυξη υβριδικών οπτικών / χιλιοστομετρικών συστημάτων ελεύθερου χώρου για επικοινωνίες με υψηλό ρυθμό (1Gb/s και πάνω).  Σε σχέση με τα απλά οπτικά ή χιλιοστομετρικά ασύρματα συστήματα, τα υβριδικά συστήματα αναμένεται να προσφέρουν αυξημένη αξιοπιστία και απόδοση κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Τα συστήματα θα μπορούν να υποστηρίξουν την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών πραγματικού χρόνου στο τελικό χρήστη.

Στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθούν μελέτες για τη διαθεσιμότητα (availability) του υβριδικού συστήματος στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας που χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες, έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές,  υψηλό βαθμό ρύπανσης και υγρασίας. Παρόμοιες μελέτες δεν έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελληνική Επικράτεια αλλά και σε άλλα μέρη της Ευρώπης με παρόμοιες κλιματολογικές συνθήκες και επομένως οι δραστηριότητες του έργου αποσκοπούν στην απόκτηση νέων γνώσεων για την ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Οι μελέτες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια αυτά θα έχουν και ως στόχο την ανάπτυξη ενός εργαλείου για το σχεδιασμό των υβριδικών ζεύξεων.

Επίσης το έργο στοχεύει και στην δοκιμή ευρυζωνικών υπηρεσιών πραγματικού χρόνου και μη, με σκοπό να μελετηθούν οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην αξιοπιστία τους η χρήση του υβριδικού συστήματος και πιο συγκεκριμένα, οι απότομες αλλαγές ρυθμού κατά τη διαδικασία μεταγωγής από το οπτικό στο χιλιοστομετρικό σύστημα και η καθυστέρηση που αυτό συνεπάγεται. Για το σκοπό αυτό θα δοκιμασθούν διάφορες μέθοδοι, όπως η σταδιακή ελάττωση της ποιότητας (αν πρόκειται για υπηρεσία video) και άλλες παρόμοιες προσαρμοστικές τεχνικές. Οι δραστηριότητες αυτές αποσκοπούν στην απόκτηση νέων γνώσεων για την ανάπτυξη υπηρεσιών οι οποίες (σε συνδυασμό με την αυξημένη αξιοπιστία και το χαμηλό κόστος του υβριδικού συστήματος) θα παρέχουν ευρυζωνική πρόσβαση στους τελικούς χρήστες.

Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες του έργου έχουν ως στόχο:

1. Το σχεδιασμό αξιόπιστων υβριδικών ζεύξεων κατάλληλων για τη μετάδοση δεδομένων με υψηλό ρυθμό και αξιοπιστία.

2. Τη διενέργεια λεπτομερών μετρήσεων της διαθεσιμότητας της οπτικής και της χιλιοστομετρικής ζεύξης στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας με σκοπό τον υπολογισμό της αξιοπιστίας του.

3. Τη δοκιμή και επίδειξη υπηρεσιών οι οποίες να παρουσιάζουν αυξημένη ανοσία κατά την διάρκεια της μετάδοσης από το οπτικό στο χιλιοστομετρικό σύστημα και ανάποδα.

4. Τη διεξαγωγή πειραμάτων στην υβριδική ζεύξη για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι προαναφερόμενες υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των χρηστών.

Κοινοπραξία

 • Space Hellas A.E. (Συντονιστής έργου)
 •  CableFree Solutions Ltd
 •  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συνολικός Προϋπολογισμός

277.197 €

 

επιστροφή στην αρχή       

 

 

 • OMTS: Σύστημα παρακολούθησης και ανίχνευσης για συνδυασμένες μεταφορές
   

Τίτλος Έργου

OMTS - Σύστημα παρακολούθησης και ανίχνευσης για συνδυασμένες μεταφορές

Πρόγραμμα

Γ' ΚΠΣ

Ημερομηνία Έναρξης

01-10-03

Διάρκεια Έργου

24 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και επίδειξη μιας ανοικτής υπηρεσίας ανίχνευσης και παρακολούθησης εμπορευματικών φορτίων σε όλο το μήκος της αλυσίδας των συνδυασμένων μεταφορών, τη λεγόμενη υπηρεσία ΟΜΤS, με στόχο τη καλύτερη εποπτεία και τη βελτίωση της ταχύτητας και της αξιοπιστίας των συνδυασμένων μεταφορών.

 • ενθαρρύνοντας τη μείωση του χρόνου αναµονής σε τερµατικούς σταθµούς και την αύξηση της παραγωγικότητάς τους,
 • βελτιώνοντας τις συνθήκες ασφαλείας των εµπορευµάτων, της µονάδας µεταφοράς και της µονάδας φόρτωσης σε όλη την αλυσίδα των συνδυασµένων µεταφορών,
 • προωθώντας την διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων διαχείρισης και προγραμματισμού των εταιριών,
 • ενσωμάτωση στη διεύθυνση του συστήματος της αλυσίδας ανεφοδιασμού,
 • παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες και πληροφόρηση προς τον πελάτη

Η υπηρεσία ΟΜΤS θα βασίζεται σε μια υποδομή η οποία θα ολοκληρώνει μια σειρά συνεργαζόμενων επί μέρους τεχνολογιών (RFID, GPS, κινητούς servers, portals, κ.λ.π.). Θα είναι δυνατόν να λαμβάνονται πληροφορίες σχετικές με την ταυτότητα και τη θέση (και ενδεχομένως άλλων ειδών πληροφοριών) των διακινούμενων μονάδων μεταφοράς και να διατίθενται στους τελικούς χρήστες μέσω ενός Internet Portal. Ειδικότερα η υποστηρικτική υποδομή θα έχει την ικανότητα να ελέγχει και να καταγράφει την γεωγραφική θέση ενός συγκεκριμένου αντικειμένου (παρακολούθηση) ή/και να βρίσκει και να αναδομεί το μεταφορικό ιστορικό ενός δοθέντος αντικείμενου (ανίχνευση) ακόμα και όταν ο τρόπος μεταφοράς έχει αλλάξει ή έχει εμπλακεί κάποιος τρίτος. Η αρχιτεκτονική της υπηρεσίας θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερους πιθανούς χρήστες ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις τόσο των μεγάλων όσο και των μικρότερων επιχειρήσεων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφοροι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα μεταφοράς και logistics ενδιαφέρονται για την λήψη πληροφοριών σε διαφορετικά επίπεδα (π.χ. container / οχήματα για διαχείριση στόλου, μονάδες μεταφοράς για ταχυδρομικές υπηρεσίες και διανομές και ίσως παρακολούθηση σε επίπεδο μεταφοράς μονάδας για κατασκευαστές και καταναλωτές). Το σύστημα υποστήριξης θα είναι σε συμφωνία, όπου δυνατόν, με υπάρχοντα πρότυπα που αυτή την στιγμή αναπτύσσονται στον Ευρωπαϊκό χώρο (π.χ. CEN/ISSS).

Κοινοπραξία

 • Singular Software - συντονιστής
 • Space Hellas
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Teletel

Συνολικός Προϋπολογισμός

1.46 εκ. ευρώ

 

 

επιστροφή στην αρχή    

 

 • EQUAL: Καινοτομικές τεχνικές δια βίου μάθησης - το μοντέλο της κυκλικής εργασίας
   

Τίτλος Έργου

EQUAL - Καινοτομικές τεχνικές δια βίου μάθησης - το μοντέλο της κυκλικής εργασίας

Πρόγραμμα

Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων - EQUAL

Ημερομηνία Έναρξης

01-07-03

Διάρκεια Έργου

18 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Το έργο αφορά την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων για την προώθηση της δια βίου μάθησης και των εργασιακών πρακτικών ενσωμάτωσης, που απευθύνονται κατ' αρχήν στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις, οι οποίες ενθαρρύνουν αντίστοιχες πολιτικές και κατά δεύτερο λόγο στους ανέργους και τους κοινωνικούς εταίρους, που επωφελούνται από την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την ευρύτερη διάδοση πολιτικών δια βίου μάθησης.

Στο πλαίσιο αυτό η προτεραιότητα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης του Equal είναι η αντιμετώπιση των ανισοτήτων και των διακρίσεων στην αγορά εργασίας, που σχετίζονται με την αδυναμία των ατόμων με μεσαία και χαμηλά προσόντα να προσαρμοστούν στους ταχύτατους ρυθμούς εκσυγχρονισμού της παραγωγής. Με δεδομένο ότι οι ανισότητες αυτές οξύνονται από την έλλειψη εκπαιδευτικής κουλτούρας εκ μέρους των ίδιων των επιχειρήσεων, οι οποίες διστάζουν να επενδύσουν στην συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού τους, το προς υλοποίηση έργο θα επικεντρωθεί στην ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να υιοθετήσουν μηχανισμούς δια βίου μάθησης αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις νέες τεχνολογίες. Από πλευράς πεδίων εφαρμογής το έργο αναφέρεται κατ' αρχήν σε τρεις κλάδους παραγωγής με αυξημένη σημασία για την ελληνική οικονομία και αγορά εργασίας. Αυτοί είναι ο τουρισμός και συγκεκριμένα τα ξενοδοχεία, η βιομηχανία τροφίμων και η πληροφορική, τομείς δηλαδή με μεγάλη συμμετοχή στο ΑΕΠ και την αναπτυξιακή διαδικασία της ελληνικής οικονομίας. Σε ότι αφορά τη γεωγραφική επικέντρωση των δράσεων, αυτές θα εξελιχθούν σε τρεις περιοχές: Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη

Η Space Hellas συμμετέχει στο έργο με:

 • τη δημιουργία εργαλείων εξ' αποστάσεως κατάρτισης
 • την πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων τηλεκπαίδευσης για την κατάρτιση μεσαίων στελεχών των επιχειρήσεων εταίρων με επισφαλή θέση εργασίας
 • την οργάνωση και την πιλοτική λειτουργία Παρατηρητηρίου και Περιφερειακών Κόμβων για τη δια βίου μάθηση

Κοινοπραξία

 • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δέλτα - συντονιστής
 • Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
 • Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων
 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος-3ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
 • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 • Grecotel
 • Δέλτα Α.Ε. Βιομηχανία Παγωτού
 • Γενική Τροφίμων "Μπάρμπα-Στάθης"
 • Space Hellas
 • Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας
 • Αναπτυξιακή Εταιρία Δήμου Αθηναίων
 • Κέντρο Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων
 • Κέντρο Συνοδευτικών & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών "Νόστος"

Συνολικός Προϋπολογισμός

1.76 εκ. ευρώ

επιστροφή στην αρχή    

 

 • ΠΑΒΕΤ: Ανάπτυξη αυτοματοποιημένου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ
   

Τίτλος Έργου

ΠΑΒΕΤ - Ανάπτυξη αυτοματοποιημένου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ

Πρόγραμμα

ΓΓΕΤ – ΠΑΒΕΤ2000

Ημερομηνία Έναρξης

01-09-01

Διάρκεια Έργου

18 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Το συγκεκριμένο έργο αναφέρεται στην ανάπτυξη ενός άμεσα εφαρμόσιμου και εμπορικά εκμεταλλεύσιμου καινοτομικού συστήματος έκδοσης εισιτηρίων μέσα στα λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Το σύστημα έρχεται να καλύψει μία πάγια ανάγκη των ΚΤΕΛ για αυτόματη έκδοση εισιτηρίων μέσα στα λεωφορεία, με την μικρότερη δυνατή απασχόληση του οδηγού. Το σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ΚΤΕΛ, κάνει χρήση των πιο εξελιγμένων ασύρματων τεχνολογιών ενώ αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας GPS που ήδη έχει κάνει την εμφάνισή της σε εφαρμογές τηλεματικής στα ΚΤΕΛ. Κύριο χαρακτηριστικό του προτεινόμενου συστήματος είναι η ανοικτή αρχιτεκτονική του, ικανή να υποστηρίξει οποιαδήποτε απαίτηση λειτουργικής επέκτασης. Τα βασικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου συστήματος είναι τα ακόλουθα :

Λειτουργικά χαρακτηριστικά:

 • Απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης εισιτηρίων μέσα στα λεωφορεία και ελέγχου επιβίβασης / αποβίβασης επιβατών
 • Εστίαση στην όσο δυνατή συντομότερη εξυπηρέτηση του υποψήφιου επιβάτη και κατά το δυνατό μικρότερη απασχόληση του οδηγού
 • Απρόσκοπτη και ταχύτατη επικοινωνία μεταξύ των οχημάτων και των Σταθμών Ελέγχου
 • Αυτόματη εκκαθάριση των εισιτηρίων
 • Εύκολη λειτουργία και συντήρηση
 • Τήρηση όλων των τυπικών, θεσμικών και πρακτικών θεμάτων που αφορούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα
 • Αποτελεσματικότερη πληροφόρηση της Διοίκησης σχετικά με το παραγόμενο έργο

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

 • Χρηστικότητα (usability) του όλου συστήματος τόσο σε επίπεδο χρήστη όσο και σε επίπεδο διαχειριστή (ΚΤΕΛ)
 • Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από τα φορητά τερματικά (MDTs) τελευταίας γενιάς τόσο όσον αφορά τον τρόπο προγραμματισμού τους, όσο και τις δυνατότητες διασύνδεσης με άλλα τερματικά (ενσύρματα/ασύρματα)
 • Διασύνδεση με σύστημα GPS και αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την ακριβή θέση του λεωφορείου και το δρομολόγιο που εκτελεί
 • Επικοινωνία μέσω ασύρματων δικτύων (GSM/WLAN)
 • Ανοικτή αρχιτεκτονική ώστε το πλήρες σύστημα να είναι επεκτάσιμο για την κάλυψη οποιαδήποτε απαίτησης μελλοντικής επέκτασης

Κοινοπραξία

 • Space Hellas - συντονιστής
 • ΚΤΕΛ

Συνολικός Προϋπολογισμός

0.21 εκ. ευρώ

επιστροφή στην αρχή    

 

 • ΣΥΤΗΛ : Σύστημα Τηλεπικοινωνίας Υπεραστικών Λεωφορείων
   

Τίτλος Έργου

ΣΥΤΗΛ - Σύστημα Τηλεπικοινωνίας Υπεραστικών Λεωφορείων

Πρόγραμμα

ΓΓΕΤ – ΕΠΕΤ ΙΙ

Ημερομηνία Έναρξης

01-01-01

Διάρκεια Έργου

12 μήνες

Συνοπτική Περιγραφή

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΤ ΙΙ - Μεταφορές. Το έργο έχει χαρακτήρα επίδειξης κι αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ασύρματου τηλεπικοινωνιακού συστήματος για τον καλύτερο έλεγχο και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των υπεραστικών συγκοινωνιών. Κύριοι χρήστες είναι τα ΚΤΕΛ των Υπεραστικών Συγκοινωνιών των Νομών Μαγνησίας & Αιτωλοακαρνανίας. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα:

 • Να μεταφέρει φωνή και δεδομένα μεταξύ ενός Κέντρου Ελέγχου και των οχημάτων
 • Να εντοπίζει ανά πάσα στιγμή την ακριβή θέση των οχημάτων (με δέκα μέτρα ακρίβεια), την κατάστασή τους και την πιστότητα εκτέλεσης των δρομολογίων
 • Να ειδοποιεί το Κέντρο Ελέγχου σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου οδικού συμβάντος. Η ενεργοποίηση του σχετικού συστήματος γίνεται είτε αυτόματα ή μετά από παρέμβαση του οδηγού
 • Να καταγράφει πληροφορίες σχετικά με το δρομολόγιο που εκτέλεσε ένα όχημα για περαιτέρω ανάλυση κι επεξεργασία από το προσωπικό των ΚΤΕΛ. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν την ώρα αναχώρησης, την ώρα άφιξης, τη διάρκεια της διαδρομής, τις στάσεις που πραγματοποίησε το όχημα και τη διάρκειά τους

Το υπό υλοποίηση σύστημα βασίζεται στη συνδυασμένη χρήση των τεχνολογιών GPS/GSM για τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης των οχημάτων, και την επικοινωνία των οχημάτων με το Κέντρο Ελέγχου.

Κοινοπραξία

 • Space Hellas - συντονιστής
 • ΚΤΕΛ
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Συνολικός Προϋπολογισμός

0.59 εκ. ευρώ

επιστροφή στην αρχή    

 
 
Space Hellas ISO certifications
© Space Hellas 2020 | Privacy Policy | Terms of Use | Sitemap